Barn i Norge

TRYGG PÅ TRENING MED REDD BARNA

Idretten er en arena der barn og unge flest møter voksne tillitspersoner på en god måte. Men idretten er også en arena der barn kan bli utsatt for seksuelle overgrep. 

1 av 20 barn har blitt utsatt for seksuelle overgrep fra en voksen. 1 av 5 har opplevd seksuelle krenkelser fra jevnaldrende. Halvparten av disse barna har aldri fortalt det til noen.

Rød runding logo med tittelen Trygg på trening med Redd Barna

Vet du hva du skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn kan være utsatt for seksuelle overgrep? Vet du hva du skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg og søker hjelp? Hva kan dere som klubb gjøre for å sikre at barn er trygge på trening? 

Trygg på trening med Redd Barna er et kurs som skal gjøre klubben deres til et trygt sted for barn. Kurset gir trenere kompetanse om hva seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep i egen klubb.

Ønsker du å ta i bruk Trygg på trening med Redd Barna?

Hører du til en av særforbundene i listen under, kan du ta direkte kontakt med forbundet for å få informasjon om kurs tilpasset din idrett.

Hvis ikke ditt forbund er på listen, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med ditt særforbund og tipse dem om å inngå samarbeid med Redd Barna om Trygg på trening kurs. Da kan Redd barna tilpasse kurset til akkurat din idrett. Del gjerne denne siden og kontaktinfo til oss i Redd Barna finner du nederst på siden.

Særforbund som har kurs:

Redd Barna har i dag utviklet Trygg på trening-kurs i samarbeid med følgende særforbund. Under her finner du informasjon til kontaktpersonen i hvert av forbundene:

Rasmus Olstad Semmerud
Prosjektmedarbeider Klubb og aktivitet,
Utviklings- og aktivitetsavdelingen
[email protected]
tlf: + 47 97570972

Jan Kjensli
Utviklingskonsulent, Norges Svømmeskole
[email protected]
tlf: +47 40805466

Ragnhild Riis
Klubb og utviklingskonsulent
[email protected]
tlf: + 47 94474848

Maria Karin Dalsbø
Rådgiver verdiarbeid
[email protected]
tlf: + 47 97486207

Særforbund som det utvikles kurs for:

Vi er også godt i gang med å utvikle kurs til flere særforbund. Her er en liste over disse. Under her finner du informasjon til kontaktperson eller hvordan du kan komme i kontakt med forbundet:

Kristiane Utheim Brown
Utviklingskonsulent
[email protected]
tlf: + 47 90168269

Linn Baarlid
[email protected]
tlf: + 47 94134749

Tina Falster
[email protected]

BARN I NORGE - Seksuelle overgrep VERSJON 2 4

Kontakt oss om Trygg på trening med Redd Barna

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med Trygg på trening-teamet i Redd Barna? Send oss en e-post til [email protected]

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gjør som 90.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,1%

7,9%

Av innsamlede midler går 92,1% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.
Kun 7,9% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene