Barn i verden
En jente sitter i en trebåt og plukker søppel opp av vannet med en tang

Støtt barnas klimakamp

Ekstremvær, naturkatastrofer, vannmangel, matmangel, luftforurensning, hetebølger og sykdommer er bare noen konsekvenser av klimaendringene som rammer barn over hele verden. De har arvet en krise de ikke har vært med på å skape selv.

774 millioner barn rammes av fattigdom og klimakrise samtidig

Det er hvert tredje barn i verden. De landene som har størst andel av barn som bærer denne doble byrden, er Sør-Sudan, Den sentralafrikanske republikk og Mosambik.

Redd Barnas analyse viser at dagens barn i gjennomsnitt vil oppleve dobbelt så mye tørke og flom som sine besteforeldres generasjon. Uten drastiske tiltak for å stoppe dagens klimautslipp vil ikke verden klare å oppnå FNs bærekraftsmål.

Klimakrisen påvirker alle verdens barn, men går hardest utover de mest marginaliserte og sårbare barna og deres familier. Deres rett til overlevelse, helse, beskyttelse og tilgang på utdanning er spesielt sterkt truet.

Når det blir vanskeligere å få tak i mat og rent vann, vil det gjøre millioner av barn ekstremt sårbare for dødelige sykdommer og underernæring, i en periode i livet hvor kroppen og hjernen er i utvikling. Ekstremvær kan også føre til store ødeleggelser som gjør at flere barn kan havne i langvarig fattigdom, og dermed får de ikke gått på skolen eller tilgang på helsehjelp.

Vi er barns allierte i klimakampen

Klimaendringene er den største trusselen mot barns rettigheter og framtid, og det haster å få på plass løsninger som fungerer. Over hele verden har barn streiket og engasjert seg for å få voksne og beslutningstakere til å ta grep for deres fremtid. Redd Barna er barns allierte i klimakampen!

Hvordan jobber Redd Barna med klima?

Redd Barna støtter barn i å si sin mening i klimasaken, både i land som er hardt rammet av klimaendringer, og i Norge. I Mosambik støtter vi barn og unge i å danne et klimanettverk for å dele erfaringer og være sterkere sammen. Representanter fra dette nettverket deltok for eksempel på klimaforhandlingene i Egypt i 2022.

I Norge har vi samarbeidet med Miljøagentene om en undersøkelse blant 1039 norske barn. Svarene viser at bare 1 av 4 tror verden kommer til å løse klima- og miljøproblemene og at kun 14 prosent mener at politikerne gjør nok for å løse klima- og miljøproblemer. Dette er viktige funn som Redd Barna deler med norske politikere.

Utdanning skaper grunnlag for barn som aktører i klimadebatten og for å finne løsninger for å tilpasse oss klimaendringene.

Redd Barna jobber for at barn som er spesielt utsatt lærer hva de skal gjøre det er flom, storm eller tørke, slik at de blir bedre rustet til å møte disse krisene. I Kambodsja og Palestina jobber vi med utdanningsmyndighetene og WWF (Verdens naturfond) for å sikre barn relevant kjennskap til miljøutfordringer og hvordan de kan jobbe med dette i sine lokalsamfunn.

I Norge lager vi også oppdatert og universelt utformet undervisningsmateriell som tas i bruk av lærere over hele landet, og gir norske elever kunnskap om klimaendringene på en pedagogisk måte. Besøk Det magiske klasserommet her.

Urbefolkningen Wayuu i nordlige Colombia har i årtusener funnet kreative løsninger på utfordringer de står overfor. Nå støtter Redd Barna dem i å bruke både tradisjonell og moderne kunnskap for å finne egne tilnærminger i møte med utfordringene klimaendringer og miljøødeleggelser skaper.

I Nepal støtter vi sårbar ungdom og unge voksne i å skape grønne arbeidsplasser. De får opplæring og finansiering til å starte egne små bedrifter som bidrar positivt til lokalsamfunnet og miljøet.

Verden får stadig flere ekstreme værhendelser, og Redd Barna er der når krisen rammer og bidrar med nødhjelp til barn og deres familier. Vi begynner nødhjelpsarbeidet allerede før krisen kommer – når det er mulig å forutse den – for eksempel med værvarsel, for å bidra til at konsekvensene blir mindre alvorlig for de menneskene som blir rammet. Vi jobber også med å sikre at skoler skal være trygge for barn og lærere – også under naturkatastrofer.

Å kutte utslipp er en av de viktigste tingene vi kan gjøre som samfunn for å sikre barn en god framtid. Som oljenasjon har Norge et spesielt ansvar, og Redd Barna støtter miljøbevegelsen i deres arbeid for å sikre utslippskutt. Vi jobber også for å sikre klimafinansiering til land som er sårbare for klimaendringene, slik at barn og deres familier kan beskytte seg mot ekstremvær og langsomme konsekvenser av klimaendringene.

I underkant av 1 av 5 barn føler at de har mulighet til å påvirke politikerne i klimasaker. For å endre dette jobber Redd Barna også for å påvirke myndighetene til å sikre barn og unge en plass rundt bordet når det tas beslutninger om klimapolitikk, både i Norge, i andre lands klimaprosesser, og i internasjonale klimaforhandlinger.

