Lik barnetrygd for alle

KREV AT BARNETRYGDEN ØKES

Fattigdommen blant familier i Norge har nesten tredoblet seg de siste 20 årene. Barnetrygden er den enkeltstøtten som har størst betydning for å redusere denne fattigdommen.

Når barn fyller seks år, kuttes barnetrygden med ca. 3000 kroner i året.

Å miste over 250 kroner hver eneste måned har stor betydning for familier i Norge. Det er kritisk for de familiene som har aller minst.

Nå krever vi at barnetrygden økes – også for barn over seks år!

15 363

15 363 krever at barnetrygden må økes for barn over 6 år

Hjelp oss å nå 18.000 signaturer

Dette krever vi

  • Regjeringen må sørge for at barnetrygden ikke reduseres fra barn fyller seks år, men forblir lik helt frem til fylte 18 år,
  • og sørge for at barnetrygden vokser i takt med økte kostnader i samfunnet, slik man gjør med blant annet lønn (prisjusteres). Prisjusteringen må skje hvert år.

I 2020 og 2021 ble barnetrygden økt for barn under seks år til 1676 kroner. For de eldre barna økte den med 200 kroner fra 1.juli 2023. Barnetrygden ble prisjustert til 2023-nivå fra 1.mars 2023. Fra januar 2024 ble barnetrygden økt med ytterligere 200 kroner i måneden for barn over seks år. Barnetrygden er nå 1766 kr for barn under 6 år, og 1510 kr for barn over 6 år.

Hva er barnetrygd?

Barnetrygden er en universell støtte som utbetales til alle barnefamilier og foreldre fra barnet blir født fram til det er 18 år. Det er en ytelse som gis til barnefamilier for at de skal kunne håndtere de ekstra utgiftene et barn medfører, enten det er barnehage og SFO, fritidsaktiviteter, skoleturer, lommepenger eller mat. Den regnes ikke som inntekt og er derfor fritatt fra skatt, og den utbetales hver måned.

FNs barnekomite anbefaler i sine merknader til Norge i 2018 at barnetrygden økes.

Les mer om barnetrygden her.

Vis mer
Lukk

Dette har skjedd

15 000 underskrifter til Kjersti Toppe

Mai 2024

15 000 underskrifter til Kjersti Toppe

I dag overrakte vi en «barnetrygdsjekk» til barneministeren med krav om at barnetrygden ikke skal kuttes med 200 kroner i måneden når barn fyller 6 år. 200 kroner kan virke lite, men det er utrolig mye for familiene og barna som trenger det aller mest. Nå må regjeringen sikre de resterende 200 kronene i revidert nasjonal budsjett som kommer 14. mai. Redd Barna, Unicef Norge, Aleneforeldreforeningen, Frelsesarmeen, Voksne for barn og Kirkens Bymisjon møtte ministeren.

Vis mer
Lukk
Antall barn i fattige familier fortsetter å synke

Januar 2024

Antall barn i fattige familier fortsetter å synke

Nye tall fra SSB viser at antall barn i fattige familier fortsetter å gå ned. I 2022 var det 102 600 barn som levde i familier med vedvarende lavinntekt. Dette er en nedgang på 8100 barn sammenlignet med forrige periode, og SSB viser til at økningen i barnetrygden som en årsak til at tallene går ned. Redd Barna fortsetter å kjempe for at barnetrygden skal bli lik for barn under og over 6 år!

Vis mer
Lukk
Enda en delseier! Barnetrygden økes mer for barn over 6 år

Desember 2023

Enda en delseier! Barnetrygden økes mer for barn over 6 år

SV og regjeringen er enige om å øke barnetrygden med ytterligere 200 kr i måneden for barn over 6 år fra januar 2024, det vil si 2400 kr i året. Dette koster 1,9 milliarder kroner, og bidrar til å minske gapet i barnetrygd mellom 0-5 åringene og 6-18 åringene. Dette er en viktig økning nå i dyrtiden for barnefamilier. Vi fortsetter å kjempe for at de eldste barna skal få like mye som de minste!

Vis mer
Lukk
Hurra! Barnetrygden økes med 2 milliarder i året

Juni 2023

Hurra! Barnetrygden økes med 2 milliarder i året

Vi jubler over at SV og regjeringspartiene har blitt enige om å øke barnetrygden med 2 milliarder for barn over seks år i revidert nasjonalbudsjett. Økningen utgjør omkring 200 kroner i måneden per barn, ca. 2400kr i året. Dette har veldig stor betydning for barnefamilier nå, spesielt de som har det ekstra vanskelig i en krevende økonomisk tid. Takk til alle som har signert oppropet for å øke barnetrygden!

Nå håper vi regjeringen vil fortsette å øke barnetrygden framover, slik at barn over seks år får samme barnetrygd som de yngste barna. Derfor vil vi fortsette oppropet og kjempe videre for dette!

