Barn i verden
Nærbilde av en stor mage og en skjerm som viser ultralyd

jenters helse og rettigheter

Redd Barna jobber systematisk for at jenters rettigheter og helse blir prioritert. Hvert år dør tusenvis av tenåringsjenter av komplikasjoner under graviditeter og fødsler.

Hvert år gjennomføres det nesten 4 millioner utrygge aborter blant tenåringsjenter i alderen 15 til 19 år, ifølge WHO. Mange av abortene resulterer i sykdom, død eller langvarige helseproblemer. 

Redd Barna jobber for at jenters rettigheter og helse blir løftet og prioritert verden over. Barnekonvensjonen slår fast at jenter og gutter har samme rettigheter og at alle har rett til nødvendig legehjelp.

Tenåringsgraviditeter er likevel den største dødsårsaken blant unge jenter i dag.

Jenter som blir mødre

Jenter i tenårene er ofte ikke fysisk klare for svangerskap og fødsel, noe som øker risikoen for at barnet blir født for tidlig, eller at det oppstår komplikasjoner under fødselen.

Komplikasjoner knyttet til utrygg abort, graviditet og fødsel er den største dødsårsaken for tenåringsjenter globalt.

Hvert år føder 12 millioner jenter mellom 15 og 19 år, og 777.000 føder før de har fylt 15 år

Graviditet og fødsel hos tenåringsjenter gir høyere risiko for svangerskapsforgiftning og systemiske infeksjoner, og man ser også høyere risiko for lav fødselsvekt, for tidlig fødsel, og alvorlige nyfødt-sykdommer hos babyer født av tenåringer.

I tillegg til konsekvensene dette har for unge jenters helse, er det et alvorlig menneskerettighetsbrudd som kan ha varige negative effekter på jenters framtid.

Barns rettigheter

Alle barn har rett til legehjelp når det er nødvendig. Staten skal redusere barnedødeligheten.
Artikkel 24

En gravid jentes utdannelse avsluttes ofte, og jobbutsiktene hennes reduseres. Hun blir mer sårbar for fattigdom, vold, dårlig helse og underernæring.

Dette er igjen tett forbundet med diskriminering av jenter og deres manglende rettigheter.

FNs barnekomité slår fast at unge gutter og jenter har krav på god og helhetlig informasjon om sine seksuelle og reproduktive rettigheter.

Dette gjør Redd Barna:

Redd Barna kjemper for å sikre at både tenåringsjenter og -gutter får deres seksuelle og reproduktive helserettigheter (SRHR) oppfylt, både i langsiktig bistand og under humanitære kriser.

Helsearbeidere trenes i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), og vi jobber med holdningsendring for å redusere barneekteskap i lokalsamfunnet.

Redd Barna jobber med lokale myndigheter, ungdomsklubber og organisasjoner i sivilsamfunnet for å etablere og styrke helsetjenester der unge kan ha tilgang til reproduktive helsetjenester og informasjon, inkludert veiledning og prevensjonsmidler.

Redd Barna hjelper unge mødre tilbake til skolen etter fødsel.
Vi etablerer helsetjenester i skolen eller lokalsamfunnet, støtter omfattende seksualundervisningen i skolene og etablerer ungdomsklubber der ungdom kan utveksle informasjon og lære av hverandre om helse og livsmestring.

Jente i blå kjole ser i kamera. Hun bærer en baby i et fargerikt sjal på ryggen.
16 år gamle Lizzy fra Malawi med datteren på ryggen. I Malawi, Mosambik, Niger, Nepal og Uganda hjelper vi jenter som har droppet ut av skolen på grunn av barneekteskap eller tenåringsgraviditet med å gjenoppta utdanningen. Foto: Redd Barna/Lisa Brodshaug

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Bli medlem

Bli medlem

Gjør som 90.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.