Vårt arbeid
Gutt med paraply i en Redd Barna-barnehage i Zataari Camp, Jordan

Barns rettigheter

Barn er ikke mini-mennesker med mini-rettigheter. Alle lover skal beskytte barn på lik linje med voksne. Barnekonvensjonen er barnas lov – der står alle barns rettigheter samlet.

Alle barn har samme rettigheter

Barnekonvensjonen har hatt en enorm betydning i mange land. Den har i aller høyeste grad bidratt til at barns rettigheter og særlige behov for beskyttelse endelig er blitt løftet opp på den nasjonale og internasjonale agendaen. I løpet av de siste 25 årene har Barnekonvensjonen medført at man i mange land for første gang faktisk har begynt å undersøke hvordan det egentlig står til med barna. Barnekonvensjonen har på denne måten gitt en stemme til barn.

Redd Barna jobber for å styrke barns rettigheter i Norge og resten av verden. FNs barnekonvensjon er grunnlaget for alt vårt arbeid.

Hva er barns rettigheter?

Menneskerettighetene forteller hvilke rettigheter alle mennesker på jorda har. Disse rettighetene gjelder også for barn – for barn er jo mennesker. Barn har i tillegg sine helt egne rettigheter – barns rettigheter – som beskriver hva alle mennesker under 18 år har rett til. 

Hva er en rettighet?

En rettighet er noe samfunnet har blitt enige om at du har krav på. Dersom du har en rettighet er det også noen som må sørge for at din rettighet blir tatt vare på.

Det finnes mange rettigheter, men noen er helt viktige for du skal kunne overleve og ha det bra. Som for eksempel er det en menneskerett å få leve, ha tilgang på mat og et sted å bo.

En rettighet er en frihet eller privilegium for enkeltindivider og er et motstykke i tilsvarende plikter som påhviler den enkelte. Vi kan derfor si at rettigheter er en del av samfunnskontrakten.

Hvem har ansvaret for barns rettigheter i Norge?

Norge har forpliktet seg til å følge barnekonvensjonen, og har gjort den til en del av norsk lov. Det betyr at den norske staten må jobbe for at alle barn i Norge skal få oppfylt de rettighetene som står i barnekonvensjonen. Det er staten sitt ansvar å sørge for at barn får oppfylt sine rettigheter.

Hvem passer på barns rettigheter når staten ikke gjør det?

Men sannheten er at voksne ofte glemmer barn når de lager regler og lover. Og at de kanskje ikke alltid tenker at det er viktig å ta vare på barn. Dette er selvfølgelig veldig dumt og helt feil.

Barn er egne individer og har egne behov som det er viktig at voksne tar vare på. For eksempel er det bestemt at når voksne skal bestemme over barn skal de alltid gjøre det som er til det beste for barn. Enten det gjelder alle barn i Norge, eller bare ett enkelt barn.

Dette lurer mange på

Ved samlivsbrudd mellom foreldre har barnet rett til å bli hørt. Dette gjelder både i forhold til hvor barnet ønsker å bo fast, men også hvor omfattende samvær barnet ønsker. Hva barnet selv mener skal tillegges større vekt jo eldre barnet blir.

Barns rettigheter er skrevet inn i Norges lover. Det betyr at voksne som bryter barns rettigheter kan straffes for det.

Barn som tilhører en minoritet eller urbefolkningen, har rett til sammen med andre i sin gruppe, å nyte godt av sin kultur, religion og eget språk.

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.