To Redd Barna frivillige, en mann og en dame, som smiler mens de står på stand.

Om oss

Redd Barna har jobbet for barns rettigheter i mer enn 100 år. Vi er en medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral. Her finner du informasjon om organisasjonen Redd Barna, hvem vi er og hvordan vi jobber.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.