Seksuelle overgrep mot barn er seksuelt motivert handling eller oppførsel overfor et barn, som på et hvilket som helst tidspunkt kan oppleves krenkende eller ubehagelig for barnet. Handlingen baserer seg på overgripers behov, og inneholder ofte momenter av vold, tvang og trusler. Overgrep mot barn er alltid ulovlig og reguleres av straffeloven.  

De fleste overgrep skjer i barnets nære omgivelser og til en person barnet har et tillitsforhold til. Nesten alle barn og ungdom har en smarttelefon, og digital kommunikasjon blir ofte like viktig, og kanskje viktigere, enn ansikt-til-ansikt kommunikasjon. Det ikke digitale og det digitale glir over i hverandre, og både nett og mobil utnyttes for å begå seksuelle overgrep mot barn og unge, der det kan være lettere å komme tettere på barnet uten at voksne følger med. 

> Les mer om lover og regler

> Besøk Redd Barnas sider om seksuelle overgrep mot barn

> Trenger du hjelp?

Foto: Redd Barna/Andrea Gjestvang
Muligheten til å lage falske identiteter og mangel på tilsyn gjør nettet til en egnet arena for overgripere å komme i kontakt med barn

Seksualisert omgangsform

Barn og ungdom kan bli utsatt for seksuelt krenkende atferd og handlinger som følge av sin nett- og mobilbruk. Tenåringer som aktivt søker oppmerksomhet er mest utsatt for seksuelt krenkende atferd og handlinger. Det er viktig å skille mellom seksuell atferd mellom likeverdige i ungdomstiden og seksuelle handlinger der en voksen krenker barnet.

Seksuelle krenkelser på nett kan ta ulike former. Seksuelt krenkende tilbud og henvendelser på nett eller mobil, ofte med start i en chat, en samtale på et sosialt nettsamfunn eller en SMS kan gå fra språklig sjikane til alvorlige seksuelle overgrep.

Eksempler på seksuelle krenkelser via nett

Språklig seksuell sjikane: en person som i chat med en 12-årig jente skriver ”jeg vil at du skal ta på meg”.

Seksuelt krenkende atferd: en person som via chat får overtalt en 14-åring til å gå over til webcam, og det viser seg å være en voksen mann som sitter og onanerer.

Seksuelle handlinger på nett: en person på chat presser en ung jente til å ta av seg klærne på webcam eller skrive om seksuelle fantasier.

Seksuelle overgrep: en overgriper kontakter et barn på et spill- eller chattested eller et sosialt nettsamfunn, manipulerer barnet til å møtes (grooming), og presser barnet til seksuelle aktiviteter.

Foto: Foto: Lisbeth Michelsen
Opplevelsen av anonymitet kan gjøre det lettere å kle av seg og ta sjanser man ikke hadde turt å ta ellers

 

Eksponering og selveksponering

Hver tiende 13-16-åring har i løpet av 2015 sendt nakenbilde(r) av seg selv til andre, de fleste til en kjæreste eller en venn/venninne. Av de som hadde sendt et nakenbilde til andre, hadde 1 av 10 sendt til en fremmed og 1 av 4 jenter som sendte nakenbilder følte seg presset eller truet til å sende bildet/bildene.

Mens de fleste av disse 13-16-åringene i Medietilsynets undersøkelser sendte bilder av seg selv frivillig, varierer motivasjonen for å sende nakenbilder av seg selv. I noen tilfeller er det en tillitserklæring mellom kjærester eller tulling mellom venner. I andre tilfeller kan ungdommene bli lurt av personer som utgir seg for å tilby modelloppdrag eller av personer de treffer på nett som ønsker å bruke bildene til manipulasjon. 

Deling av seksualisert personlig innhold betyr risiko

I alle tilfeller utsetter denne typen eksponering barn og unge for risiko, fordi både bilder og filmer kan lett sendes videre – ofte uten tillatelse. Nesten 1 av 5 norske 9-16-åringer har sendt bilder eller videoer av andre på nett eller mobil uten at den som er avbildet har sagt ja. 1 av 3 har sendt eller lagt ut tekst, bilder eller videoer som de angret på etterpå. 

