Jente foran bombet hus i Gaza

KREV at norske våpen ikke brukes i Gaza

Flere tusen barn er drept og lemlestet i Gaza, og det er svært sannsynlig at norske våpen brukes i krigen. Sykehus, skoler og hjem blir bombet – det kan vi ikke akseptere! Vær med og krev handling nå fra norske myndigheter!

Bli med og skriv under kravene til regjeringen!

35 850

35 850 krever at norske våpen ikke brukes i Gaza

Hjelp oss å nå 40.000 underskrifter. Del oppropet!

Over 100 dager med krig mot barn

Over 13 000 barn er drept i følge tall fra Helsedepartementet i Gaza. Minst 390 skoler er ødelagt. Mer enn 1000 barn har mistet et eller begge beina. Tusenvis av barn er savnet. Rundt 1,1 millioner barn – hele barnebefolkningen i Gaza – har blitt nektet tilgang til tilstrekkelig humanitær hjelp.

Enhver krig er en krig mot barn.

Svært sannsynlig at norske våpen brukes i Gaza

Til tross for det norske forbudet mot å eksportere våpen til Israel, så kan vi ikke utelukke at norske våpen brukes i Gaza. Det kan heller ikke utelukkes at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) har investert i våpenselskaper som har produsert våpen som har blitt brukt i Gaza.

Oppslag i VG, NRK, Klassekampen og andre medier viser at det er svært sannsynlig at norske våpen, våpenkomponenter og annet krigsmateriell brukes i Gaza.

Brudd på folkeretten

Den norske regjeringen har påpekt at det nå blir begått folkerettsbrudd av israelske myndigheter i deres krigføring i Gaza. Den internasjonale domstolen skal etterforske om det foregår folkemord i denne konflikten.

Norge er forpliktet etter folkeretten til å hindre folkemord og krigsforbrytelser selv om vi ikke er part i konflikten i Gaza. Redd Barna tar derfor sterk avstand fra at norsk våpenindustri kan ha bidratt med materiell i krigføringen i Gaza, og at Oljefondet kan ha investert i våpenprodusenter som lager våpen som blir brukt i Gaza.

Dette mener Redd Barna om våpeneksport

Vi krever at norske våpen ikke brukes i Gaza. Da må norske myndigheter:

  • Kreve at norskprodusert krigsmateriell ikke havner i Israel via andre land. 
  • Kreve at allierte land må skrive under på erklæringer om sluttbruk og videresalg. 
  • Endre loven for å sikre at norske selskaper gjør grundige aktsomhetsvurderinger. 
  • Sikre at Oljefondet ikke investerer i selskaper som lager våpen som brukes i Gaza. 

Dette skjer med underskriften din 

Underskriftene vil overleveres til utenriksminister Espen Barth Eide.

Få med flere på oppropet. Del det videre!

👉 Del oppropet på Facebook

👉 Del oppropet på LinkedIn

📢 Del oppropet på X (Twitter)

Dette har skjedd

Februar 2024

Nederlandsk domstol stanser eksport av flydeler til Israel

I februar bestemmer en nederlandsk domstol det ikke skal eksporteres deler til Israels kampfly F-35 fra lageret i Nederland. Grunnen er at «det er klar risiko for at Israels F-35 jagerfly blir brukt til å begå alvorlige brudd på den internasjonale humanitærretten på Gazastripen», heter det i dommen fra lagmannsretten i Haag. Lagmannsretten pålegger derfor den nederlandske regjeringen å stanse videre eksport av F-35 deler til Israel. Den nederlandske regjeringen har anket dommen, og anken vil trolig bli behandlet av Høyesterett i Nederland i løpet av våren. Inntil Høyesterett eventuelt kommer til et annet resultat, kan ikke Nederland eksportere deler til F-35.

Vis mer
Lukk

Februar 2024

Debatt om våpeneksport på NRK Dagsnytt 18

Advokat og politisk rådgiver Mads Harlem fra Redd Barna møtte statssekretær Eivind Vad Petersen i UD til debatt i Dagsnytt 18. Harlem gjorde det tydelig at Norge har et selvstendig ansvar for å passe på at vi ikke selger våpen, og at våpenkomponenter ikke blir sendt til Israel.

