Pengene kommer fram

Sammen hjelper vi barn å overleve, lære, være trygge og nå sitt full potensial. Når du støtter Redd Barna går pengene dit behovet er størst og hvor de kan gjøre mest nytte for barna. Vi er opptatte av å arbeide så effektivt som mulig og er stolte av at i 2020 gikk 92,6% av innsamlede midler direkte til arbeid med barna, mens 7,4% ble brukt til å administrere våre prosjekter og skaffe nye inntekter. 

92,6%
7,4%

icon

26.5

millioner barn fikk livreddende hjelp gjennom våre helseprogrammer i internasjonale Redd Barna i 2021.

icon

12,2

millioner barn fikk skolegang gjennom våre utdanningsprogram i internasjonale Redd Barna i 2021.

icon

4.1

millioner barn fikk hjelp og beskyttelse gjennom våre programmer i internasjonale Redd Barna i 2021.

icon

18

millioner barn fikk nødhjelp i humanitære kriser i 80 ulike land, gjennom våre nødhjelpsprogrammer i 2021.

Vi jobber i 122 land