Slik vil verden se ut for dagens barn

Redd Barnas klimarapport viser hva slags verden barn som vokser opp i dag vil arve om vi ikke endrer kurs. Sammenlignet med de som ble født i 1960, vil barn som ble født i 2020 oppleve:

icon

2x

så mange skogbranner

icon

2,6x

så mye alvorlig tørke

icon

2,8x

så mange elveflommer

icon

6,8x

så mange hetebølger


Redd Barnas klimarapport «Born into the Climate Crisis»

Våre klimapolitiske krav

Norge må ikke åpne for nye olje- og gassfelt

Norge må ikke åpne for nye olje- og gassfelt

Norge må gi mer penger til klimafinansiering

Norge må gi mer penger til klimafinansiering

Som oljenasjon er vår rettferdige andel beregnet til 65 milliarder kroner.

Norge må støtte fattige land som rammes av klimaødeleggelser

Norge må støtte fattige land som rammes av klimaødeleggelser

Barns rettigheter må være et grunnleggende hensyn i all klima-, miljø-, og oljepolitikk

Barns rettigheter må være et grunnleggende hensyn i all klima-, miljø-, og oljepolitikk

Barn må bli hørt i klimapolitiske prosesser

Barn må bli hørt i klimapolitiske prosesser

Kambodsja 14

Din bedrift kan støtte våre klimaprosjekter

Prosjektet innebærer miljøutdanning for barn, det sikrer familier bedre vannforsyning og sanitærforhold og det bidrar til samfunnsøkonomisk utvikling for familier i de mest utsatte områdene. Prosjektet skal støtte opp om innovative ideer som kan bidra til alternative levebrød for befolkningen og det skal gi barna bedre mulighet til å identifisere og løse miljøproblemer.

Politiske gjennomslag innenfor klima

COP28: Klimakrisen er en av de største truslene mot barns rettigheter

Desember 2023

COP28: Klimakrisen er en av de største truslene mot barns rettigheter

Redd Barna hadde med seg åtte barn fra ulike afrikanske land til Dubai, som deltok på COP som en del av deres nasjonale delegasjoner. I Dubai fikk barna muligheten til å knytte kontakter med andre unge fra hele verden og møte beslutningstakere for å dele hvordan deres hverdag preges av klimaendringene. Barna delte sine historier og krav med verdens ledere og knyttet bånd med andre unge aktivister fra hele verden, inkludert fra Barnas klimapanel i Norge.

– Tiden for halvveis-tiltak er over, konkluderte Redd Barnas seniorrådgiver Ida Morén Strømsø etter to ukers klimatoppmøte i Dubai i desember 2023. Redd Barna var til stede på COP28 fordi klimakrisen er en av de største truslene mot barns rettigheter.

Vis mer
Lukk
COP27: Barn skal bli hørt i klimapolitikken

November 2022

COP27: Barn skal bli hørt i klimapolitikken

På klimaforhandlingene i Egypt i november 2022 ble alle medlemslandene enige om at barn har viktige bidrag å komme med for å få til endring i klimakampen, og oppfordret alle regjeringer til å inkludere barn i utformingen og implementeringen av klimapolitikk. Dette jobbet Redd Barna aktivt for, i forkant av, og under klimaforhandlingene, og det er en viktig seier for barns rett til å bli hørt i spørsmål som angår dem.

Vis mer
Lukk
FNs generalforsamling vedtar at tilgang på et bærekraftig miljø er en menneskerett

Juli 2022

FNs generalforsamling vedtar at tilgang på et bærekraftig miljø er en menneskerett

I juli 2022 bestemte FNs generalforsamling at tilgang til et sunt og bærekraftig miljø er en menneskerettighet. De fastslo også at barns rettigheter er spesielt utsatt ved miljøødeleggelser. Redd Barna har jobbet aktivt med andre sivilsamfunnsorganisasjoner, og blant annet opp mot norske myndigheter, for å få dette på plass.

Vis mer
Lukk
COP26: Norge signerte «Erklæringen for barn, unge og klimahandling»

November 2021

COP26: Norge signerte «Erklæringen for barn, unge og klimahandling»

På klimaforhandlingene i Glasgow i 2021 signerte Norge «Erklæringen for barn, unge og klimahandling». Redd Barna har jobbet for at Norge skulle signere erklæringen sammen med UNICEF og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Ved å signere ga Norge et viktig signal om at de står i solidaritet med barn og unge i klimasaken og ønsker å akselerere klimahandling på̊ en inkluderende måte. Nå jobber vi for å få Norge til å følge opp erklæringen med økte forpliktelser.

Vis mer
Lukk

Barns medvirkning

Redd Barna arrangerte sin største globale dialog med barn noensinne, og spurte mer enn 54 000 barn fra totalt 41 land om deres erfaringer og tanker om klimaendringer og økonomisk urettferdighet. Barnas innspill er samlet i rapporten Generation Hope: 2.4 billion reasons to end the global climate and inequality crisis, som løfter frem viktige løsninger for å bygge en grønnere og mer rettferdig verden.

Slik kan du støtte barna i deres klimakamp

Mange barn opplever klimakrisen som skremmende og vanskelig. Her får du noen råd om hvordan du kan legge til rette for en god samtale om dette.

Det magiske klasserommets klimainnhold er et samarbeid mellom Miljøagentene og Redd Barna, og handler om hvordan klimaendringene rammer barn i forskjellige land, og hva barn gjør for å stoppe og tilpasse seg de negative konsekvensene.

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.