Barn i verden
BARN I VERDEN - Barn i krig og konflikt 1

barn i krig og konflikt

Krig og konflikt rammer barn ekstra hardt. Ikke bare fordi krig skaper frykt og tap av liv, men også fordi den tar utdanning og framtidshåp fra barna.

Gjennom de siste 16 årene har FN verifisert mer enn 300 000 grove forbrytelser mot barn i konfliktsoner. Det vil si at barn drepes og lemlestes, voldtas, kidnappes, rekrutteres som barnesoldater, angripes på skoler og sykehus og nektes tilgang på humanitær hjelp.

Utviklingen fortsetter dessverre i helt gal retning. Det er kritisk og høyst alarmerende at dette skjer i så stort omfang.

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna
Gutt med paraply i en Redd Barna-barnehage i Zataari Camp, Jordan

Advarer mot rekordmange grove forbrytelser:

Antall grove forbrytelser mot barn i konfliktområder økte med 13 % i 2022 til gjennomsnittlig 76 om dagen.

Redd Barnas nyeste SWOC-rapport viser at 27 638 alvorlige forbrytelser ble begått mot barn i konfliktsoner i 2022, det høyeste registrerte antallet siden rapporteringen startet i 2005.

Se alle Redd Barnas Stop the war on children-rapporter her.

Konsekvenser av krig og konflikt for barn

I krig blir barn vitner til bestialske handlinger, drap, tortur og forfølgelse, og blir selv utsatt for de samme handlingene. Mat og medisiner blir vanskeligere å få tak i, og derfor dyrere. Fare for sult og sykdom øker kraftig.

Barns rettigheter

Alle barn skal beskyttes mot krig, og de skal ikke være soldater.
Artikkel 38

Når bombene opphører, fortsetter lidelsene. Våpen er fremdeles i omløp. Landminer dreper og lemlester tusener av mennesker hvert år – selv lenge etter at en krig er over.

Krig er dessuten en av hovedårsakene til fattigdom i verden. Mange barn har mistet foreldre og hjem, og sliter i mange år med fysiske og psykiske skader.

Med kyndig hjelp og støtte kan de fleste barn utvikle seg og leve et verdig liv, til tross for slike erfaringer.

Jente foran bombet hus i Gaza

Redd Barna krever at norske våpen ikke brukes i Gaza

Flere tusen barn er drept og lemlestet siden krigen brøt ut mellom Israel og Gaza i oktober 2023. Det er svært sannsynlig at norske våpen brukes i krigen. Sykehus, skoler og hjem blir bombet – det kan vi ikke akseptere. Vær med og krev handling nå fra norske myndigheter!

Dette gjør Redd Barna:

Internasjonale Redd Barna har beskyttet barn mot krig i over 100 år!

Fordi Redd Barna jobber i mange land har vi allerede inngått avtaler med myndighetene og vi forstår lokale forhold. Vi kan raskt komme med nødhjelp eller annen støtte til barn der det er behov.

Redd Barna bidrar til beskyttelse av barn mot rekruttering til væpnede styrker, seksuelle overgrep og andre grusomheter som barn eksponeres for i en krig.
Vi verner og normaliserer oppvekstmiljøet for barn berørt av væpnede konflikter, blant annet gjennom tilgang til lek og utdanning.

Redd Barna sikrer at barns rettigheter blir del av fredelige løsninger og at barns stemmer blir hørt når fredsavtaler inngås. Vi forsvarer rettighetene til barn på flukt både i og utenfor Norges grenser. Vi avvæpner barnesoldater og hjelper dem tilbake til et sivilt liv, inkludert gjenforening med familier.

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.