Bilde: screenshot nrk.no

Vis mer
Lukk
Antallet barn i fattige familier har gått ned

Januar 2023

Antallet barn i fattige familier har gått ned

For første gang på 10 år har antallet barn i fattige familier gått ned, viser nye tall fra SSB. Småbarnsfamiliene har fått mer penger siden barnetrygden for barn under 6 år økte med 1676 kroner i 2020 og 2021. Redd Barna har kjempet for å øke barnetrygden i mange år, og det har gitt resultater. Barnetrygden virker!

Vis mer
Lukk
Barnetrygden skal endelig prisjusteres!

November 2022

Barnetrygden skal endelig prisjusteres!

SV og regjeringen har i forhandlingene om statsbudsjettet for 2023 blitt enige om at barnetrygden skal prisjusteres til 2023-nivå, det vil si at den skal justeres i takt med hvordan de andre kostnadene i samfunnet har økt. Barnetrygden har ikke blitt prisjustert siden 1996, så dette er et steg i riktig retning. Nå krever vi at myndighetene prisjusterer barnetrygden hvert år framover, og at den økes for barn over 6 år.

Tidligere i november overleverte vi barnetrygd-sjekker med kravene til stortingsrepresentanter i familie- og kulturkomiteen fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

Vis mer
Lukk

Det er dyrt med 6-åringer i Norge

Jo eldre barn blir, jo dyrere blir klær, utstyr, fritidsaktiviteter, og mat. De ekstra pengene i barnetrygd kan derfor være avgjørende for om et barn får starte på fotballaget eller ikke, har regntøy til høsten, eller om man har nok mat. Med renteøkninger, høyere pris på strøm, mat og bensin, er det mange familier som har fått enda trangere økonomi nå. Spesielt tøft er det for familiene som har aller minst.

At barnetrygden ble økt for barn under seks år har hatt positiv effekt. Antall barn som vokser opp i fattige familier fortsetter å øke blant de eldste barna, mens det går litt ned blant de yngre. Ifølge Statistisk Sentralbyrå kan den økte barnetrygden være årsaken.

Barnetrygden er det sikkerhetsnettet som sørger for at barnefamilier ikke faller under fattigdomsgrensen, og det løfter de som faller under.

Familier forteller at det er disse tusenlappene som bidrar til at de ikke tar opp kredittlån når strømregninga er høy, eller som gjør at de kan spare opp til skoleturen i slutten av året.

Barnetrygden er en universell ordning. Dvs. at alle som har barn får den uansett hvem de er og hvor mye de tjener. Det betyr at foreldre ikke trenger å være redd for å miste denne støtten når de får seg jobb eller økt inntekt. Det er lite byråkrati og kostnader knyttet til utbetaling, og den har bred støtte i befolkningen. Barnetrygden bidrar til økonomisk trygghet for alle foreldre, og er et pusterom for familier som har lite penger.

102 600 barn vokser opp i fattigdom

Det tilsvarer 10,6 %. Fattigdommen har økt dramatisk de siste 20 årene, fram til 2020. I 1999 vokste 1 av 25 barn i Norge opp i fattigdom. Det tilsvarer litt over 3 % av alle barn. I 2020 stoppet den negative utviklingen opp, og i 2021, etter at barnetrygden for barn under seks år økte, så vi for første gang at antallet barn i fattige familier har gått noe ned. Denne utviklingen med en nedgang fortsatte i 2022.

Dette beviser at barnetrygden fungerer, og at det er viktig at vi fortsetter å kjempe for at den også må økes for barn over 6 år!

Redd Barna har snakket med rundt 500 barn om hvordan det oppleves å vokse opp i en familie med dårlig råd. Barna bruker ord som trist, flaut, redd og skamfullt for å beskrive hva de føler. De fleste jobber hardt for å skjule fattigdommen. Å vokse opp i lavinntekt har store konsekvenser for det enkelte barnet, nå og senere i livet, og for samfunnet.

Dette skjer med underskriften din

Underskriftene vil overleveres til barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Hjelp oss å gjøre det tydelig for ministeren og regjeringen at nå haster det å gi alle barn like mye i barnetrygd.

Vi vet at det nytter å signere. Tidligere klarte vi sammen å stoppe at barnetrygden tas fra de fattigste familiene.

Gjør som de før deg – del oppropet og få med flere til å skrive under!

👉 Del oppropet på Facebook

📢 Del oppropet på X (Twitter)

Disse organisasjonene stiller seg bak kravet:

Logoen til Norske Kvinners Sanitetsforening
Logoen til Humanistene
Logoen til Frelsesarmeen
Logoen til UNICEF
Logoen til Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk
Logoen til Rød Ungdom
Logoen til Fellesorganisasjonen
Logoen til Handikappede Barns Foreldreforening
Logoen til Stiftelsen Robin Hood Huset
AAP-aksjonen sin logo
Logoen til KFUK / KFUM
Logoen til organisasjonen voksne for barn
Logoen til aleneforeldreforeningen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Logoen til Hjelpekilden
Logoen til Kirkens Bymisjon
Logoen til SU