Barn i verden

Barn på flukt

En jente i rosa jakke ser inn i kameraet. Barn på flukt 5

Gi livreddende hjelp til barn på flukt!

Støtt vårt arbeid for barn på flukt. Gi dem livreddende mat, beskyttelse og medisiner i dag!

kr.
Velg ønsket beløp
Ikon for varme klær
200 kr kan gi to barn barn på flukt varme pledd.
Ikon for hjerte
275 kr kan gi psykososial støtte til et barn som har opplevd krig og konflikt.
Ikon for trygt lekeområde
350 kr kan gi to barn plass i 5 uker på et trygt leke- og læreområde.
Ikon for trygt lekeområde
350 kr kan gi to barn plass i 5 uker på et trygt leke- og læreområde.
Ikon for skole
530 kr kan gi 10 barn på flukt lærepakker slik at de kan fortsette viktig utdanning.
Ikon for mat
900 kr kan gi en familie på flukt mat i en måned.
Velg donasjonsfrekvens

Fyll inn mobil og hente navn og adresse fra 1881

Velg betalingsmetode
Personlig informasjon

Total sum: 275 kr.

Barn på flukt

Det er over 100 millioner mennesker på flukt i verden i dag, det er flere enn noen gang før. 41 prosent av verdens flyktninger er barn.

Barn på flukt er ekstra sårbare. Mange blir utsatt for overgrep og mishandling. Hvert år blir tusenvis av barn tvunget til barnearbeid og tvangsrekruttert som barnesoldater. Andre blir utsatt for menneskehandel og vold. Ofte blir barn på flukt også skilt fra foreldre og andre omsorgspersoner. Felles for dem alle er at de opplever ting som barn aldri skal oppleve.

I dag er mer enn én prosent av verdens befolkning på flukt. Det er dobbelt så mange mennesker på flukt i 2020 sammenlignet med 2011.

Flere måter å gi til vårt arbeid for barn på flukt:

SMS: REDDE til 2230 (75 kr/mnd) eller NØDHJELP til 2230 (250 kr)
VIPPS: valgfritt beløp til 2230
Gavekonto: 7050 06 35280

Ved å gi månedlig til Redd Barna bidrar du til at barn over hele verden får overleve, lære og være trygge. Med din støtte kan vi hjelpe barna som til enhver tid trenger det aller mest.

Ved inngangen til 2021 kom mer enn to tredjedeler av alle mennesker på flukt fra kun fem land: Syria, Venezuela, Afghanistan, Sør-Sudan og Myanmar.

Nå er et nytt land i ferd med å toppe listen; Ukraina.  Med mer enn åtte millioner mennesker på flukt, er konflikten i Ukraina i ferd med å utvikle seg til Europas største flyktningkrise siden andre verdenskrig.  

Med din hjelp får barn på flukt:

Din støtte går til mat, medisiner, rent vann og utstyr som hindrer smittsomme sykdommer.

Et bidrag fra deg kan sørge for at barna får tilgang til varme tepper, telt, hygieneartikler, klær og utstyr til provisorisk tak over hodet.

Med din støtte kan vi etablere trygge lekeplasser, gjenforening av barn med foreldre, psykososial støtte og hjelp til å bearbeide opplevelser.

Barns tilgang på skole og utdanning er under sterkt press. Med din hjelp kan vi redde deres drøm om skolegang, utdannelse og en mulig vei ut av fattigdom.

en gjeng gutter sitter og varmer hendene sine på et bål

Ingen barn skal mishandles eller dø på flukt i Europa!

Barn på flukt blir slått med stokker, brent med elektrosjokkvåpen, avkledd, og misbrukt seksuelt. Barn forteller om grensevakter som bruker vold og makt for å stoppe dem fra å krysse landegrenser slik at de ikke får søke om beskyttelse. Barn sitter innesperret i interneringsleire på ubestemt tid og uten fremtidshåp. Fortsatt drukner barn på flukt i Middelhavet.

Dette kan ikke Norge sitte stille og se på. 

Hvem blir flyktninger?

Krig, naturkatastrofer, fattigdom og sult driver barn og deres familier på flukt. Uansett hva som er årsaken, er barn ekstra sårbare.

Barns rettigheter

Barn som søker flyktningstatus eller som anses som flyktninger, skal få nødvendig vern og humanitær hjelp. Staten skal i samarbeid med internasjonale organer hjelpe et barn som er alene til å bli gjenforent med sine foreldre.
Artikkel 22

Barn på flukt er mer utsatt for overgrep, menneskehandel, tvangsrekruttering til væpnede grupper, seksuelle overgrep og annen vold. Deres rett til utdanning, helse og beskyttelse blir ofte brutt. 

