VARSLE OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD

Redd Barna er en rettighetsorganisasjon med nulltoleranse for utilbørlig oppførsel mot barn, all form for korrupsjon, trakassering, diskriminering og mobbing. Redd Barna oppfordrer til å rapportere om kritikkverdige forhold.

Er du barn eller ungdom og vil si ifra om noe som har skjedd mens du var sammen med Redd Barna?

Hva er varsling?

Ikon for varsling

Varsling er en måte å rapportere atferd som kan være ubehagelig, uetisk, ulovlig, ressurssløsende eller som utgjør brudd på Redd Barnas egne rutiner slik som våre etiske retningslinjer.

Redd Barna oppfordrer til å rapportere om mistanker om uetisk eller ulovlig atferd fordi det hjelper oss å avdekke forhold som vi bør vite om og gir oss mulighet til å rette opp i slike forhold.

Hvordan følger Redd Barna opp varsler?

Redd Barna tar varsling på alvor. Vi skal behandle alle varsler i tråd med varslingsrutinen vår. Saker skal behandles uten unødig opphold og med respekt, grundighet og etterrettelighet og viktige varslingsprinsipper følges. Redd Barna skal ivaretar den som varsler, og den det varsles om.

I Redd Barna er det vanligvis varslingsansvarlig og en utnevnt saksbehandler som følger opp et varsel. Disse jobber sammen med en ansvarlig leder.

Slik varsler du til Redd Barna

Redd Barna bruker portalen MittVarsel til å motta og følge opp varsler. MittVarsel er en digital portal som gir en sikker løsning for å motta og følge opp varsler. Systemet er kryptert og det er kun de som behandler saken og administrator som har tilgang til systemet.

Portalen finner du her. Følg instruksjonene i portalen for å sende inn et varsel.

Dersom du ikke ønsker å benytte portalen, så kan du også varsle oss på [email protected] eller ta kontakt med din kontaktperson i Redd Barna. Det er også mulig å varsle direkte til en avdelingsleder, generalsekretæren eller til hovedstyrets leder.

Det er mulig å varsle anonymt via varslingsportalen. Dersom du varsler anonymt er det viktig at du tar vare på bruker-ID og passord. Saksbehandler kan kun kontakte deg via portalen og du vil derfor trenge innloggingsinformasjonen.

Redd Barna oppfordrer likevel alle til å rapportere med navn. Anonym rapportering kan gjøre det vanskelig å avklare problemene, underbygge påstander samt å undersøke selve varslingen.