Barn i verden
Ei jente sitter på huk med en stor bøtte foran seg. Hun ser alvorlig ut.

barnearbeid

Mer enn 160 millioner barn lever som barnearbeidere i verden i dag. Millioner av dem lever som slaver, går ikke på skole og har lite håp om en bedre framtid.

De siste 20 årene har det vært en positiv utvikling, men for første gang på lenge ser vi nå at trenden har snudd, og antallet barn som utnyttes har økt. Ni millioner flere barn står i fare for å bli utsatt for barnearbeid som følge av Covid-19-pandemien.

160

millioner barn er involvert i barnearbeid globalt

79

millioner av dem er involvert i farlig, potensielt helseskadelig, arbeid.

16,6

millioner flere barn i Afrika sør for Sahara har de siste 4 årene blitt utnyttet som barnearbeidere som resultat av befolkningsvekst, ekstrem fattigdom og manglende sosial beskyttelse.

70%

av alt barnearbeid er konsentrert i jordbrukssektoren

Mange millioner barn mellom 5 og 17 år er involvert i farlig, potensielt helseskadelig arbeid, inkludert de aller verste formene for ulovlige, nedverdigende og farlige handlinger.

De tvinges til å jobbe lange dager for ingen eller svært liten betaling og er sårbare for alvorlige skader, vold og seksuelle overgrep.

Millioner av barn over hele verden – noen så unge som seks år – tvinges til å jobbe opptil 15 timer lange arbeidsdager som tjenere i private hjem.

Ulike former for slavearbeid

Barns rettigheter

Alle barn skal beskyttes mot hardt og farlig arbeid. Arbeidet skal ikke gå utover skolegangen.
Artikkel 32

Selv om det har vært et stort søkelys på barnearbeid de senere årene, blir fortsatt millioner av barn frarøvet barndommen sin.

Ett av fire barn har fremdeles ikke tilgang til skole, mat, beskyttelse eller helsehjelp.

Særlig utsatt er barn som lever i områder med krig og konflikt, eller som er drevet på flukt fra hjemmene sine. Millioner av barn blir hver dag misbrukt som slaver.

Slavearbeidet har flere forskjellige former:

Det er estimert av 5,5 millioner barn kjøpes og selges hvert år. Barna havner også i Vest-Europa, Amerika og Karibia – og antallet trafficking-ofre er på vei oppover. Fattigdom, globalisering og den stadig økende krav om billige varer og arbeid har ført til en stadig større etterspørsel etter føyelige barnearbeidere.

Mer enn 1 million barn utnyttes seksuelt gjennom prostitusjon, overgrep og sexturisme. De utgjør mer enn en femtedel av alle ofte for kommersiell seksuell utnytting.

Millioner av barn tvinges til å arbeide bort barndommen sin under forferdelige forhold for å betale ned familiens gjeld. Barna kan ikke slutte i jobben før gjelden er nedbetalt, og i enkelte land blir hele familier således treller på livstid. Mange av disse barna er involvert i ulovlig, farlig og skadelig arbeid.

En million barn risikerer livet i gruver og steinbrudd i mer enn 50 afrikanske, asiatiske og søramerikanske land.

112 millioner barn utnyttes innenfor jordbruksarbeid. Et mindretall av disse lever under knallharde slaveliknende forhold. I løpet av lange dager med tungt arbeid på åkrene utsettes de ofte for sprøytemidler, tunge maskiner, macheter og økser. I Kasakhstan jobber barn i bomulls- og tobakkindustrien i inntil tolv timer om dagen, sju dager i uka.

Hundretusenvis av barn under 18 år blir tvunget til å delta i væpnede konflikter som soldater, sex-slaver, kokker, spioner, bærere eller budbringere. I 2020 ble rundt 8500 barn rekruttert eller utnyttet i konflikter globalt.

Millioner av barn over hele verden – noen så unge som seks år – tvinges til å jobbe opptil 15 timer lange arbeidsdager som tjenere i private hjem. Mange blir slått, sultet og seksuelt misbrukt.

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.