Organisasjon
Han reiste tilbake for å hjelpe barn på flukt fra Ukraina

SLIK beskytter VI menneskene VI Jobber med

Enten vi responderer på en humanitær krise i Jemen, driver helseklinikker i Etiopia, organiserer aktiviteter for barn på asylmottak i Bergen eller driver politisk påvirkningsarbeid for å stoppe barneekteskap, er det vår høyeste prioritet at barna vi jobber med, de voksne i lokalsamfunnene der vi arbeider og våre ansatte og frivillige er trygge.

Trygg organisasjon

Redd Barna skal være en trygg organisasjon for alle. Vi har ansvar for å sikre at ingen utsettes for skade, utnytting, vold, trakassering eller overgrep i Redd Barna. Samtidig vet vi at slike hendelser forekommer i alle organisasjoner. Når de oppstår hos oss, er det vårt ansvar å avdekke og følge opp saken.

Det målrettede arbeidet vi gjør for å skape en trygg organisasjon kaller vi tryggarbeid eller safeguarding. Vi deler dette arbeidet inn i fire hovedområder:

Bevisstgjøring innebærer at alle våre ansatte, frivillige og partnere skal være klar over de risikoene som eksisterer i arbeidet vi gjør. Særlig må de være klar over risikoen for vold og overgrep. Ansatte, frivillige og partnere får grundig opplæring i de etiske standardene som gjelder i vårt arbeid. Dessuten skal alle barna vi jobber med og deres foresatte vite hva de kan forvente av Redd Barna og hvordan de varsler om uønskede hendelser.

Forebyggende tiltak iverksetter vi for å minske sannsynligheten for at noen kommer til skade i arbeidet vårt. Blant annet innhenter vi politiattester fra alle våre ansatte og frivillige. Vi har tydelige regler som sikrer at vi alltid er nok voksne til stede for å ivareta barna. Voksne i Redd Barna er aldri alene med barna vi jobber med. 

Rapportering innebærer at alle i Redd Barna må vite hvordan de skal melde ifra dersom noe skjer. De må også vite at det er positivt å varsle og at Redd Barna ønsker at de sier ifra. Dette gjelder selvfølgelig også barna vi jobber med, som skal ha muligheten til å varsle på en måte som er tilpasset dem.

Oppfølging innebærer at vi håndterer alle saker vi får inn på en så god måte som mulig. Vi ivaretar de involverte, skaffer nødvendig hjelp og sørger for en ryddig prosess for å finne ut hva som har skjedd. I saker der vi finner ut at noen har brutt våre retningslinjer, får det konsekvenser. 

Våre retningslinjer

Redd Barnas internasjonale moderorganisasjon, Save the Children, jobber etter tydelige etiske regler. Alle som representerer vår organisasjon må erklære at de har lest, forstått og akter å følge retningslinjene våre.

I tillegg har Redd Barna Norge egne etiske retningslinjer for ansatte, frivillige og tillitsvalgte. Retningslinjene definerer organisasjonens etiske regelverk og skal sikre god etisk praksis. Vi har også egne retningslinjer for trygg organisasjon (safeguarding). Disse retningslinjene definerer ansvaret Redd Barna har som organisasjon, og ansvaret våre ansatte og frivillige har som enkeltpersoner, for å beskytte menneskene vi jobber med.

Ansatte og frivillige får grundig opplæring i innholdet i retningslinjene før de begynner sitt arbeid hos oss, og ansatte får årlige oppfriskningskurs. Vi setter høye etiske standarder for å beskytte menneskene vi jobber med.

Vil du si ifra om en hendelse i Redd Barna?

Redd Barna oppfordrer alle som vet om eller har opplevd noe ubehagelig i kontakt med Redd Barna, om å melde ifra til oss om det. Det er positivt å varsle, fordi det gjør det mulig for oss å følge opp, hjelpe dem som er utsatt og hindre at det skjer igjen.

Ikon for trygt lekeområde

Bekymret for barn utenfor Redd Barna?

Når man blir bekymret for at et barn opplever vold, overgrep eller omsorgssvikt eller krenkelser på internett kan man føle seg usikker og i tvil om hva man skal gjøre.

En gutt står i en gymsal, med en basketball i hendene og en alvorlig mine.

Hvordan gjør du barnas fritid tryggere?

Redd Barna oppfordrer alle organisasjoner, lag, klubber og foreninger til å ta barns trygghet og sikkerhet på alvor. Det kan være vanskelig å vite hvor eller hvordan man skal starte med dette. Under finner du flere gode ressurser, kurs og veiledere som kan hjelpe dere i tryggarbeidet.

Trygg på trening

Trygg på trening er et gratis kurs fra Redd Barna som skal gjøre idrettsklubber tryggere for barn. Kurset er utviklet i samarbeid med Norges Idrettsforbund (NIF), Nok.Bergen (kompetansesenter mot seksuelle overgrep) og flere særforbund. Det er laget for at klubbene selv skal kunne holde det i egen kubb.

Norges Idrettsforbunds (NIF) temasider om trygg idrett

Siden inneholder nyttig informasjon, både til varslere, den som mottar et varsel og til klubber som ønsker å få på plass gode rutiner. På temasidene finner du også grundig informasjon om innhenting av politiattester i idretten.

Trygg! – en veileder

Trygg! er en digital veileder for organisasjoner som ønsker å lære mer om forebygging og håndtering av seksuell trakassering og overgrep i frivilligheten. Blant annet finner du en steg-for-steg-oppskrift for deg som vil bygge en trygg organisasjon. Veilederen er utviklet av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Veileder for inkluderende tryggarbeid

Disability-inclusive child safeguarding guidelines er en veileder utviklet av internasjonale Redd Barna og Able Child Africa. Veilederen er laget for organisasjoner som vil drive inkluderende tryggarbeid. Den gir dere gode verktøy slik at dere kan møte behovene og gjøre de nødvendige tilpasningene for å ivareta tryggheten til barn med funksjonsnedsettelser.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.