Den farlige tausheten – om seksuelle overgrep i strenge religiøse miljøer

Se opptak av live-stream fra lansering 18.januar 2024 av rapporten «Man anmelder ikke en bror» – Erfaringsrapport om seksuelle overgrep i strenge religiøse miljøer, og les rapporten.

Et barn holder en hånd opp flat mot kamera som et symbol på stopp. Vi ser ikke barnets fjes.

Redd Barna og Hjelpekilden inviterer til barnerettighetsfrokost og lansering av rapporten «Man anmelder ikke en bror – om seksuelle overgrep i strenge religiøse miljøer».

Alle barn har rett til beskyttelse mot vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Barnekonvensjonens artikkel 19 og 34 er viktige når det gjelder barns rett til beskyttelse mot seksuelle overgrep. At barn blir utsatt for overgrep er et samfunnsproblem og et folkehelseproblem og noe som både myndigheter og organisasjoner aktivt jobber for å forebygge gjennom forskning, offentlige utredninger, handlingsplaner, kampanjer og undervisning.

I møtet med mennesker med bakgrunn fra religiøse miljøer som utøver streng kontroll, og som distanserer seg fra storsamfunnet, har Hjelpekilden blitt kjent med mange historier om seksuelle overgrep. I erfaringsrapporten som nå lanseres, «Man anmelder ikke en bror – om seksuelle overgrep i strenge religiøse miljøer», er det sett nærmere på hvordan denne tematikken utspiller seg innenfor rammen av disse religiøse miljøene.

Rapporten gir innsyn i hvordan egenskaper ved strenge eller lukkede religiøse miljøer i noen tilfeller kan hindre beskyttelse mot overgrep, hindre intern støtte og tilgang til det eksterne hjelpeapparatet. Rapporten formidler også verdifulle råd til både hjelpeapparatet og trossamfunnene, noe som kan bidra til at denne gruppen i framtiden blir møtt på en bedre måte. Dette får du høre mer om på barnerettighetsfrokosten.

På barnerettighetsfrokosten stiller vi blant annet spørsmålene:

  • Hvilke muligheter har barn som vokser opp i lukkede miljøer, til å bli sett av hjelpeapparatet?
  • Hvordan ivaretas retten til kunnskap om egen kropp, seksualitet og grensesetting i religiøse privatskoler?
  • Hvem har ansvaret når denne gruppen blir sviktet?

PROGRAM:

• Velkommen – Redd Barna ved Thale Skybak

• Presentasjon av rapporten «Man anmelder ikke en bror – om seksuelle overgrep i strenge religiøse miljøer» ved Hilde Langvann fra Hjelpekilden

• Kommentarer til rapporten og panelsamtale, ledes av Amund Røhr Hegglund fra Redd Barna:

– Anja Bredal, voldsforsker NOVA, Oslo Met

– Bjørn Markussen, forfatter av boken «Alene ut – fra menigheten Samfundet til evig fortapelse»

– Statssekretær i Barne- og familiedepartementet, Trine Fagervik (SP)

– Stortingsrepresentant i familie- og kulturkomiteen, Silje Hjelmeland (FrP).

Facebook-arrangementet finner du her.

Se opptak av live-stream

Se sendingen her på Hjelpekilden sin Facebook-side. Lenke >
(Hvis du ikke er logget inn på Facebook, så trykk bare vekk innlogging boksen som kommer opp først. Da kan du se sendingen uten å være innlogget og velge å se i fullskjerm). Opptak er tilgjengelig i etterkant.

//
Hjelpekilden er en frivillig organisasjon som bistår mennesker med bakgrunn fra strenge eller lukkede religiøse miljøer. Gjennom likepersonsarbeidet har organisasjonen tilegnet seg erfaringskunnskap som formidles gjennom egne rapporter.

Har du spørsmål om arrangementet? Ta gjerne kontakt. Send epost til Hilde Langvann, [email protected]