Vis mer
Lukk

Februar 2024

Leserinnlegg «Kan dere svare på dette, Nammo?»

Redd Barnas folkerettsjurist Mads Harlem og politisk seniorrådgiver Gina Ekholt stilte kritiske spørsmål til den statseide våpenprodusenten Nammo AS i et leserinnlegg i Aftenposten. Redd Barna mener at både FNs retningslinjer, OECD, humanitærretten og ikke minst eierskapsmeldingen fra Næringsministeren viser at norske selskaper har et ansvar (uansett hvor de har produksjonen sin!) til å foreta aktsomhetsvurderinger før de selger for eksempel våpen. Det betyr helt konkret, at hvis Israel sender Nammo i USA en forespørsel om å kjøpe våpen eller våpendeler, skal Nammo si nei hvis aktsomhetsvurderingene deres viser at varene kan føre til brudd på humanitærretten. 

Vis mer
Lukk

Februar 2024

FN-eksperter ber om stans i våpeneksport til Israel

FNs Høykommisær for flyktninger ber om at all våpeneksport til Israel må stanse umiddelbart, fordi det trolig er brudd på folkeretten. Norge har et ansvar etter artikkel 1 i Genèvekonvensjonene og Folkemordskonvensjonen om å stoppe salg av våpen til land hvor det er grunn til å tro at dette vil bli videresolgt til Israel for bruk i deres pågående krigføring på Gaza.

Vis mer
Lukk

Mars 2024

Møte med statssekretærer i Utenriksdepartementet

1. mars møtte Redd Barna statssekretærene Andreas Kravik og Eivind Vad Pettersson og en rekke rådgivere for å snakke om norsk våpeneksport og særlig Norges samhandling med Israel. To oppløftende ting som kom ut av møtet: 1) At det skjer bevegelser i NATO når det gjelder arbeidet for en felles norm om sluttbrukererklæring med reeksportklausul, og 2) At de undersøker hvorfor åpenhetsloven ikke gjelder for nedstrømsaktiviteter og hvorvidt dette er noe de vil endre i en eventuell oppdatering av loven.

Vis mer
Lukk

Mars 2024

Leserinnlegg «Åpenhetslovens utilstrekkelige regulering av næringslivet i Israel-Palestina-konflikten»

Folkerettsjurist Mads Harlem i Redd Barna med leserinnlegg i Panorama om åpenhetslovens utilstrekkelighet når det gjelder regulering av næringslivets ansvar i Israel-Palestina-konflikten. På tross av gode intensjoner, begrenset dessverre den forrige regjeringen Åpenhetslovens regulering av næringslivets ansvar, og Redd Barna ber regjeringen om en gjennomgang av loven.

Vis mer
Lukk

Mars 2024

Amnesty går til sak mot den danske staten 

I mars gikk blant annet Amnesty International Danmark til sak mot den danske stat, og krever stans i dansk eksport av F-35-deler til USA som kan havne i israelske krigsfly over Gaza. I følge Amnesty International Danmark er det 15 danske våpenprodusenter som leverer deler og komponenter til F 35-programmet, som er et våpensamarbeid med USA.  

Vis mer
Lukk

Mars 2024

Etikkrådet undersøker om Oljefondet bør trekke seg ut

Leder av Etikkrådet Svein Richard Brandtzæg sier til Reuters at Etikkrådet har satt i gang undersøkelser med sikte på å identifisere selskaper som har aksjeposter som ikke er forenlige med Oljefondets etiske retningslinjer. I praksis innebærer det at Oljefondet vil ta skritt for å selge seg ut av selskaper som har tilknytning til firmaer som selger våpen som anvendes i Israels pågående krigen på Gazastripen. 

Vis mer
Lukk

Mars 2024

Leserinnlegg «Ta ansvar for norske våpen»

Redd Barnas Mads Harlem og Gina Ekholt med leserinnlegg i Dagsavisen, som trekker frem behovet for å forbedre både regelverk og praksis så vi kan være helt sikre på at norske våpen ikke brukes i Gaza. De peker på to åpenbare svakheter i norsk våpeneksport: Vi vet ikke hva våre allierte gjør med våpnene de kjøper av oss. Og vi har ingen kontroll over hvem norske, statseide selskaper selger våpen til fra sine anlegg i utlandet. De ber næringsminister Jan Christian Vestre og utenriksminister Espen Barth Eide ta tak i, blant annet ved å sørge for at Åpenhetsloven også pålegger selskaper å undersøke om produktene de lager kan bidra til brudd på humanitærretten, og sørge for bedre kontrakter med land som USA.

