TIÅRET SOM GIKK

Gjennom det siste tiåret har du, sammen med andre støttespillere som deg, vært med på å gjøre livet lettere for barn rundt om i verden. Sammen har vi hjulpet millioner av barn gjennom katastrofer og kriger. Med din støtte har barna som trenger det aller mest fått utdanning, helsetjenester og livreddende hjelp. Dette var 2010-tallet.

Av: Luca Kleve-Ruud og Bernt Heder Dillum

2010

I 2010 ga vi akutt hjelp ved

41

humanitære kriser

Og direkte hjelp til

37,3

millioner barn

HAITI

Jordskjelvet som krevde over 220.000 menneskeliv.

God beredskap, planlegging og responskapasitet gjorde det mulig for oss å iverksette livreddende tiltak i løpet av to timer etter det fatale jorskjelvet i Haiti. Takket være den raske responsen ble mange liv reddet i løpet av de første dagene og i de påfølgende ukene etter katastrofen.

I tillegg nådde vi ut med livreddende helsetjenester, mat og rent vann til tusenvis av familier. I ettertid har vi bygget skoler som er mer motstandsdyktige mot orkaner og jordskjelv. Våre lokale medarbeidere jobber fortsatt med forebyggende tiltak for å minimere virkningen av fremtidige naturkatastrofer.

PAKISTAN

Monsunregn og flom gjorde 4,6 millioner mennesker hjemløse og tok livet av 1.600 mennesker.

I samarbeid med lokale og nasjonale myndigheter i Pakistan, sørget vi for at mer enn 130 000 barn i de hardest rammet områdene fikk hjelp. Redd Barna brukte alt fra helikoptre til esler for å få ut medisinsk hjelp, telt, hygieneartikler, vannkanner, mat og andre livsnødvendigheter.

Vi jobbet også aktivt for å gi barna psykososial støtte og beskyttet barn mot overgrep og utnyttelse i våre trygge leke- og læreområder.

NIGER

Lange perioder uten regn, dårlige avlinger og kronisk fattigdom gjør det umulig for folk å skaffe nok mat til å overleve.

378 000 barn stod i fare for å dø av sult, og 1,2 millioner barn var i ferd med å bli alvorlig underernærte.

Vi ga kontantstøtte til de fattigste familiene slik at de kunne kjøpe maten de trengte. I tillegg satte vi opp flere helseklinikker der underernærte barn fikk livreddende behandling.

2011

I 2011 ga vi akutt hjelp ved

53

humanitære kriser

Og direkte hjelp til

35,5

millioner barn

KENYA

Ekstrem tørke i Øst-Afrika.

Bishara sitter med bestemor Amina i landsbyen Barmil i Nordøst-Kenya. Det har nå gått fire måneder siden hun ble innlagt på Redd Barnas helseklinikk for alvorlig underernærte barn.

I likhet med mange andre familier tok den ekstreme tørken livet av mesteparten av husdyrene deres. De stod igjen uten inntekt og mat. I lang tid var de avhengige av nødrasjoner og hjelp fra Redd Barna for å overleve.

2012

I 2012 ga vi akutt hjelp ved

77

humanitære kriser

Og direkte hjelp til

45,6

millioner barn

Vi trente opp

96.000

helsearbeidere. Ved å sikre kvinner og barn tilgang til grunnleggende helsetjenester av god kvalitet, vil man ha et godt grunnlag for å kunne bryte vonde sirkler av fattigdom og sykdom.

Vi ga livreddende malariabehandling til 2 millioner barn over hele verden

Vi delte ut myggnett, vaksinerte barn, behandlet de som var syke og gjorde annet forebyggende arbeid.

2013

I 2013 ga vi akutt hjelp ved

119

humanitære kriser

Og direkte hjelp til

53

millioner barn

FILIPPINENE

Vi responderte raskt da tyfonen Haiyan herjet i det vestlige Stillehavet og tok livet av tusenvis av mennesker. Haiyan er den kraftigste tyfonen som noensinne har blitt målt over land.

