Foreldretips
Slik snakker du med barna om terror

Slik snakker du med barna om terror

Barn får gjerne med seg langt mer enn vi voksne tenker over, men de trenger ofte hjelp til å sortere og fortolke informasjon og bearbeide inntrykk.

Sterke bilder fra terrorangrep og lignende hendelser kan gjøre sterkt inntrykk på oss alle, men kanskje særlig på barna. Det kan være vanskelig å sette ord på hva vi føler, og vi kjenner oss maktesløse i møte med slike terrorangrep. Derfor er det viktig at foreldre og andre voksne snakker med barna om temaet, for å skape trygghet og unngå unødvendig frykt.

Her er Redd Barnas syv råd

  1. Snakk med barna om hva de har sett og hørt

Det er viktig å snakke med barna om hva de har sett og hørt. Bilder og lyd er overalt på nettet, i radio og på TV. Barna får også med seg at de voksne snakker om hva som har skjedd. Bildene på nett og TV kan virke forvirrende og skremmende på barn.

Barn som er rundt seks-syv år har en forståelse av at man kan dø. Voldsomme bilder kan gjøre dem utrygge og lei seg. Noen barn forstår ikke at det er de samme bildene som blir vist flere ganger, de tror at angrepene skjer om og om igjen.

Små barn trenger ikke lange tekniske forklaringer. Kanskje de spør om hva en bombe er, eller hva terror betyr. Prøv å forklare det med enkle ord som små barn skjønner. Si for eksempel at selv om noen voksne tror at de har rett til å drepe andre, så gjelder ikke det for alle voksne. Og at dere som foreldre passer på barna.

Med større barn, som selv er interessert i å følge med, så kan foreldrene se nyhetene sammen med dem. Med mindre barn anbefaler vi å se på Supernytt på NRK, som velger ut bilder og vinkling på sine forklaringer til barna. Det er viktig å sette av god tid til å snakke om hva dere ser på nyhetene. Ikke la yngre barn se på nyheter alene.

  1. La barns egne tanker og spørsmål styre samtalen

Det viktigste er å være oppmerksom og til stede for barnet, og la det barnet har på hjertet styre samtalen. Vi voksne trenger å forstå mest mulig av hva barn selv vet, tror og tenker for å være en god samtalepartner. Still åpne spørsmål som oppfordrer barnet til å fortelle. Lytt til barnet, la barnet snakke ferdig, og gjenta gjerne det barnet har sagt, for å bekrefte at du har lyttet og forstått, før du svarer.

  1. Vær tydelig, konkret og ærlig

Bruk språk og begreper barnet selv bruker. Vær ærlig – ikke si usannheter eller noe du ikke kan stå inne for, for eksempel for å skjerme barnet. Men det er ikke alltid nødvendig å fortelle alt. Vurder situasjonen og si det som er nødvendig for at barnet skal forstå. Det er også lov å si at man ikke vet – kanskje kan dere sammen finne ut av det barnet lurer på? Oppmuntre barnet til å fortsette å stille spørsmål, og fortell at hen alltid kan snakke med deg.

  1. Gi barnet trygghet

Fortell barna at det blir gjort alt for å beskytte de som er direkte berørt av situasjonen. Si til barna at politiet og dere foreldre vil gjøre alt for å beskytte dem hvis noe lignende skjer.

Vær klar over at barn kan sitte med tanker som bygger på rykter, misforståelser eller egne fortolkninger av informasjon som er ment for voksne. Barn blir tryggere av å snakke om ting og få kunnskap, så lenge det er på deres premisser.

  1. Vær åpen

Barn opplever ikke det som skjer på samme måte som voksne. Yngre barn er i høy grad avhengig av at voksne tolker og forklarer hendelsene for dem. Større barn og tenåringer kan få informasjon fra ulike kilder, kanskje er ikke alle kildene like troverdige.

Selv om tenåringer tilsynelatende har en større forståelsesevne, så trenger også de ekstra oppmerksomhet og hjelp til å forstå hva som skjer. Husk at ikke alle barn blir påvirket av nyhetene. Det betyr ikke at de mangler empati.

  1. Gi barna håp

Det er fint både for barn og voksne å få høre at alt kan bli bra igjen. Fortell barna at det finnes mennesker som hjelper og gjør alt de kan for at livet skal bli normalt igjen når slike hendelser skjer. Leger og sykepleiere tar seg av de skadede og syke, brannkonstabler hjelper folk, og politiet gjør en ekstra innsats for å sikre at alle skal være trygge.

  1. Vis medfølelse

Barn kan få en følelse av kontroll, trygghet og empati ved å støtte eller hjelpe andre. Ved katastrofer og andre voldsomme hendelser i mediene kan det hjelpe at voksne, for eksempel sammen med barna, viser sin medfølelse gjennom sosiale medier, eller ved støtte – og minnemarkeringer. De fleste barn synes det er fint å være med på dette.

Barn som får mulighet til å engasjere seg i noe de opplever som vondt eller urettferdig, kan oppleve større grad av mestring og mindre frykt.