Jente foran bombet hus i Gaza

KREV at norske våpen ikke brukes i Gaza

Flere tusen barn er drept og lemlestet i Gaza, og det er svært sannsynlig at norske våpen brukes i krigen. Sykehus, skoler og hjem blir bombet – det kan vi ikke akseptere! Vær med og krev handling nå fra norske myndigheter!

Bli med og skriv under kravene til regjeringen!

9 457

9 457 krever at norske våpen ikke brukes i Gaza

Hjelp oss å nå 15.000 underskrifter. Del oppropet!

Over 100 dager med krig mot barn

Over 12 000 barn er drept i følge tall fra Helsedepartementet i Gaza. Minst 390 skoler er ødelagt. Mer enn 1000 barn har mistet et eller begge beina. Tusenvis av barn er savnet. Rundt 1,1 millioner barn – hele barnebefolkningen i Gaza – har blitt nektet tilgang til tilstrekkelig humanitær hjelp.

Enhver krig er en krig mot barn.

Svært sannsynlig at norske våpen brukes i Gaza

Til tross for det norske forbudet mot å eksportere våpen til Israel, så kan vi ikke utelukke at norske våpen brukes i Gaza. Det kan heller ikke utelukkes at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) har investert i våpenselskaper som har produsert våpen som har blitt brukt i Gaza.

Oppslag i VG, NRK, Klassekampen og andre medier viser at det er svært sannsynlig at norske våpen, våpenkomponenter og annet krigsmateriell brukes i Gaza.

Brudd på folkeretten

Den norske regjeringen har påpekt at det nå blir begått folkerettsbrudd av israelske myndigheter i deres krigføring i Gaza. Den internasjonale domstolen skal etterforske om det foregår folkemord i denne konflikten.

Norge er forpliktet etter folkeretten til å hindre folkemord og krigsforbrytelser selv om vi ikke er part i konflikten i Gaza. Redd Barna tar derfor sterk avstand fra at norsk våpenindustri kan ha bidratt med materiell i krigføringen i Gaza, og at Oljefondet kan ha investert i våpenprodusenter som lager våpen som blir brukt i Gaza.

Dette mener Redd Barna om våpeneksport

Vi krever at norske våpen ikke brukes i Gaza. Da må norske myndigheter:

  • Kreve at norskprodusert krigsmateriell ikke havner i Israel, enten direkte eller via andre land. 
  • Kreve at allierte land må skrive under på erklæringer om sluttbruk og videresalg. 
  • Endre loven for å sikre at norske selskaper gjør grundige aktsomhetsvurderinger. 
  • Sikre at Oljefondet ikke investerer i selskaper som lager våpen som brukes i Gaza. 

Dette skjer med underskriften din 

Underskriftene vil overleveres til utenriksminister Espen Barth Eide.

Få med flere på oppropet. Del det videre!

👉 Del oppropet på Facebook

👉 Del oppropet på LinkedIn

📢 Del oppropet på X (Twitter)