Dette gjør vi for barna

BARNDOM BETYR ALT

UANSETT hvem de er og hvor de bor gjør vi alt i vår makt for å gi alle barn en trygg barndom. Uten din støtte hadde dette vært umulig. Dine bidrag gjør en forskjell for barn hver eneste dag. Fra de ligger i mammas trygge mage, til de skal ut og utforske verden på egen hånd.

Sammen følger vi barna og gir dem en best mulig start på livet.

Av: Luca Kleve-Ruud

For å kunne gi barn en god barndom hjelper vi dem gjennom ulike stadier av livet. Og for at hjelpen skal ha størst mulig effekt, må den nå barna både direkte, gjennom familien og i lokalsamfunnet.

GJENNOM HELE OPPVEKSTEN

Vi jobber for å påvirke offentlige budsjetter for barnehelse, ernæring, utdanning og beskyttelse. Samtidig analyserer vi husholdningers økonomi for å fastslå om det er behov for mat, penger eller andre tiltak de behøver for å overleve og klare seg på egen hånd. Denne informasjonen gjør at vi enkelt og effektivt kan igangsette tiltak for familier som behøver hjelp.

GRAVIDITETEN

Vi hjelper kvinner under graviditet og fødsel, og babyer helt frem til de kommer hjem. Gjennom vår støtte til fødeklinikker, sykehus og lokale fødestuer samt utdanning av kvalifiserte fødselshjelpere og helsearbeidere, sørger vi for at premature- og syke nyfødte får bedre mulighet for å overleve.

NÆRING

Vi monitorerer underernæring hos barn og sørger for at nyfødte får den næringen de behøver. Dette gjør vi for at alle barn skal få en god start på livet og få muligheten til å utvikle sitt fulle potensiale.

VEILEDNING, STØTTE OG KUNNSKAP

De første 1000 dagene av et barns liv er de mest kritiske. Vi forhindrer langsiktig skade fra underernæring ved å gi informasjon og økonomisk støtte til gravide og nybakte mødre. Dette for å sikre at barna får nok og riktig næring i denne kritiske tiden.

Vi holder kurs og lærer opp foreldre til å bli gode omsorgspersoner og rollemodeller for sine barn. Her tar vi opp temaer som kan være tabu i noen land, om vold, adferd, lek, kommunikasjon, omsorg og at fedre også kan ta hånd om barn.

HELSEHJELP I LOKALMILJØET

Vi trener opp personer i lokalsamfunnet til å monitorere, diagnostisere og behandle vanlige barnesykdommer som diaré, lungebetennelse, malaria og sepsis, slik at de kan henvise syke barn til helsepersonell når det er nødvendig.

HVERT 5. SEKUND DØR ET BARN

Millioner av barn dør på grunn av hvem de er og hvor de bor. Enkle løsninger som godt helsepersonell, medisiner, rent vann, elektrisitet og medisiner kan redde livet til mange. I 2019 nådde vi 27,6 millioner barn med helsehjelp.

TIDLIG LÆRING

Vi hjelper 3–6 åringer med å utvikle grunnleggende lese- og matematikkferdigheter de trenger for å lykkes på skolen. Dette gjør vi gjennom lek og omsorg på våre sentre og hjemme hos familiene.

TALL OG BOKSTAVER

Vi hjelper barn i barneskolen med lese- og skrivetrening. Dette gjør vi gjennom opplæring av dyktige lærere som kan gi barna god undervisning. Vi øker også kunnskapen til foreldre og oppfordrer dem til å gi læring og leksehjelp i hjemmet.

TRYGGE SKOLER OG DYKTIGE LÆRERE

Du kan ha verdens beste lærer og verdens smarteste foreldre, men hvis du ikke føler deg trygg er veien til læring tung. Derfor er vi med på å sikre at alle barn i skolealder er trygge og beskyttet mot farer og
trusler i og rundt skolen. Vi har spesielt fokus på jenters rettigheter og tilgang til trygg læring.

Engasjerte, kvalifiserte og motiverte lærere er avgjørende for å skape en trygg og god skole. Vi jobber derfor daglig med opplæring og oppfølging av lærere.

8 millioner barn får utdanning

Utdanning redder liv. Skole gir ikke bare barna beskyttelse, men også kunnskapene til å unngå fattigdom, holde seg friske og få håp for fremtiden. Med din hjelp når vi 8 millioner barn gjennom våre globale utdanningsprogram hvert år.

BARNS RETTIGHETER

Alle land i verden rapporterer om framgangen de gjør for å beskytte barn og oppfølging av deres rettigheter. Vi jobber daglig med barn for å sikre at deres stemmer og tilbakemeldinger blir tatt hensyn til.

BESKYTTELSE

Vi trener opp og veileder personell i å kunne gi barn med behov for omsorg og beskyttelse øyeblikkelig hjelp når de trenger det. Sammen gir vi hjelp og beskyttelse til barn i krig, barn som blir utsatt for menneskehandel, vold og overgrep.   

KJØNN OG SEKSUALITET

Vi sørger for at ungdom har tilgang til riktig informasjon
og tjenester (som prevensjonsmidler og rådgivning) og at lover,
retningslinjer og praksis er på plass. Dette for å unngå vold og seksuelle overgrep, og hjelpe ungdom til å forstå og fremme både rettigheter og respekt mellom kjønnene.

SELVVALGT PREVENSJON

Vi ønsker å styrke kvinner og jenter til å utøve sine rettigheter. Vi gir opplæring og deler ut informasjon og prevensjon til kvinner og jenter. Målet er at de skal få informasjon om seksualitet, og at de selv kan velge om de ønsker å få barn eller benytte seg av prevensjon.

BESKYTTELSE STARTER HJEMME

For at barn skal få en god oppvekst må de føle seg trygge i sitt eget hjem.
Kun 54 av 193 land i verden forbyr fysisk avstraffelse av barn i hjemmet.

Innen 2030 er vårt mål at vold mot barn ikke skal tolereres.

FERDIGHETER

Vi hjelper jenter og gutter på lik linje gjennom utdannelsen og gir dem ferdigheter som kan bidra til en god og trygg overgang til arbeidslivet. Slik sørger vi for at de unges ferdigheter, evner og investeringer i kunnskap også kan bli en investering i deres fremtidige barn.

HJEMMET

Hjemmet skal være et sted der alle, særlig barna, blir behandlet med respekt og kjærlighet, og hvor de får den omsorgen som de trenger. Vi jobber med barna selv, med foreldre og lokalsamfunn for å endre negative dynamikker, kjønnsnormer og praksiser i familier. Vi jobber også med lokale og nasjonale myndigheter for å styrke systemer og mekanismer som beskytter barna.

LIKE MULIGHETER

Da Tina (17) hørte om Redd Barnas læresenter reiste hun og meldte seg på med en gang. Alle hun kjente fortalte henne at dette var bare for gutter og at hun måtte gifte seg. Men det ville hun ikke.

I dag tjener Tina egne penger og er landsbyens eneste sveiser.

Tusen takk for at du gir barn muligheten til et bedre liv.

Sammen redder vi barn!