Bilde av en smilende Save the Children-ansatt sammen med barn i El Salvador

Ledige stillinger

Jobb i Redd Barna

Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og i Norge er vi rundt 200 dedikerte medarbeidere som jobber for at alle barn skal overleve, lære og være trygge.

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og vi arbeider i 117 land med utdanning, helse, beskyttelse og nødhjelp. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.

Redd Barna ønsker et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og mangfold. Våre ansatte har kompetanse og erfaring innen et bredt spekter av fagfelt. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsgrad eller kulturell bakgrunn.

Frivillige organisasjoner har hjemmel til å innhente begrenset politiattest ved engasjement og ansettelse av personer som skal arbeide med barn og unge. Ettersom ett av Redd Barnas arbeidsområder er arbeid mot vold og seksuelle overgrep mot barn kreves det godkjent politiattest ved ansettelse.

Hvordan er det å jobbe i Redd Barna? Møt fire av våre medarbeidere.

I et prosjekt i samarbeid med Studentum forteller fire medarbeidere i Redd Barna om deres arbeidsoppgaver, hva de finner mest spennende og utfordrende med jobben, og hvorfor de mener du bør jobbe i Redd Barna. 

Møte de fire medarbeiderne i Redd Barna.

Lyst til å jobbe i Redd Barna? Her ser du alle ledige stillinger og konsulentoppdrag vi utlyser: