Når ingen tør å ta praten

Foreldre ønsker at barn skal lære om seksuell vold og overgrep i skole og barnehage, men erfarer at dette ikke skjer i praksis. Mange tør heller ikke å ta praten hjemme, viser en ny undersøkelse fra Redd Barna.

En gutt ser på en film om seksuelle overgrep som en del av undervisning i barnehagen. FOTO: Eivind Nitter / Redd Barna.

– Når skoler og barnehager svikter, og de på hjemmebane vegrer seg for å ta praten med sine barn, hvem skal da gi barna den kunnskapen de trenger for å være beskyttet mot vold og overgrep, spør Silje Vold, Redd Barnas spesialrådgiver på barns beskyttelse.

Ipsos har på vegne av Redd Barna kartlagt befolkningens kunnskap og holdninger til seksuelle overgrep og vold mot barn. Svarene viser at befolkningen i stor grad speiler virkeligheten og det som er gjort av forskning på feltet, men at det er et stort behov for mer kunnskap rettet direkte mot barn.

– Å lære barn om vold og overgrep er forebyggende. Det gir barn en bedre forståelse av egne og andre sine grenser, og det gjør dem bedre i stand til å si ifra om de opplever noe som ikke er greit, sier Vold.

Behov for et kompetanseløft

9 av 10 av de spurte foreldrene i undersøkelsen mener at barn bør lære om seksuelle overgrep i skolen, mens 56 prosent mener at barn bør lære om dette i barnehagen. Likevel er det bare 28 prosent som opplever at dette skjer i praksis.

Redd Barna peker på at det er behov for et kompetanseløft om vold og overgrep for alle ansatte i skoler og barnehager.

Alle som jobber med barn må få den kompetansen de trenger til å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn, bli rustet til å snakke med barn om temaet, og vite hvordan de skal følge opp og hjelpe barn de er bekymret for.

Silje Vold, spesialrådgiver i Redd Barna

Det er ikke uten grunn at Redd Barna er bekymret. I 2019 viste en omfangsundersøkelse fra UEVO at 1 av 5 barn har opplevd fysisk vold fra en voksen i hjemmet minst en gang. 1 av 20 har opplevd et seksuelt overgrep fra en voksen. Bare halvparten av disse barna har fortalt om det til noen.

Alle barn må få lære om vold og overgrep

Barn har rett til å være trygge og beskyttet mot vold og overgrep. Likevel opplever altfor mange barn i Norge at denne rettigheten brytes. 

KREV AT ALLE BARN OG UNGE FÅR LÆRE OM VOLD OG OVERGREP I BARNEHAGEN OG SKOLEN

Forskning viser at barn som har fått undervisning eller annen informasjon om vold og overgrep, har en bedre forståelse av at dette er feil, og har lettere for å fortelle om sine opplevelser enn barn som ikke har fått denne kunnskapen.  

Redd Barna har en underskriftskampanje der vi krever at kunnskapsministeren sikrer at alle barn og unge får lære om dette gjennom undervisning i barnehagen og skolen.

Ta praten!

Et svært positivt funn i årets undersøkelse er at det er langt færre som mener at det å snakke om seksuelle overgrep gjør barn redde. Redd Barna gjennomførte en lignende undersøkelse i 2015, da svarte 47 prosent av respondentene at de trodde barn ble redde av å snakke om seksuelle overgrep. I den nye undersøkelsen svarer bare 22 prosent det samme.

– Dette viser at vi er på rett vei! Frykten for å skremme barn har vært en barriere som har hindret voksne å snakke med barn om vold og overgrep. Nå ser vi at den barrieren blir mindre, og håper det betyr at flere tør å ta opp dette viktige temaet med barn, sier Vold og oppfordrer voksne til å ta praten.

Redd Barna har tips for å snakke med barn om kropp, grenser og seksuelle overgrep, og tips for å snakke med barn om vold. Du finner flere verktøy på Redd Barnas nettsider for barns beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep her. 

Aktuelle saker

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.