For faste givere
Ofte stilte spørsmål om fadderskap 1

Ofte stilte spørsmål

Her kan du finne svarene på de oftest stilte spørsmålene om å gi fast til Redd Barna. Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål så ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 99 09 00 eller på e-post til [email protected].

  1. Om støtte til Redd Barna
  2. Ofte stilte spørsmål om SMS
  3. Ofte stilte spørsmål om AvtaleGiro
  4. Ofte stilte spørsmål om Vipps
  5. Ofte stilte spørsmål om Redd Barna
  6. Kontaktskjema

Om støtte til Redd Barna

Som fastgiver i Redd Barna gir du et valgfritt beløp i måneden til Redd Barnas arbeid. Du er med på å sikre de mest utsatte barna skolegang, mat, rent vann, helse hjelp, lek og fritidsaktiviteter i trygge omgivelser. På denne måten er du med på å forandre livet til mange barn.

Hver måned får du nyhetsbrev om hva støtten din går til med historier om barn og prosjekter du er med på å støtte. Du får også Redd Barna-magasinet tilsendt tre ganger i året. Du har mulighet til å velge dine preferanser når du melder deg opp som fastgiver, og via Mine sider i nyhetsbrevene du mottar.

For at Redd Barna skal nå ut til flest mulig barn, blir dine bidrag brukt der hvor behovet er størst. Du bidrar blant annet til å gi flere barn skolegang, beskytte barn mot vold, overgrep og utnytting, bedre barns helse, hjelpe barn rammet av krig og katastrofer og å fremme barns rettigheter. Slik bidrar du til å gjøre en forskjell i mange barns liv – hver dag.

Nei, når du støtter Redd Barna går pengene dit behovet er størst og hvor de kan gjøre mest nytte for barna. Som fastgiver i Redd Barna hjelper du derfor ikke bare et barn – du hjelper mange.

Redd Barna er tilstede i 116 land hvor vi kjemper for barns rett til et godt å trygt liv. Dine penger går til flere prosjekter og land og vi bruker midlene der vi vet at behovene er størst. Som fastgiver i Redd Barna kan du være trygg på at pengene du støtter oss med blir brukt på dem som trenger det mest!

Alle som har gitt 500 kroner eller mer til Redd Barna kan få skattefradrag for gaven(e), forutsatt at vi har ditt fødselsnummer. Det maksimale skattefradraget man kan få for gaver til frivillige organisasjoner bestemmes av Regjeringen og dette kan endre seg fra år til år. Her kan du registrere deg for skattefradrag.

Skattebrev med oversikt over bidrag for fjoråret blir hvert år sendt ut i februar måned.

Ofte stilte spørsmål om SMS

Ved å sende et kodeord, eksempelvis ”REDDE” til 2230, gir du et fast beløp til Redd Barna hver måned via mobilregningen. 1,9 % av beløpet + 0,7 kroner trekkes fra gaven, resten går til Redd Barna. Forfallsdagen for din månedlige gave er den 28. hver måned.

Nei, ditt månedlige blir trukket fra din mobilregning.

Den 28. hver måned mottar du en takke-SMS som bekrefter ditt bidrag. Hver måned er det en ny link til en oppdatering som forteller hvordan bidraget ditt blir brukt for å hjelpe barn rundt om i verden.

Beløp i din SMS-avtale kan endres ved å sende kodeord pluss ønsket beløp til 2230, for eksempel TRYGG 300 eller TRYGG 100 til 2230.

I tekstmeldingen du mottar den 28. i hver måned får du informasjon om hvordan du kan avslutte giverforholdet – gjennom å sende ”STOPP” sammen med et kodeord på SMS, eksempelvis ”REDDE STOPP” til 2230. Du kan også sende en e-post til: [email protected] eller ta kontakt med oss på telefon: 22 99 09 00.

I tekstmeldingen du mottar den 28. i hver måned får du informasjon om hvordan du kan avslutte giverforholdet – gjennom å sende ”STOPP” sammen med et kodeord på SMS, eksempelvis ”REDDE STOPP” til 2230.

Du kan betale et fast beløp hver måned til vårt fastgiverprogram via Vipps eller å sette opp AvtaleGiro med automatisk trekk.

Du kan registrere deg som fast giver med Vipps eller AvtaleGiro via våre nettsider.

Å støtte Redd Barna med et fast beløp hver måned via SMS eller Vipps er den enkleste og mest effektive måten å bidra til at barn i Norge og i verden får den støtten og barndommen de har rett til. Månedlige betalinger via Vipps eller SMS innebærer at flere penger kommer frem til barna ettersom det gir lave administrasjonskostnader for oss. Det er den mest kostnadseffektive måten å samle inn penger på.

Ofte stilte spørsmål om AvtaleGiro

Etter at du har opprettet fastiveravtale med AvtaleGiro, gir du et fast beløp til Redd Barna hver måned som trekkes fra konto. Forfallsdagen for din månedlige gave er den 23. hver måned.

For givere med AvtaleGiro så gjennomføres trekket den 23. i hver måned. Det er dessverre ikke mulig å endre trekkdato.

Vi vil prøve å trekke fra kontoen de neste tre virkedagene etter forfall. Noen banker gir beskjed om at transaksjonen er stoppet. Det kan dessverre ikke velges andre datoer per i dag.

