Om oss

Slik jobber vi

Redd Barna har jobbet for barns rettigheter i mer enn 100 år. Vi er en del av den internasjonale organisasjonen “Save the Children”, med over 24.000 ansatte i 116 land. Redd Barna er en medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral. Vi er kompromissløse når det gjelder å kjempe for barns rettigheter, selv når det er farlig eller upopulært.

Internasjonalt arbeid

Redd Barna jobber langsiktig for å forandre barns liv. Vi har ikke tro på midlertidige løsninger som gir kortvarige resultater. Derfor jobber vi for å skape varige endringer på en bærekraftig måte. Fordi vi er til stede i 116 land, kan vi drive både langsiktig bistandsarbeid, forebyggende arbeid og – når det trengs – livreddende nødhjelp. Når krig og katastrofer rammer barn er våre katastrofeteam på plass i løpet av kort tid for å redde barns liv.

Arbeid i Norge

Norge har flere ganger blitt kåret til verdens beste land å bo i. Likevel vet vi at mange barn i Norge vokser opp med vold og overgrep, i fattigdom, blir diskriminert eller på andre måter får rettighetene sine brutt. 

Redd Barna er på plass i hele landet gjennom frivillige, lokale grupper eller regionkontor. Vi jobber direkte mot sårbare barn, tilbyr masse gratis undervisningsmateriell til skoler og barnehager, kjemper mot vold og seksuelle overgrep og påvirker politikerne slik at alle barn i Norge skal få innfridd sine rettigheter.

Redd Barnas metode

En viktig del av vår metode og vårt arbeid er at barna selv er involvert i det vi gjør. Vi kjemper for at barn skal få mer innflytelse i saker som gjelder deres liv og deres hverdag. Hvert år snakker Redd Barna med flere tusen barn om saker som opptar dem, vi lytter, analyserer problemene deres, kjemper for gode løsninger og løfter barns stemme.

Vi har jobbet i over hundre år, og vet hva som skal til for å skape varig forandring for barn som lever i sårbare situasjoner. Vi bygger kunnskap ved å samle fakta, samarbeide med forskere og dokumentere våre erfaringer. Vi utvikler og tester stadig nye metoder og bærekraftige løsninger på barns problemer.

Et eksempel er hvordan vi jobber med utdanning. Det hjelper ikke å bygge en skole for å få flere til å gå på skolen hvis barna ikke lærer noe. Derfor har Redd Barna utviklet et rammeverk for kvalitet i skolen som hjelper lærere, skoleledere, foreldre og lokale og nasjonale myndigheter å sørge for  at barna trives på skolen og at det de faktisk lærer har kvalitet.

Vi koordinerer alltid arbeidet vårt med andre store hjelpeorganisasjoner. Samtidig jobber vi tett med lokale organisasjoner og myndigheter (hvis mulig), da de er  ekspertene på hvordan barna i landet deres har det. Sammen kan vi sørge for at vi har riktig kunnskap og bruker de beste metodene for å oppnå umiddelbar og varig endring i barns liv. Målet er at vår tilstedeværelse blir til slutt overflødig.

Redd Barna er partipolitisk uavhengig, men vi er alltid på parti med barna. Derfor jobber vi politisk fordi politikk kan forandre barns hverdag slik at de kan få det bedre. I Norge og over hele verden stiller vi krav til regjeringer og myndigheter om å holde sine løfter. Vi påvirker beslutningstakere og er i dialog med dem der barns rettigheter må løftes og prioriteres. 

Her kan du lese mer om våre politiske gjennomslag.

Når du gir penger til Redd Barna kan du være trygg på at bidragene blir brukt der behovene er størst og der de gjør mest for barna som trenger det. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss og ønsker at alle kostnader til administrasjon skal være så lave som mulig. I 2021 gikk 92,9 % til Redd Barnas arbeid for barn. 7,1% gikk til administrasjon og til å skaffe inntekter.

Redd Barna har omfattende systemer for å sikre at hjelpen kommer frem. Både egne ansatte og partnere er opplært i dette. Vi overvåker hjelpen helt frem til mottakerne for å forhindre at den kommer på avveie.

Her kan du lese mer om hvordan vi bruker støtten som kommer inn.

Redd Barna skal alltid være helt åpen og ærlig om hvem vi er og hva vi gjør. Det skal være lett å engasjere seg i arbeidet vårt og komme i kontakt med oss. Har du spørsmål skal vi svare deg så godt vi kan. Vi skal fortelle deg hvordan vi jobber, hvor vi jobber og hvordan vi bruker pengene våre.

Redd Barna jobber etter veldig strenge etiske regler. Alle som representerer organisasjonen vår, må erklære at de har lest, forstått og vil følge våre sikkerhetsregler for å beskytte barn til enhver tid, både i deres private og profesjonelle liv, for å sikre høyeste standard for oppførsel overfor barn, unge og deres familier.

Dette skal sikre at alle barn som kommer i kontakt med Redd Barna skal ha en positiv opplevelse der de føler seg respektert og trygg. Dette gjelder også bildebruk av barn og barn som brukes i våre kampanjer. 

Her kan du lese mer om hvordan vi beskytter menneskene vi jobber med.

Slik er arbeidet vårt finansiert

Redd Barna mottar finansiering fra ulike internasjonale og institusjonelle givere, i tillegg til midler fra norske myndigheter, privatpersoner og stiftelser. Våre største givere inkluderer:

Eglantyne Jebb

Vår historie

På begynnelsen av 1900-tallet hadde to søstre en visjon om å beskytte barn og deres rettigheter. I mai 1919 ble Save the Children Fund opprettet. Pengene finansierte utdeling av mat og utdanning for flyktningbarn i Tyskland, Østerrike, Frankrike, Belgia, Ungarn, Balkan og for armenske flyktninger i Tyrkia. Redd Barna Norge ble stiftet i 1946.  I dag, 100 år senere kjemper vi fortsatt for barn – både her hjemme i Norge og ute i verden. Her kan du lese vår historie helt siden starten og frem til i dag