2 gutter løper mot kameraet i en flyktningleir

Du kan bidra

Hvordan du kan bidra

Du kan gjøre en stor forskjell. Med deg på laget kan vi hjelpe de mest sårbare og utsatte barna i Norge og i resten av verden. Om du vil bidra med en gave, starte en innsamling, holde basar, legge press på politikere eller være frivillig på et krisesenter så har vi mange måter du kan bidra på til å bygge en bedre framtid for barn.

Takket være deg

Bli med oss ut i felt og se hva din støtte betyr for barna

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.