innsamling for idrettslag

Støtt barns rett til utdanning!

Visste du at du og ditt idrettslag kan engasjere dere i Redd Barnas viktige arbeid mot å sikre barns rett til utdanning?

Barnekonvensjonen er tydelig på at alle barn har rett til å gå på skole, og ta en utdanning. Å gi barn en god og trygg skole er Redd Barnas viktigste satsningsområde. Spesielt gjelder dette for barn berørt av konflikt, og barn i fattige lokalsamfunn.

Utdanning gir trygghet

Utdanning gir barn kunnskap, beskyttelse og et viktig håp for framtiden. Over hele verden jobber Redd Barna for at barn skal få oppfylt denne rettigheten.

Ditt idrettslag kan arrangere ulike aktiviteter, løp og arrangement for å støtte Redd Barnas arbeid. Her kan dere være kreative, og vi hjelper dere på veien! Les mer om måter dere kan engasjere dere på under. 

Fem tips til trygge arrangementer og innsamlingsaksjoner:

Når du organiserer innsamlingsaksjoner eller arrangementer til støtte for Redd Barna er det du som er ansvarlig arrangør.

Det betyr at det er du som er ansvarlig for sikkerheten og tryggheten til de som deltar.

Her er noen tips til hvordan du kan lage tryggest mulige aktiviteter og arrangementer:

Når du planlegger en innsamling eller et arrangement er det lurt å tenke over risiko på forhånd. «Risikovurdering» høres litt komplisert ut, men behøver ikke være vanskeligere enn at du i forkant tenker over:

  • Hva kan gå galt under arrangementet?
  • Hvor sannsynlig er det?
  • Hvor alvorlig blir konsekvensen? 
  • Hvordan kan dere hindre at det går galt? 
  • Hva behøver dere om noe går galt? (for eksempel førstehjelpsutstyr) 

Dersom dere skal lage et stort arrangement med mange deltagere, anbefaler vi at dere lager en beredskapsplan. Det er en plan for hvordan dere kan håndtere hendelser når de først skjer og hvem som kan kontaktes for hjelp.

Det er lurt å sette trygge rammer for arrangementet allerede fra starten av. Informer om kjøreregler og hvem deltagerne kan kontakte dersom de opplever noe galt og ubehagelig. Gjør det klart at dere vil hjelpe dem og hindre at tilsvarende skjer igjen.  

Lag gjerne 3-5 kjøreregler for forventet oppførsel på forhånd som gjelder for alle som deltar. Det kan for eksempel være at alle skal inkluderes og behandles med respekt.

Tilpass kjørereglene til aldersgruppa og aktiviteten. Kanskje dere for eksempel trenger en kjøreregel om at barna som deltar ikke skal forlate området eller bevege seg mot vannet/veien. 

Det er viktig at alle ansvarspersoner vet hva som forventes av dem. Avklar oppgaver, arbeidstid og ikke minst hvilken rolle de har dersom noe går galt. De må også være klar over at de fremstår som rollemodeller. Det innebærer at de selv følger kjørereglene og opptrer som gode forbilder.    

På Redd Barnas aktiviteter og arrangementer har vi en regel om at ingen av våre ansatte eller frivillige på noe tidspunkt skal være alene med barna (under 18 år). Dette gjør vi for å beskytte barna og for å unngå misforståelser samt uklare situasjoner. Kanskje kan denne regelen også være nyttig på deres arrangement? 

Arrangementet deres bør være tilgjengelig og åpent for alle som vil delta. Det innebærer blant annet at dere må tenke over om lokalet/stedet dere bruker er universelt utformet og at alle vil føle seg velkomne. Tenk også over mulige språkbarrierer.    

 

Dersom du tar bilder under arrangementet som dere selv skal bruke eller som dere vil dele med oss i Redd Barna, må dere innhente samtykke fra alle dere tar bilder av. Er barna under 15 år, behøver dere også samtykke fra deres foresatte. Redd Barna vil ikke bruke og dele bilder fra arrangementet uten at det er innhentet samtykke.    

Dere trenger ikke samtykke dersom dere tar bilder av menneskemengder der ingen enkeltpersoner er i fokus. Dere bør likevel informere om at dere tar bilder. Er dere usikre så er det alltid bedre å innhente samtykke en gang for mye enn en gang for lite. Les datatilsynets veileder for bilder av barn, og deling av slike bilder her