Om oss
Foto av barn på ett år som testes for malaria av Redd Barna ansatt i Uganda. Foto av barn på ett år som testes for malaria av Redd Barna ansatt i Uganda.

BIStand nytteR!

I 2022 nådde internasjonale Redd Barna 48 millioner barn i 116 land. Millioner av barn fikk oppfylt sin rett til bedre skolegang, helse og beskyttelse.

I Norge støtter 100.000 privatpersoner Redd Barnas arbeid. Sammen med næringsliv, staten og internasjonale givere bidrar dere til gode resultater for verdens mest sårbare barn.

Her kan du lese mer om hvordan bistanden faktisk hjelper barna der de bor.

0
48 millioner barn ble nådd direkte av internasjonale Redd Barna i 2022.
0
19 millioner av disse barna mottok nødhjelp som følge av en humanitær krise.
0
Over 33 millioner barn fikk tilbud om helsetjenester og ernæring.

*Nye tall for 2023 kommer i mars 2024.

0
Over 9 millioner barn fikk støtte til gå på skole.

Bistand virker positivt

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor.

Bistand nytter, men i vår kompliserte verden er fortsatt millioner av barn utsatt. Derfor er gode resultater desto viktigere. Her kan du se eksempler på hva arbeidet fører til i de landene Redd Barna jobber:

Her skaper vi resultater!

Redd Barna er verdens ledende organisasjon for barn. Vi jobber i 116 land. På dette kartet kan du fordype deg i landene norske Redd Barna jobber i.

Bistand virker positivt!

Selv om nordmenn flest støtter at Norge gir internasjonal bistand for å bekjempe ulikhet og fattigdom, lurer mange likevel på om bistanden nytter.

0
Så mange barn har vi nådd så langt i år

Tallet er basert på gjennomsnittet av antall barn Redd Barna har nådd de siste 14 årene.

Hva med barn og unge i Norge?

Redd Barna er en av de fremste aktørene i Norge til å fremme barns rettigheter og oppvekstsvilkår.

Vi møter barn på alle arenaer; på treningsfeltet, på fritidsklubben, på skolen og i mottak, og skaper positive endringer for barn – også i Norge.


Politiske gjennomslag for barn

Norsk politikk påvirker barns oppvekst i Norge og mange andre land. Dette er noen av våre politiske gjennomslag i 2022:

Barn skal beskyttes mot eksplosive våpen

Barn har rett til et sunt og bærekraftig miljø

Barn skal bli hørt i klimapolitikken

Hvordan går det med barna?

Hva har det å si for et enkelt barn at de fanges opp i Redd Barnas programmer? Noen ganger klarer vi å dokumentere livet videre, også etter at barna blir voksne. Deres rørende historier er vel verdt å lytte til.

Historiske resultater

Varige endringer skapes over tid. I mange land har Redd Barna vært til stede over flere tiår og skapt omfattende resultater til beste for barn.

– Nøkkelen til varige endringer er å jobbe med folk, og ikke for dem, sa en klok kollega fra Nepal.

Den respektfulle tilnærmingen, sammen med langvarig og forutsigbar finansiering fra norske givere og Norad, har gitt positive bidrag til samfunnsutviklingen i mange lavinntektsland.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.