Til sammen skaffet vi husly og utstyr til

42.250

familier som ble rammet av Haiyan.

ERNÆRING

Redd Barnas ernæringsprogram nådde dette året ut til

14,4

millioner barn.

Programmene ga barna næringsrik mat, vaksiner og oppfølging.

UTDANNING I KONFLIKTOMRÅDER

I løpet av året ga vi

70.700

barn i 15 konfliktområder muligheten til å fortsette skolegangen sin.

2014

I 2014 ga vi akutt hjelp ved

103

humanitære kriser

Og direkte hjelp til

55,2

millioner barn

SYRIA

Vårt arbeid inne i Syria oppskaleres. Dette året kunne vi hjelpe

598.000

mennesker.

FØDSLER

Vi sørget for at

701.000

fødsler ble gjennomført med helsepersonell til stede. Noe som ga både mor og barn en trygg og god start på livet.

2015

I 2015 ga vi akutt hjelp ved

99

humanitære kriser

Og direkte hjelp til

62,2

millioner barn

NEPAL

600.000 hjem ble rasert etter de to jordskjelvene som rystet Nepal.

10.000

familier fikk husly og nødvendig utstyr etter å ha mistet alt de eide.

LIVREDDENDE HJELP

Gjennom vårt arbeid ga vi

8,4

millioner barn under 5 år livreddende hjelp. Inkludert behandling for malaria, lungebetennelse og diaré.

2016

I 2016 ga vi akutt hjelp ved

129

humanitære kriser

Og direkte hjelp til

56,3

millioner barn

KONFLIKTER

På grunn av nye og vedvarende konflikter har antallet barn på flukt økt til

28

millioner

SYRIA

Konflikten i Syria går inn i sitt 6. år. Millioner av barn har mistet muligheten til utdanning og mye av sin barndom.

Redd Barna hjelper naboland med å ta imot den økende mengden av flyktninger. Ved å sikre at barna har det de behøver for å overleve, gi dem beskyttelse og muligheten til å fortsette skolegangen, gjør vi livet litt bedre for barna som er på flukt.

ETHIOPIA

6 millioner barn står i fare for å sulte.

Sammen med lokale myndigheter hjelper vi familier med matkuponger, rent vann og helsehjelp. Våre mobile helseklinikker beskytter barn mot sykdommer som raskt sprer seg blant befolkningen.

2017

I 2017 ga vi akutt hjelp ved

121

humanitære kriser

Og direkte hjelp til

49,6

millioner barn

SYRIA, SØR-SUDAN, JEMEN, DR KONGO

Millioner av barn er fanget i konflikter.

Antallet mennesker som flykter fra hjemmene sine er på det høyeste siden slutten av andre verdenskrig. Noen blir tvunget til å flykte på grunn av konflikter, andre må forlate hus og hjem på grunn av fattigdom eller klimaendringer.

I slike situasjoner er det viktig at barna får psykososial støtte og muligheten til å føle seg trygge. I Redd Barnas trygge leke- og læreområder får barna mulighet til å bearbeide alt de vonde de har vært gjennom. Vi gir også helsehjelp, deler ut mat og nødvendig utstyr.

ØST-AFRIKA

Den verste tørken på 50 år.

2016 var det tredje året på rad regionen ikke fikk regn på våren. Rundt 30 millioner mennesker i Sør-Sudan, Somalia, Etiopia og Kenya ble rammet. Mange forlot sine hjem på jakt etter mat og vann. Sykdommer spredte seg - inkludert diaré og meslinger. I slike situasjoner oppstår usikkerhet, vold og misbruk av barn.

Med hjelp fra støttespillere som deg behandler Redd Barna underernærte barn, hjelper familier med mat og tilgang til rent vann. Gravide får hjelp til ernæring og støtte til det de behøver for at de nyfødte skal få en god start på livet. Barn beskyttes mot sykdommer fra våre mobile helse- og legesenter. Her får de behandling fra helsepersonell, forsyninger og rent vann.