Beløpsgrensen setter du selv i nettbanken din. Dersom beløpsgrensen er lavere enn det som er avtalt i din faste giveravtale blir dessverre betalingen stoppet. For å få avtalen satt i gang må du logge deg inn i nettbanken velge en høyere beløpsgrense. Vi vil aldri trekke mer enn avtalt selv om beløpsgrensen er høyere.

Dersom du ønsker å endre kontonummer for AvtaleGiroen på din fastgiveravtale må du sørge for at AvtaleGiroen på din gamle konto er avsluttet. Deretter kan du i din nye nettbank opprette ny AvtaleGiro. Her må du registrere samme kidnummer og Redd Barnas kontonummer som ble brukt på din gamle AvtaleGiro-avtale. Eventuelt kan du ta kontakt med oss, så kan vi sende deg et skjema for opprettelse av ny AvtaleGiro.

Vi sender giro i posten hvis din AvtaleGiro ikke er kommet i gang enda, eller hvis AvtaleGiro er blitt stoppet. Du kan når som helst opprette AvtaleGiro i nettbanken din på nytt, når det er gjort vil du ikke motta flere giroer i posten.

Om du ikke lenger ønsker å opprettholde AvtaleGiro og støtte fast kan du slette avtalen i nettbanken din. Det er viktig at du gir oss beskjed også, slik at vi kan registrere endringen i våre systemer og unngå unødvendige utsendelser til deg.

Ønsker du å avslutte din faste giveravtale, klikk her.

Som fast rutine sender vi ut Giro og skjema for aktivering av AvtaleGiro i posten til alle givere som har stoppet AvtaleGiroen sin. Dersom du har avsluttet din AvtaleGiro i nettbanken, må du også gi oss beskjed slik kan avslutte giveravtalen i våre systemer og unngå unødvendige utsendelser til deg.

Ønsker du å melde fra om at avtalen er avsluttet, vennligst fyll inn opplysningene i skjemaet i denne linken (kontaktskjema)

Som fast giver kan du betale med AvtaleGiro, SMS eller VIPPS. Vi tilbyr dessverre ikke e-faktura.

Ofte stilte spørsmål om Vipps

For å inngå fastgiveravtale med Vipps, gå inn Redd Barna sin hjemmeside.  Ved signering med Vipps settes trekkdato til det samme som signeringsdato.

Du kan når som helst endre beløp på avtalen din via «administrer din avtale» i Vipps-appen. Velg «endre månedlig beløp» og velg nytt ønsket beløp.

Avtaler via Vipps faste betalinger avsluttes i Vipps-appen. Les mer om våre donasjonsvilkår for fastgiveravtaler her.

Om Redd Barnas arbeid

Hensynet til barna, deres meninger og behov står alltid i første rekke. Vi kan dokumentere resultatene av vårt arbeid og at våre midler når  barn i de landene vi arbeider i. Fordi vi samarbeider nært med lokale partnere, sikrer vi at kunnskapen blir i lokalsamfunn og i landet. Vi vet at vårt arbeid nytter.

Redd Barna er en moderne organisasjon som arbeider effektivt for å skape positive og varige endringer i barns liv. Vi har strenge rutiner og kontroll med pengebruk og virkemidler. Les mer her.

Redd Barna setter alle barn på dagsordenen. Vi gløder for at alle barn skal leve et verdig liv ­– uansett hvem de er og hvor de bor. Redd Barna taler barnas sak overfor myndigheter og samfunn. Vi motarbeider årsaker som fører til fattigdom og brudd på barns rettigheter. Gjennom  internasjonale Redd Barna arbeider vi for barn i mer enn 120 land. Det gjør oss til verdens største bevegelse for barn. Her hjemme arbeider vi også kontinuerlig for å sikre rettighetene til barn i Norge.

Redd Barna samarbeider med norske myndigheter og organisasjoner i kampen mot verdens fattigdom. Med unik og sterk barnefaglig kompetanse jobber vi for at barn blir prioritert i norsk bistand.

Redd Barna er en demokratisk medlemsorganisasjon med tusenvis av engasjerte medlemmer fra hele landet. Medlemmene samler inn penger og sørger for et bredt, folkelig engasjement for Redd Barnas arbeid. I tillegg støttes vi av norske faddere og givere. Vår ungdomsorganisasjon Press er en viktig medspiller i arbeidet for barn. Totalt har vi langt over 100 000 aktive støttespillere i Norge.

På grunn av valutarisiko, inntektssvinginger og våre flerårige kontrakter med samarbeidspartnere i de land vi jobber i, har styret i Redd Barna besluttet at vi skal ha mellom halvannen og sju måneders forbruk i reserve. Denne reserven gjør at tilbudene barna vi hjelper får, ikke skal forsvinne over natta dersom noe uforutsett dukker opp. 

I motsetning til vanlige bedrifter, har ikke Redd Barna noen målsetting om høyest mulig overskudd og avkastning. Vårt mål er å bruke mest mulig penger fordi vi vet at behovet for hjelp er stort.

Bli fastgiver i Redd Barna

Sammen er vi sterkere

Støtt oss med 275kr/mnd

Vipps-knapp Gi med

Kontakt ossPengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.