Barn i verden
BARN I VERDEN - Sult og ernæring

Når barn sulter

Hele 45 % av dødeligheten hos barn under 5 år kan tilskrives sult og underernæring. Det vil si barn som ikke får i seg nok eller riktig mat.

Underernæring bidrar til at barn ikke oppnår optimal fysisk vekst. Det påvirker også den såkalte kognitive utviklingen av hjernen, som omhandler barnets tanker og intellekt.

En mor står sammen med 2 av sine sønner og eiendeler i en pose, foran en flyktningleir i Somalia.

Sultkrisen i Øst-Afrika

Økonomisk uro, sviktende regnsesonger og tørke gjør at flere land i Øst-Afrika nå beveger seg fra sultkrise til hungersnød. Vi risikerer at én person dør av sult hvert 48. sekund om det ikke gjøres mer for å avverge en sultkatastrofe. Bare i Somalia kan 350 000 barn dø av sult innen sommeren.

Redd Barnas nye rapport tegner et dystert bilde av tørken i Etiopia, Kenya og Somalia. Rapporten viser hvordan verden og regjeringene i landene det gjelder svikter på forebyggende arbeid, og ikke klarer å avverge katastrofer før situasjonen har gått fra vondt til verre. Dette på tross av lærdom fra 2011 og 2017.

Varsellampene har blinket lenge. Likevel klarer ikke verdenssamfunnet å ta innover seg hvor alvorlig sultkrisen i Øst-Afrika er. Vi ser også at krigen i Ukraina forsterker krisen med skyhøye matvarepriser, som gjør mat uoppnåelig for millioner, og at landene ikke får importert hvete fra Russland og Ukraina.

Nedsatt fysisk og kognitiv utvikling, inkludert svekket immunsystem, fører til at barn oftere er syke, strever mer på skolen, faller ut av utdanningsløpet, får færre muligheter i yrkeslivet, har lavere inntekt og dårligere levestandard på lang sikt.

Barns rettigheter

Staten skal arbeide for å redusere spedbarns- og barnedødelighet, sikre at alle barn får nødvendig legehjelp, gi god helsemessig omsorg til mødre etter fødselen, bekjempe sykdom og gi orientering og utdanning om helse og riktig ernæring.
Artikkel 24

Ekspertene er enige om hvilke tiltak som virker:

  • Akutt underernæring kan og må behandles!
  • Barnet må få riktig ernæring de første 1000 dagene
  • Underernæring må forhindres i å gå i arv fra mor til barn

Barna på Afrikas Horn sulter!

Med din hjelp kan vi gi livreddende hjelp før det er for sent. Din gave redder barns liv.

I kriser og konflikt

Risikoen for underernæring, sykdom og død øker i humanitære kriser. Årsaken til disse krisene kan være krig, naturkatastrofer eller klimaendringer. Nyfødte og småbarn, gravide og ammende kvinner rammes ofte hardt.

I konfliktrammede land som Jemen, Syria og Somalia retter Redd Barna sitt arbeid mot helsearbeidere og mødre, spesielt for å fremme amming og småbarnsernæring.

Å bidra til god ernæring for små barn kan være helt avgjørende for at barn overlever en humanitær krise. Mødre samles ofte på ernæringssentre som tilbyr ammehjelp og veiledning til foreldre for å optimere småbarnsernæringen.

Andre viktige grupper å nå ut til er mødre og barn på flukt, i eget land og på tvers av landegrenser. For større barn som allerede går på skole er skolemat og helseundervisning viktige tiltak.

Ei 15 måneder gammel jente sitter på fanget til bestemoren sin mens hun blir sjekket av helsepersonell på en Redd Barna-klinikk i Yemen
Afrah* (15 måneder) sitter på fanget til bestemoren sin utenfor hjemmet deres i Lahj, Jemen, mens helsepersonell fra en av Redd Barnas klinikker i området måler overarmen hennes. Da hun var 6 måneder var hun alvorlig underernært. Etter tett oppfølging og hjemmebesøk er Afrah nå helt frisk. (*Afrah er ikke hennes ekte navn).

149

millioner barn
var kronisk underernært
i 2021.

45

millioner barn under
5 år var akutt underernært
i 2021.

11

Et alvorlig underernært
barn har 11 ganger høyere
risiko for å dø, sammenlignet
med et velernært barn.

Kilde: Unicef, WHO, Verdensbanken

Dette gjør Redd Barna:

Barn som vokser opp under krig og konflikt er særlig sårbare. Risikoen er større og de negative konsekvensene av underernæring i disse kontekstene er enda sterkere.

Redd Barna sørger for at familier og lokalsamfunn står bedre rustet når kriser og konflikt oppstår. I nødhjelpssituasjoner jobber vi tett med FN, myndigheter og andre sivilsamfunnsorganisasjoner for å nå ut med hjelp til de som trenger det.

Jobber primært med ernæring i humanitære kontekster, med fokus på å optimere ammepraksis og småbarnsernæring.

Støtter, veileder og legger til rette for best mulig amming og småbarnsernæring som livreddende intervensjon. Dette kan være helt avgjørende for et barns overlevelse og utvikling.

Setter opp trygge mor/barn-vennlige områder og klinikker, slik at kvinner får støtte og tilrettelegging for å gi barna sine riktig ernæring. For å støtte kvinner som, av forskjellige grunner, har sluttet å amme, støtter vi dem med å gjenoppta amningen og veileder rundt godt småbarnsernæring.

Vi hjelper mødre med å trosse barrierene for amming, blant annet ved å avkrefte myter som at underernærte og stressede mødre i krigsområder ikke kan og bør amme. Vi hjelper til med smertelindring og ammeteknikker, og involverer personer som ofte påvirker mødres valg og muligheter for amming. Dette kan være ektemenn, svigermødre og religiøse ledere.

Gir helsearbeidere opplæring i å hjelpe og veilede mødre, etablere mødregrupper og å sørge for at mødrene har tilgang på både én-til-én veiledning og gruppesamtaler.

Vi trener opp helsearbeidere i lokalsamfunnet med å identifisere underernærte barn og kvinner, slik at de blir plukket opp i tide og henvises til behandling og oppfølgning. I områder som ikke er lett tilgjengelige jobber vi også for at de mest marginaliserte barna skal få hjelpen helt hjem.

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.