Barn i verden
BARN I VERDEN - Barnedødelighet

Barnedødelighet

Kampen for å overleve

I Norge forventer vi at nyfødte barn skal overleve og vokse opp friske og sunne, men slik er ikke situasjonen alle steder i verden.

Fem millioner barn dør hvert år før femårsdagen, og halvparten av disse dør allerede innen noen dager eller uker. De største årsakene til barnedødelighet er diare, malaria, lungebetennelse, tidlig fødsel og fødselskomplikasjoner. Flertallet av dødsfallene kunne ha vært forhindret med riktig oppfølging og behandling.

Det er særlig de underernærte barna som har dårligst sjanse for å overleve når de først blir syke. Enkle inngrep som ville reddet millioner av barns liv er vaksinering, god ernæring, rent vann, god hygiene og kompetent medisinsk behandling.

2,4 mill.

barn døde
i 2020 mens de
fortsatt var nyfødte.

2,6 mill.

dødfødsler
hvert år.

295 000

kvinner dør i fødsel
hvert år.

Kilde: WHO

30 år med framgang, men…

Siden 1990-årene har det vært en enorm framgang i arbeidet med å redde mødres og barns liv. Likevel utgjør nyfødtdødeligheten fortsatt en uforholdsmessig stor andel av statistikken.

Skal vi få ned barnedødeligheten ytterligere, må vi øke innsatsen for nyfødthelse.

Barns rettigheter

Staten skal arbeide for å redusere spedbarns- og barnedødelighet, sikre at alle barn får nødvendig legehjelp, gi god helsemessig omsorg til mødre etter fødselen, bekjempe sykdom og gi orientering og utdanning om helse og riktig ernæring.
Artikkel 24

De største årsakene til nyfødtdød er for tidlig fødsel, fødselskomplikasjoner, infeksjoner og medfødte misdannelser.

Hele 45 prosent av dødeligheten hos barn under fem år har underernæring som underliggende årsak. Underernæring bidrar til at veksten hos barn stopper opp.

Nedsatt fysisk og kognitiv utvikling, inkludert svekket immunsystem, fører til at barna oftere er syke, strever mer på skolen og faller ut av utdanningsløpet. De får også færre muligheter i yrkeslivet, lavere inntekt og dårligere levestandard.

Dette gjør Redd Barna:

Jobber for at gravide og ammende kvinner skal få bedre tilgang til helsetjenester.

Jobber for å gi kvinner tilgang til regelmessige svangerskapskontroller, trygt fødselstilbud og nyfødt- og barselomsorg.

Gir støtte til familieplanlegging gjennom å få veiledning og tilgang til prevensjonsmidler.

Støtter pleie og behandling av nyfødte med behov for ekstra oppfølging som følge av sykdom.

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.