fbpx
Lik barnetrygd for alle

KREV AT BARNETRYGDEN ØKES

Fattigdommen blant familier i Norge har nesten firedoblet seg de siste 20 årene. Barnetrygden er den enkeltstøtten som har størst betydning for å redusere denne fattigdommen.

Når barn fyller seks år, kuttes barnetrygden med 7500 kroner i året.

Å miste over 600 kroner hver eneste måned har stor betydning for familier i Norge. Det er kritisk for de familiene som har aller minst.

Nå krever vi at barnetrygden økes – også for barn over seks år!

12 881

12 881 krever at barnetrygden må økes for barn over 6 år

Hjelp oss å nå 15.000 signaturer

Dette krever vi

  • Regjeringen må sørge for at barnetrygden ikke reduseres fra barn fyller seks år, men forblir lik helt frem til fylte 18 år,
  • og sørge for at barnetrygden vokser i takt med økte kostnader i samfunnet, slik man gjør med blant annet lønn (prisjusteres).

I 2020 og 2021 ble barnetrygden økt for barn under seks år til 1676 kroner. For de eldre barna har den derimot nesten stått stille og er på 1054 kroner. Barnetrygden er ikke blitt prisjustert siden 1996.

Hva er barnetrygd?

Barnetrygden er en universell støtte som utbetales til alle barnefamilier og foreldre fra barnet blir født fram til det er 18 år. Det er en ytelse som gis til barnefamilier for at de skal kunne håndtere de ekstra utgiftene et barn medfører, enten det er barnehage og SFO, fritidsaktiviteter, skoleturer, lommepenger eller mat. Den regnes ikke som inntekt og er derfor fritatt fra skatt.

FNs barnekomite anbefaler i sine merknader til Norge i 2018 at barnetrygden økes.

Les mer om barnetrygden her.

Vis mer
Lukk

Det er dyrt med 6-åringer i Norge

Jo eldre barn blir, jo dyrere blir klær, utstyr, fritidsaktiviteter, og mat. De ekstra pengene i barnetrygd kan derfor være avgjørende for om et barn får starte på fotballaget eller ikke, har regntøy til høsten, eller om man har nok mat. Med renteøkninger, høyere pris på strøm, mat og bensin, er det mange familier som har fått enda trangere økonomi nå. Spesielt tøft er det for familiene som har aller minst.

At barnetrygden ble økt for barn under seks år har hatt positiv effekt. Antall barn som vokser opp i fattige familier fortsetter å øke blant de eldste barna, mens det går litt ned blant de yngre. Ifølge Statistisk Sentralbyrå kan den økte barnetrygden være årsaken.

Barnetrygden er det sikkerhetsnettet som sørger for at barnefamilier ikke faller under fattigdomsgrensen, og det løfter de som faller under.

Familier forteller at det er disse tusenlappene som bidrar til at de ikke tar opp kredittlån når strømregninga er høy, eller som gjør at de kan spare opp til skoleturen i slutten av året.

Barnetrygden er en universell ordning. Dvs. at alle som har barn får den uansett hvem de er og hvor mye de tjener. Det betyr at foreldre ikke trenger å være redd for å miste denne støtten når de får seg jobb eller økt inntekt. Det er lite byråkrati og kostnader knyttet til utbetaling, og den har bred støtte i befolkningen. Barnetrygden bidrar til økonomisk trygghet for alle foreldre, og er et pusterom for familier som har lite penger.

115 000 barn vokser opp i fattigdom

Det tilsvarer nesten 12 %. Fattigdommen har økt dramatisk de siste 20 årene. I 1999 vokste 1 av 25 barn i Norge opp i fattigdom. Det tilsvarer litt over 3 % av alle barn.

Redd Barna har snakket med rundt 500 barn om hvordan det oppleves å vokse opp i en familie med dårlig råd. Barna bruker ord som trist, flaut, redd og skamfullt for å beskrive hva de føler. De fleste jobber hardt for å skjule fattigdommen. Å vokse opp i lavinntekt har store konsekvenser for det enkelte barnet, nå og senere i livet, og for samfunnet.

Dette skjer med underskriften din

Underskriftene vil overleveres til barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Hjelp oss å gjøre det tydelig for ministeren og regjeringen at nå haster det å gi alle barn like mye i barnetrygd.

Vi vet at det nytter å signere. I fjor klarte vi sammen å stoppe at barnetrygden tas fra de fattigste familiene.

Gjør som de før deg – del oppropet og få med flere til å skrive under!

👉 Del oppropet på Facebook

📢 Del oppropet på Twitter

Disse organisasjonene stiller seg bak kravet:

Logoen til Norske Kvinners Sanitetsforening
Logoen til Humanistene
Logoen til Frelsesarmeen
Logoen til UNICEF
Logoen til Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk
Logoen til Rød Ungdom
Logoen til Fellesorganisasjonen
Logoen til Handikappede Barns Foreldreforening
Logoen til Stiftelsen Robin Hood Huset
AAP-aksjonen sin logo
Logoen til KFUK / KFUM
Logoen til organisasjonen voksne for barn
Logoen til aleneforeldreforeningen
Logoen til Hjelpekilden
Logoen til Kirkens Bymisjon
Logoen til SU