Vest- og sentral-Afrika

1 av 7 jenter giftes bort før de er 15 år.

Abida holder sitt yngste barn. Hun er nå 17 år, men ble giftet bort til en 40 år gammel mann da hun fylte 13 år. Da hun ble gift sluttet hun på skolen og jobbet som husmor - der pliktene har vært å passe barn og lage mat.

Redd Barna jobber for at jenter skal få samme rettigheter som gutter. Gjennom våre utdanningsprogram legges det til rette for at både unge mødre og jenter skal få muligheten til å gå på skole – og muligheten til å skape seg et bedre liv. Takket være alle støttespillerne i Redd Barna har Abida kunnet starte på skolen igjen.

2018

I 2018 ga vi akutt hjelp ved

113

humanitære kriser

Og direkte hjelp til

40,8

millioner barn

BANGLADESH

Rundt 370.000 Rohingya-barn har flyktet fra Myanmar til Bangladesh siden august 2017. I de overfylte leirene er det økt risiko for at barn blir misbrukt og utnyttet.

Vi har satt opp over

160

trygge læringssentere, der barn får muligheten til å lære og tilgang til ulike aktiviteter.

Vi deler også ut rent vann, mat og vaksiner. I tillegg er vi med på å gjenforene bortkomne barn med familien sin.

VENEZUELA

Store deler av befolkningen i Venezuela er i krise.

Siden 2014 har 3,4 millioner mennesker vært på flukt etter at oljeprisen raste og sendte landet ut i en økonomisk krise og politisk kaos. De enorme problemene med inflasjon, fattigdom og mangel på medisiner og basisvarer har drevet befolkningen på flukt i søken på et bedre liv.

Dette er en av de største flyktningstrømmene i verden i dag.

Vi har hjulpet

30.500

barn. Vi har gitt de tilgang til barnevennlige områder, psykososial støtte, rent vann, penger til å kjøpe mat, solcellepaneler, hygieneartikler og husly.

2019

Tallene for 2019 er fortsatt ikke klare, men takket være støttespillere som deg har mange barn fått mat, trygghet, beskyttelse og utdanning.

JEMEN

På grunn av konflikt er mer enn 2 millioner barn under 5 år alvorlig underernært.

Sammen har vi gitt barna mat, trygghet, helsehjelp, forebygget kolera, opprettet vannstasjoner og delt ut essensielle hygieneartikler for å hindre utbrudd av sykdommer.

SYRIA

9 år med krig har preget mange barn. 2 av 3 syriske barn har mistet noen av sine nærmeste, fått hjemmet sitt bombet eller selv blitt skadd. Mange har vokst opp uten å kjenne noe annet enn krig.

Sammen med deg har vi gitt barn utdannelse, trygghet, beskyttelse, helsehjelp, rent vann og forbedret sanitær- og hygieneforholdene. Vi har økt matsikkerheten, skaffet husly og varme.

MOSAMBIK

2 sykloner rammet landet i løpet av kort tid (Idai og Kenneth). Dette ble den verste humanitære katastrofen som har rammet Mosambik i nyere tid. Familier har mistet alt de eier, og mange har kommet bort fra hverandre.

Vi har gitt barna tilgang til trygge, barnevennlige områder, psykososial støtte, rent vann, penger til å kjøpe mat, solcellepaneler, hygieneartikler og husly.

Sammen har vi delt ut varme tepper, presenninger og tørre klær til barna. Familier får såpe, vaskemidler, bøtter og vanntanker for å forhindre spredning av dødelige sykdommer.

Vi har gitt barna tilgang til skolegang og opprettet barnevennlige områder. Barn som har kommet bort fra sine foreldre blir gjenforent med familie og slekt.

Tusen takk for at du gir barn muligheten til et bedre liv.

Sammen redder vi barn!