Bedriftssamarbeid
Et kart som markerer alle land Redd Barna har prosjekteri i.

dette går støtten til

Redd Barna jobber for at alle barn skal overleve, lære og være trygge. Vårt mål er en verden hvor hvert barn kan bli den de ønsker å være.

Din bedrift kan bidra til å styrke vårt arbeid innenfor klima, utdanning, rettigheter og nødhjelp. Arbeidet innenfor disse hovedsatsingsområdene er avgjørende for å sikre at alle barn får en god og trygg oppvekst. 

Ratana, en jente i Kambodsja rydder opp plastsøppel fra innsjøen

Klima

Klimaendringene er den største trusselen mot barns rett til overlevelse, helse, beskyttelse og utdanning. Kraftfulle grep må tas for å begrense den globale oppvarmingen – og det haster. Over hele verden har barn streiket og engasjert seg i klimakampen. De er utålmodige, og mener voksne beslutningstakere må gjøre mye mer for å redde kloden. Redd Barna er barns allierte i klimakampen.  

Ekstremvær, naturkatastrofer, vannmangel, matmangel, luftforurensning, hetebølger og sykdommer er bare noen konsekvenser av klimaendringene som rammer barn over hele verden. De har arvet en krise de ikke har vært med på å skape selv.  

Vi er alle barns allierte i klimakampen. 

Hvordan jobber Redd Barna med klima?

  • Vi lytter til barn og løfter deres stemmer 
  • Vi lærer barn om klimaendringer og mulige løsninger 
  • Vi støtter lokalsamfunn i deres møte med utfordringene og i å bygge framtiden 
  • Vi gir livsviktig nødhjelp til barn som rammes 
  • Vi påvirker politisk for å sikre barn en bærekraftig framtid 

Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan din bedrift kan bidra i vårt arbeid for å beskytte barn mot effektene av klimaendringene. 

To skolebarn i et klasserom i Kambodsja

Utdanning 

Utdanning gir barn kunnskap, beskyttelse og bedre forutsetninger for å lykkes i framtida. Over hele verden jobber Redd Barna for at barn skal få oppfylt sin rett til utdanning. 

Å gi barn god og trygg skolegang er Redd Barnas viktigste satsningsområde. Barn som lever i krig og konflikt, og barn som vokser opp i fattigdom, er spesielt utsatt for å miste tilgangen til grunnleggende skolegang. Det samme gjelder for jenter, barn i minoritetsgrupper og barn med funksjonshemninger.  

Til tross for framgang de siste tiårene, gjenstår det mye før alle barn kan få oppfylt sin rett til utdanning.  

Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan din bedrift kan bidra i vårt arbeid for å gi alle barn tilgang til utdanning. 

Tre barn i et klasserom i Ukraina

Rettigheter 

Barn er ikke mini-mennesker med mini-rettigheter. Alle lover skal beskytte barn på lik linje med voksne. 

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor.  

Redd Barna jobber for å styrke barns rettigheter i Norge og resten av verden. FNs barnekonvensjon er grunnlaget for alt vårt arbeid. 

Barnekonvensjonen har hatt en enorm betydning globalt. Den har bidratt til at barns rettigheter og behov for beskyttelse er blitt løftet opp på den nasjonale og internasjonale agendaen. I mange land har barnekonvensjonen styrket barnas stemme. 

Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan din bedrift kan bidra i vårt arbeid for å oppfylle barns rettigheter, både i verden og i Norge. 

Mor og datter i Somaliland

Nødhjelp 

Når du er liten, blir katastrofen større. Krig og naturkatastrofer rammer alltid barna hardest. Derfor er nødhjelp en stor og viktig del av Redd Barnas arbeid. 
 
Ved å støtte Redd Barnas nødhjelpsarbeid bidrar du til at barn over hele verden får overleve, lære og være trygge. Med støtte fra din bedrift kan vi hjelpe barna som til enhver tid trenger det aller mest. 

Hvert år truer konflikter og naturkatastrofer millioner av barn. Behovet for humanitær hjelp er større i dag enn noen gang tidligere. 

Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan din bedrift kan bidra i vårt nødhjelpsarbeid.