Støtt vårt nødhjelpsarbeid

Ukraina

Barna i Ukraina trenger deg nå!

Støtt vårt arbeid for barn i krig og konflikt. Gi dem beskyttelse, livreddende mat og medisiner i dag!

kr.
Velg ønsket beløp
Ikon for varme klær
200 kr kan gi klær til barn for å holde seg varme i kalde vintermåneder.
Ikon for seng
275 kr kan gi et hjemløst barn en varm og trygg seng å sove i.
Ikon for trygt lekeområde
350 kr kan gi to barn plass i 5 uker på et trygt leke- og læreområde.
Ikon for trygt lekeområde
350 kr kan gi to barn plass i 5 uker på et trygt leke- og læreområde.
Ikon for skole
530 kr kan gi elevpakker til 10 barn.
Ikon for mat
900 kr kan gi en familie på flukt mat i en måned.
Velg donasjonsfrekvens

Fyll inn mobil og hente navn og adresse fra 1881

Velg betalingsmetode
Personlig informasjon

Total sum: 275 kr.

Barna i Ukraina trenger deg fortsatt!

Krigen i Ukraina er i sitt andre år. Fra dag én har Redd Barna vært til stede og jobbet for å sikre at barn overlever, lærer og er trygge.

Flere måter å gi

SMS: REDDE til 2230 (75 kr/mnd) eller UKRAINA til 2230 (250 kr)
VIPPS: valgfritt beløp til 2230 (merk med Ukraina)
Gavekonto: 7050 06 35280 (merk med Ukraina)

Ved å gi månedlig til Redd Barna bidrar du til at barn over hele verden får overleve, lære og være trygge. Med din støtte kan vi hjelpe barna som til enhver tid trenger det aller mest.

Med hjelp fra støttespillere som deg, har vi delt ut mat, vann, tepper og nødhjelpspakker til 1,1 millioner mennesker. Vi gir også barn beskyttelse og trygghet ved å bygge bomberom på skoler og barnehager.

Din støtte redder barns liv!

Store konsekvenser for barnas framtid

Barns tilgang på skole og utdanning er under sterkt press i Ukraina, og vi står i fare for at en hel generasjon ukrainske barn ikke får gjennomført utdanningen sin.

Over 3000 skoler har blitt utsatt for bombing og angrep. Noen av skolene er fullstendig ødelagt, men de fleste kan rehabiliteres og gjenåpnes. Det viktigste er å sikre at skolen er et sted barn kan være trygge, og for å få til det må skoler har bomberom – også de mest sårbare barna skal være trygge på skolen.

Med din hjelp får barn i krig og katastrofer:

Barns tilgang på skole og utdanning er under sterkt press. Med din hjelp kan vi rehabilitere skoler og barnehager, og bygge trygge bomberom.

Din støtte går til mat, medisiner, rent vann og utstyr som hindrer smittsomme sykdommer.

Et bidrag fra deg kan sørge for at barna får tilgang til varme tepper, telt, hygieneartikler, klær og utstyr til provisorisk tak over hodet.

Med din støtte kan vi etablere trygge lekeplasser, gjenforening av barn med foreldre, psykososial støtte og hjelp til å bearbeide opplevelser.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.