Vis mer
Lukk

April 2024

Nammo mener de er handlingslammet 

I et NRK-intervju uttrykker konsernsjef Morten Brandtzæg at Nammo er handlingslammet fordi en amerikansk boikottlov forhindrer dem å nekte salg til Israel, eller salg av våpen som kan brukes av Israel. Redd Barna mener at norske selskaper har et selvstendig ansvar for at det de lager ikke bidrar til brudd på humanitærretten. Hvis Nammo ikke får lov til å nekte eksport til Israel, selv om våpnene de selger kan bidra til brudd på folkeretten, så bør de trekke seg ut av USA.  

Vis mer
Lukk

April 2024

FNs menneskerettsråd krever at våpensalg til Israel stanser 

FNs menneskerettighetsråd krever at salg av våpen og militært utstyr til Israel stanses, samt at landet holdes ansvarlig for mulige krigsforbrytelser i Gaza.

Vis mer
Lukk

April 2024

Storbritannia velger å fortsette våpensalg til Israel 

Utenriksminister David Cameron sier at regjeringen vil fortsette våpeneksporten til Israel, til tross for at en rekke juridiske eksperter har vært ute og advart om eksporten. Statsminister Rishi Sunak har kommet under økende press fra høytstående konservative for å stanse våpeneksporten.  

Vis mer
Lukk

April 2024

Oljefondet trekker seg ikke ut av våpenselskaper som selger til Israel 

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger frem årsmeldingen for Oljefondet. Til vår overraskelse og skuffelse kommer det ingen beslutning om å trekke fondet ut av selskaper som bidrar med våpen til krigen i Gaza. Oljefondet har store investeringer i våpenindustri med Israel på kundelista, og en rekke selskaper som leverer store mengder våpen til Israel, slik som General Electric, General Dynamics, L3Harris, Thales og Rheinmetal. Norge er forpliktet etter folkeretten til å hindre folkemord og krigsforbrytelser selv om vi ikke er part i konflikten i Gaza. Det er derfor på høy tid at Oljefondet trekker seg ut av alle våpenprodusenter som lager våpen som blir brukt i Gaza. 

Vis mer
Lukk

Mai 2024

Debatt om Oljefondet, våpen i Gaza og medvirkningsansvar

Oljefondet som aktivist
E24s samfunnsredaktør Torbjørn Røe Isaksen argumenterer i en kommentar i Aftenposten og E24 for at Oljefondet ikke bør bli en aktivist. Han trekker frem ulike forventninger til Oljefondets investeringer, inkludert kommentarer fra Redd Barna og flere andre organisasjoner til den årlige stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond 2024.

Oljefondet og medvirkningsansvar: Nei, Torbjørn Røe Isaksen, det handler ikke om aktivisme.
Det handler om å følge opp våre folkerettslige forpliktelser til å forhindre internasjonale forbrytelser, svarer advokat og folkerettsjurist Mads Harlem fra Redd Barna på Røe Isaksens innlegg.
Les hele leserinnlegget fra Redd Barna i Aftenposten

Vis mer
Lukk

Mai 2024

NRK Dagsnytt 18: Debatt om Oljefondet, våpen i Gaza og medvirkningsansvar

Advokat og folkerettsjurist Mads Harlem møter E24s samfunnsredaktør Torbjørn Røe Isaksen for å snakke om Oljefondet, aktivisme og medvirkningsansvar.
Se debatten på NRK Dagsnytt 18 (innslag 8: Oljefondet og aktivisme)

Vis mer
Lukk

Mai 2024

Norges Bank må også ta våpenansvar

«Oljefondet skal ikke investere i selskaper som risikerer å bidra til krigsforbrytelser». Det skriver seniorrådgiver Gina Ekholt og advokat Mads Harlem fra Redd Barna i et leserinnlegg på frifagbevegelse.no

Vis mer
Lukk