Historisk seier for barnetrygden! 

Illustrasjonsbilde tatt av Martin Rustad Johansen for Redd Barna i 2023.

Siden 30.mai har SV og regjeringen forhandlet med SV om revidert nasjonalbudsjett. Regjeringspartiene la selv ikke inn mer penger til økning av barnetrygden, men SV har vært tydelige på at økt barnetrygd for barn over seks år stod øverst på deres prioriteringsliste. 

Nå er det enighet om budsjettet og barnetrygden økes med 2,4 milliarder kroner. Det innebærer at barntrygden ikke lenger kuttes når barn fyller 6 år, men blir lik helt til fylte 18 år. Det betyr at Redd Barnas underskriftskampanje om å øke barnetrygden nå er innfridd.  

– Dette er imponerende bra! For femte gang i denne regjeringsperioden satser SV og regjeringen på barna som vokser opp i fattigdom. Nå er vi endelig der hvor den urettferdige forskjellsbehandlingen mellom barn over og under 6 år er fjernet, og vi kan se fremover. Med dette har først regjeringen Solberg, og nå SV sammen med regjeringen, bidratt til et svært viktig velferdsløft for barnefamiliene, sier Henriette Westhrin, generalsekretær i Redd Barna.

Barnetrygden reduserer familiefattigdom  

Justeringen som nå vil innføres for barn over seks år, vil gi familiene 3000 kroner mer i året, eller 250 kroner per måned. Det høres ikke så mye ut, men det har stor betydning for barnefamilier, og aller mest for familiene som har minst.  

Økt barnetrygd har vært Redd Barnas viktigste sak i budsjettene de siste årene, og det kjennes godt når politikerne også lytter til oss og barna det gjelder, sier Henriette Westhrin, generalsekretær i Redd Barna. Foto: Eivind Nitter

– Det kan dreie seg om treningsavgiften i idrettslaget, matpakke i skolesekken eller bussbillett til og fra fritidsaktiviteter. I en hverdagsøkonomi som allerede er presset til bristepunktet er dette sårt tiltrengte penger, sier Westhrin. 

– Økning av barnetrygden er det enkelttiltaket som har dokumentert størst effekt på å gjøre noe med familiefattigdommen. Nettopp derfor har det vært Redd Barnas viktigste sak i budsjettene de siste årene, og det kjennes godt når politikerne også lytter til oss og barna det gjelder. 

Det nytter å si ifra 

Over 15 000 har signert Redd Barnas underskriftskampanje for å øke barnetrygden for barn over 6 år, og 18 organisasjoner har stilt seg bak kravet i oppropet. Endelig er vi i mål!  

Siden Redd Barna startet underskriftskampanjen og løftet kravet om økt barnetrygd, har mye skjedd de siste to årene. Først ble barnetrygden prisjustert i 2022, deretter økt for de eldste barna i juni i fjor med 2 milliarder, og igjen i desember med 1,9 milliarder. Nå ble den endelig økt med de resterende 2,4 milliardene.

Tusen takk til alle dere som har signert Redd Barnas underskriftskampanje og støttet kravet. Det nytter å si ifra og å stille krav til politikerne!