Vårt arbeid

Barn i Norge

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Også i Norge!

Barnetrygden virker!

For første gang på 10 år går antallet barn i fattige familier ned. Småbarnsfamiliene har fått mer penger siden barnetrygden ble økt for barn under 6 år i 2020 og 2021.Dette beviser at barnetrygden fungerer.

Økningene i 2023 og 2024 for de eldste barna er viktige steg i riktig retning. Nå fortsetter vi å kjempe for at barnetrygden blir lik for barn over og under 6 år!

Nettvett

Nett og mobil er en viktig og positiv del av barn og unges liv. Men det er også arenaer for mobbing og seksuelt misbruk. Her finner du råd, tips og undervisningsmateriell som kan gi barn og unge en trygg digital hverdag.

Rasisme og diskriminering

Alle barn har rett til å ikke bli forskjellsbehandlet på grunn av sin egen eller foreldrenes kultur, hudfarge, kjønn, språk, religion, bakgrunn, funksjonsnedsettelse eller mening.

En jente sitter i rosa jakke og hvite bukser ved en fotballbane med ryggen til. Hun ser bort på andre barn og unge som spiller fotball.

Fortellinger fra barn og unge med funksjonsnedsettelser om fritid og aktiviteter i skolen

Barn og ungdommer med funksjonsnedsettelser har delt sine fortellinger og erfaringer om inkludering vs. diskriminering når de ønsker å delta i fellesskapet i skolehverdagen og på fritidsaktiviteter.

Hvorfor feirer vi 17.mai

Barn og unges medvirkning og innflytelse

Alle barn og unge har rett til å bli hørt og til å påvirke i saker som angår dem.

Se hvordan Redd Barna jobber med medvirkning og finn gode metoder som hjelper deg å legge til rette for god og meningsfull medvirkning fra barn og unge.

FOR SKOLE 1

Materiell og ressurser til skole

Lær om barns rettigheter, FNs bærekraftsmål, nettvett, trygt skolemiljø, forebygging av mobbing, beskyttelse mot vold og overgrep, demokrati og valg.

Vi har materiell tilpasset alt fra de eldste barna i barnehagen til elever på 10. trinn. Alt materiell er gratis å bruke, laste ned eller bestille.

Redd Barnas foreldretips

Loading…

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.