HJELP BARNA SOM
FLYKTER FRA MOSUL

Gi barna som flykter fra terroren i Mosul mat, vann og støtte.
Gi her