Et nærbilde av ansiktet til et barn som står basak et målnett og titter rett på deg. Rundt ansiktet er kun en svart skygge. Et nærbilde av ansiktet til et barn som står basak et målnett og titter rett på deg. Rundt ansiktet er kun en svart skygge.
Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Stopp vold og overgrep mot barn

1 av 5 barn har opplevd vold hjemme, og 1 av 20 har blitt utsatt for seksuelle overgrep fra en voksen. Halvparten av disse barna har aldri fortalt det til noen. 

Når barn får lære om hva vold og overgrep er, tør flere barn å si ifra. Nå vil vi at alle barn skal få denne kunnskapen i barnehagen og skolen.

Signér kravet til kunnskapsministeren!

10 699

Til nå har 10 699 signert

Hjelp oss å nå 15.000
Del oppropet!

Dette er saken:

Mange barn som opplever vold eller overgrep, sier ikke ifra og får ikke hjelp. Det kan være fordi de ikke vet at det er ulovlig, fordi de ikke vet hvordan de kan få hjelp, fordi de tror det er deres egen skyld eller de er blitt skremt eller truet til å ikke si noe.

Vold og overgrep mot barn skjer oftere og nærmere enn vi tror, og det har alvorlige konsekvenser. For å beskytte barn mot vold og overgrep, må barn få kunnskap.

Barn må få lære hva vold og overgrep er, at det aldri er barn sin skyld, og hvordan de kan få hjelp om de eller noen de kjenner opplever dette. Og dette må de lære gjennom undervisning i barnehagen og i skolen.

Når barn får lære om vold og overgrep bidrar det til at:

  • de føler seg tryggere på å snakke om det
  • de får bedre forståelse for egne og andres grenser – som forebygger overgrep mellom jevnaldrende
  • terskelen blir lavere for å fortelle, dersom de selv eller noen de kjenner opplever vold eller overgrep

Dette har skjedd

Møte med kunnskapsminister Tonje Brenna

Oktober 2022

Møte med kunnskapsminister Tonje Brenna

Kunnskapsløft i skolen er et av Redd Barnas viktigste mål i arbeidet med barns rett til beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep. Derfor har vi har møtt kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) for å sette dette på dagsorden, og legge fram kravet om kompetanseløft for skoler og barnehager. Dette kravet har Redd Barna også løftet i Stortinget denne høsten i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

Kunnskapsminister Tonje Brenna er her sammen med Monica Sydgård, leder i Redd Barnas Norgesprogram, og Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram.

Vis mer
Lukk
Kunnskapsminister Guri Melby i digital samtale om Redd Barnas krav

Februar 2021

Kunnskapsminister Guri Melby i digital samtale om Redd Barnas krav

Hva kan kunnskapsministeren gjøre for at barn skal bli bedre beskyttet mot vold og overgrep? Redd Barna utfordret Guri Melbye (V) på kravene i oppropet, og snakket med henne om Redd Barnas nye holdnings- og kunnskapsundersøkelse om vold og overgrep mot barn. Se hele møtet her.

I holdningsundersøkelsen kommer det fram at 9 av 10 av de spurte foreldrene mener at barn bør lære om seksuelle overgrep i skolen. Likevel er det bare 28 prosent som opplever at dette skjer i praksis. Les mer om undersøkelsen og funnene.

Vis mer
Lukk

Lærere sier de ikke kan nok

For at barn skal få kunnskap, trenger ansatte i barnehager og skole økt kompetanse.

Redd Barnas undersøkelser viser at flertallet blant lærere ikke har fått god nok opplæring i hva de skal gjøre om de er bekymret for at elever opplever vold, overgrep eller omsorgssvikt. Og halvparten har ikke fått den veiledningen eller undervisningsoppleggene de trenger for å kunne undervise barna om temaet.

Ansatte i barnehager og skoler må kunne snakke med barna om vold og overgrep, lære dem hva vold og seksuelle overgrep er, og hvordan de kan få hjelp om de opplever dette. De må vite hvordan de kan forebygge og avdekke vold og overgrep. Derfor trengs det kompetanseløft!

Dette krever vi:

Alle barn må få lære om kropp, grenser, vold og seksuelle overgrep gjennom undervisning i barnehagen og på skolen. For å få til dette må:

  • Kunnskapsministeren sette i gang et kompetanseløft om vold og overgrep for alle voksne som jobber i skoler og barnehager. De må få kompetansen de trenger til å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn, bli rustet til å snakke med barn om temaet, og vite hvordan de skal følge opp og hjelpe barn de er bekymret for.
  • Alle landets kommuner lage en plan for hvordan barn og unge skal få lære om vold og overgrep i barnehagen og på skolen. Planen må sikre at alle skoler og barnehager har gode systemer og rutiner på plass for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

Vold og overgrep mot barn kan også skje i barnehagen eller på skolen. Alle barnehager og skoler må lage gode planer og rutiner for å sikre at de er et trygt sted å være. 

Hva skjer med underskriften din:

Redd Barna vil overlevere underskriftene til kunnskapsministeren.

Vi vil også bruke underskriftene opp mot landets ordførere, kommunepolitikere, og statsforvaltere (tidl. fylkesmenn).

Sammen kan vi stoppe vold og overgrep mot barn i Norge!

Kilder:
Fakta om vold og overgrep mot barn
Redd Barnas undersøkelse blant lærere