Barna har ofte hatt grufulle opplevelser. Mange har mistet alt de eier og sett mennesker bli drept eller såret i krigshandlinger. Noen har mistet eller kommet vekk fra familien sin og er på flukt helt alene uten foreldre eller andre voksne som kan passe på dem.

Noen ganger reiser man til en annen by i samme land. Det kalles å være internflyktning. Andre ganger krysser man landegrensen, og kan få flyktningstatus etter FNs flyktningkonvensjon.

Noen ganger er landets egne myndigheter til hjelp, andre ganger kan man ikke regne med at det landet man bor i har vilje eller ressurser til å gjøre noe. 

Da faller ansvaret på det internasjonale samfunnet (det vil si ledere fra ulike land), FN og organisasjoner som Redd Barna for å bidra til nødhjelp, beskyttelse og skolegang.

101

millioner mennesker er på flukt fra krig og forfølgelse. 41 prosent av verdens flyktninger er barn. Og hvert femte sekund drives et nytt barn på flukt.

63

millioner barn mellom 6 og 17 år fra land rammet av krig og konflikt nektes utdanning.

50%

av verdens flyktningbarn går i dag på skole, og barn i konfliktrammede områder risikerer i økende grad å miste muligheten til utdanning.

Kilde: FNs høykommissær for flyktninger og Flyktninghjelpen

Flukten over Middelhavet

I 2021 kom 122 485 mennesker på flukt til Europa via sjøveien. Nesten 2000 personer ble meldt omkommet eller savnet. Flere av dem var barn, og mørketallene antas å være store.

Redd Barna er bekymret for at noen barn ikke får tilgang til å søke asyl. Barn blir stoppet på landegrenser med makt og vold, og tvunget tilbake til der de kom fra, uten å få søke beskyttelse.

På grunn av stengte grenser blir mange mennesker på flukt tvunget til å leve i flyktningleire på ubestemt tid, flere steder i Europa.

I tillegg er Redd Barna sterkt kritisk til at barn på flukt i Europa holdes i fengselslignende leire eller mottak. To nye “Closed Controlled Access Centers” ble etablert på Lesvos og Kos i november 2021. Selv kortvarig internering av barn kan føre til sykdom og traumer. FNs barnekomité er helt tydelig på at internering av barn på flukt aldri er til barnets beste.

– Dagens asyl- og migrasjonspolitikk i Europa fører til at det på mange måter er farligere for barn på flukt. Redd Barna ber om at barns rettigheter må stå sentralt og at europeiske land samarbeider bedre for å beskytte barn på flukt.

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna
FNs flyktningkonvensjon

FNs flyktningkonvensjon

FNs flyktningkonvensjon definerer at du er en flyktning hvis:

  1. Du er utenfor ditt eget hjemland
  2. Du ikke kan eller tør få beskyttelse i, eller returnere til, ditt eget hjemland, og
  3. Dette er fordi du frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en sosial gruppe, eller politiske meninger i ditt eget hjemland

Barn som kommer til Norge

Redd Barna har jobbet for å sikre rettighetene til barn som søker asyl i Norge i flere tiår, gjennom et omfattende påvirkningsarbeid, kartlegginger, ulike medvirkningsprosjekter og aktiviteter i regi av våre frivillige.

Barn og familier som flykter til Norge er i en svært sårbar og usikker livssituasjon. De har med seg tøffe opplevelser, både fra hjemlandet og selve flukten. Ofte har de måttet reise fra alt som er kjent og kjært, og lever i lang tid med usikkerhet om de får bli i Norge eller ikke. En del av barna flykter sammen med familie, og noen flykter alene.

Barn som flykter alene er sårbare for å bli utsatt for vold, utnyttelse og kriminalitet under flukten. I Norge blir de ikke møtt med et system som gir dem den oppfølgingen og ivaretagelsen som de har behov for og krav på. Mens barnevernet har ansvaret for de yngste barna under 15 år, har UDI omsorgsansvaret for de over 15 år – under helt andre rammer.

Asylfeltet er stadig gjenstand for politiske innstramminger, som gjør det svært vanskelig å komme seg til Norge, og som gjør livet på mottak krevende både for barn og voksne.

Asylmottak er ikke tilrettelagt for lengre opphold, likevel tilbringer barn måneder og år av sin barndom der. Standarden er nøktern, det er lite bemanning og den økonomiske støtten til livsopphold er lav.

Redd Barna jobber for at barn som flykter til Norge skal få rettighetene sine ivaretatt gjennom et omfattende politisk påvirkningsarbeid.

Les flere historier om barn på flukt:

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.