Seksualiserte bilder bukes både for å true, manipulere, skremme, i pengeutpressing eller til å presse barn til å sende grovere bilder. I en prosess der en overgriper manipulerer et barn til å møtes for å begå seksuelle overgrep, brukes ofte bilder for å true og presse – barnet kan bli fortalt at dersom han/hun ikke møter opp, så vil overgriper sende bildet/filmen til foreldre, venner og legge det på nett. Dette er til stor belastning for barnet, som på grunn av skam og skyld ofte ikke har fortalt foreldrene om kontakten med den voksne.

Det er lite dokumentert hvor mange yngre barn som opplever dette, men blant 13-16-åringer viser undersøkelser at det er flere jenter enn gutter som opplever å få uønskede seksuelle kommentarer, og at 4 av 10 16-årige jenter har opplevd dette. 5 % av de som hadde fått uønskede seksuelle kommentarer avtalte å møtes, dobbelt så mange gutter som jenter. 

Seksualiserte bilder og filmer kan også brukes til å sjikanere eller mobbe andre etter et brudd eller fordi det oppstår konflikter – noen ganger omtales dette som ”hevnporno”.

Foto: Redd Barna/Andrea Gjestvang
Opplevelsen av anonymitet kan gjøre det lettere å kle av seg og ta sjanser man ikke hadde turt å ta ellers

Eksponering for uønsket seksuelt innhold

Barn og ungdom kan komme i kontakt med uønsket seksuelt innhold på nett. Kanskje søker de etter informasjon om kropp og seksualitet og kommer inn på innhold som de ikke søkte etter, endel søker aktivt etter pornografi, klikker på lenker de får tilsendt eller går på chatroulette fordi det er spennende.

Ofte har spillsider også chatterom, der man snakker med andre medspillere. Også her kan barn og ungdom bli kjent med nye mennesker, og det hender at møter i lukkede chatterom medfører blotting eller eksponering for uønsket seksuell oppmerksomhet. Blant norske 13-16-åringer brukte mindre enn 1 av 5 datingtjenester og apper, og 2 av 3 hadde aldri besøkt porno-/-sex-sider. Likevel er det store kjønnsforskjeller, der 7 av 10 av de eldste guttene besøkte en porno-sider en eller flere ganger i måneden, mot bare i underkant av 1 av 10 av de eldste jentene.

Seksuelle overgrep som følge av kontakt på nett og mobil

Det er lett å bli kjent med nye folk på nettet. Dette er noe de fleste barn og ungdom synes er spennende og gøy, og man kan snakke med folk over hele verden, lære seg engelsk og utveksle kunnskap og erfaringer om felles interesser.

De som ønsker å begå seksuelle overgrep mot barn er ofte gode på å gjenkjenne barn som er sårbare og kan være gode på å manipulere barn og unge og bygge opp vennskap. Dette gjør at den som utsettes for overgrep har tillit til personen hun/han skal møte og ser på vedkommende som en venn, støttespiller eller kjæreste. Ungdommer er ofte klar over at den personen man skal møte har forventninger om seksuell kontakt, mens barn som opplever det samme ikke alltid er klar over dette.

Derfor oppleves det som spesielt vanskelig å si nei til å møtes, og nei til å utføre seksuelle handlinger – personen er en man har blitt kjent med, en venn, man har kanskje vært med på seksuelle samtaler, har sendt bilder og føler at det er litt ens egen skyld. Når veldig mye digital kommunikasjon skjer uten at foreldre og andre voksne er tilstedeværende blir det svært vanskelig for barn og ungdom å si fra om de blir utsatt for seksuelle overgrep som følge av kontakten.  

Salg og bytte av seksuelle tjenester

I endel tilfeller oppstår det gråsoner mellom forelskelser, utprøving og utnytting mellom ungdommer, og mellom barn og voksne. Sosiale nettverk på nett blir brukt til å bytte og selge seksuelle tjenester mot penger, ting, oppmerksomhet og bekreftelse. Barn og ungdom som opplever omsorgssvikt, mobbing, trakassering, overgrep, vold, svak mestring på skolen eller andre vanskelige ting kan være mer sårbare og kan også utvise en mer risikofylt oppførsel på nett og mobil.