STOPP KRIG
MOT BARN

1 av 5 barn i verden bor i konfliktsoner. Grove forbrytelser mot jenter og gutter har økt drastisk de siste årene. Men det finnes håp for å stoppe krig mot barn. Den politiske viljen må vekkes nå. Det haster!
SKRIV UNDER OPPROPET >