Foreldretips
Slik snakker du med barn om klimakrisen

Slik snakker du med barn om klimakrisen

Mange barn opplever klimakrisen som skremmende og vanskelig. Barn hører og ser nyhetssendinger som jevnlig bringer sterke bilder og reportasjer om klimaendringer, FN-rapporter og naturkatastrofer.

Det er viktig at voksne tar seg tid til å snakke med barn om det som skjer, og spesielt om det arbeidet som gjøres for å løse klimakrisen og å hjelpe de som rammes. Barn har et ønske om å forstå verden og deres spørsmål må tas på alvor. Barn som er redde og usikre trenger trygge voksne som tar ansvar og bryr seg. Redd Barnas erfaring er at voksne i større grad bør snakke med barn om det som er vanskelig når det eksponeres i media, fordi dette gjør barna tryggere.

Her er Redd Barnas seks råd

  1. Lytt til barna

Gi barna muligheter til å spørre og å snakke om hva det er de ikke forstår, er redde for eller undrer seg over. Lytt til barn før du snakker. De kan ha et helt annet bilde av situasjonen enn voksne. Reflekter sammen med barn om hva de tenker, tror og mener om det de ser og hører. Ta barnets følelser og nysgjerrighet på alvor. Sjekk hva barna har fått med seg. Det gir deg innsikt i hva de tenker, tror og lurer på.

  1. Vær konkret og ærlig

Vær konkret og bruk ord og uttrykk barna selv bruker. Ikke bruk vanskelige ord og begreper. Se, les og lytt til informasjon som er tilpasset barn, sammen med barnet. Dette kan være NRK Supernytt, det kan være podkaster laget for barn, barnevennlige nettsider, eller annet. Ikke si ting som ikke er sant, fordi du vil skjerme barnet.

  1. Ta hensyn til alder

Små barn kan også engste seg over det de ser, hører eller opplever at de voksne bekymrer seg over. Også de kan ha behov for å bli hørt og få forklaringer på hva klimakrisen betyr. De eldre barna har større forutsetninger til å forstå, men det betyr ikke at de alltid kan bearbeide det de hører, ser og tenker på egen hånd. De har behov for å snakke om sine tanker og behov for informasjon og forklaringer.

  1. Fortell om løsninger

Trygg barna ved å fortelle om alt som nå gjøres for å finne løsninger på klimakrisen. Snakk om de voksnes ansvar og innsats for å få til endringer. Søk gjerne opp positive nyheter om klimakrisen og snakk om gode løsninger som fungerer. Her kan Verdens Beste Nyheter være et sted å starte. Fortell at de voksne har ansvaret for å finne løsningene, selv om det er veldig vanskelige problemer som skal løses. Snakk sammen om hva dere kan gjøre for å bidra i deres familie, klasse eller nærmiljø.

  1. Støtt barns initiativ

Barn som på en eller annen måte får anledning til å gjøre noe selv for å bekjempe klimakrisen, vil ofte oppleve større grad av mestring og mindre frykt. Voksne bør stimulere og støtte barn som ønsker å hjelpe til. Klimastreikene er et eksempel på at tusenvis av barn og unge går sammen på tvers av landegrenser for å kjempe for det de er opptatt av. Fortell barna at de har rett til å si ifra. Barna kan også melde seg inn i en organisasjon, som for eksempel Miljøagentene, som er barnas egen miljøorganisasjon. Spørsmål som er vanskelige å svare på kan barna for eksempel sende videre i brev eller e-post til statsministeren eller klimaministeren, eller barna kan skrive innlegg i lokalavisa for å diskutere spørsmål og uttrykke sine meninger.

  1. Fortell om FNs Barnekonvensjon

194 land i verden har forpliktet seg til å følge FNs barnekonvensjon. Konvensjonen forplikter landene til å beskytte barn, ta hensyn til barn og sikre barns rettigheter og den gjelder for alle barn. Klimakrisen truer barns rettigheter på mange måter. Barn har rett til liv, utvikling og beskyttelse. Barn har også rett til opplæring i klima og miljøspørsmål. Og ikke minst, barn har rett til å si fra, og rett i å bli hørt i saker som angår dem. Her kan dere sammen lære mer om klimakrisen og ha vi kan gjøre for å bidra: Det magiske klasserommet om klima