For støttespillere

Takk for at du er en viktig del av livet til mange barn. Vi hadde ikke klart dette uten deg. Du bidrar til å gjøre barn uavhengige og selvstendige, slik at de kan forandre – og utvikle samfunnet de lever i. Sammen skaper vi endring for barn, og vi gir oss ikke før verden er et trygt sted for alle barn. Fordi barndom betyr alt!