Bedriftssamarbeid
Kambodsja 2

Bidra til å nå bærekraftsmålene gjennom Redd Barnas arbeid

Din bedrift kan bidra til å redde barnas framtid. Støtt vårt arbeid slik at vi sammen kan nå bærekraftsmålene innen 2030.

kr.
Velg ønsket beløp
Ikon for å lese
10.000 kr kan gi skoleplass for 30 barn.
Ikon for hygienepakke
20.000 kr kan gi 500 hygienepakker til barn som virkelig trenger det.
Ikon for data
50.000 kr kan gi 150 barn utdanning og kunnskap om klimautfordringene.

Fyll inn organisasjonsnummer for å hente firmanavn og adresse fra Brønnøysundregistrene.

Velg betalingsmetode
Kontaktperson bedrift

Total sum: 20.000 kr.

Hvilket bærekraftsmål mener din bedrift er viktig?

Les mer om hvordan Redd Barna jobber med de ulike målene og støtt arbeidet vårt for å nå bærekraftsmålene.

Sammen med bedrifter jobber vi med å sikre barns framtid.

Redd Barna inviterer næringslivet til å bidra til vårt arbeid, slik at vi sammen kan nå bærekraftsmålene innen 2030. Redd Barna jobber hardt for å nå bærekraftsmålene, og et grunnleggende prinsipp er at ingen barn skal etterlates. I dag bidrar vi til bærekraftsmålene gjennom våre programmer i Norge og i 120 andre land.

Bedriftssamarbeid 4

Kontakt oss:


Johan Lindelien Schwartz –
Corporate Fundraising Director

Telefon:
415 33 777

E-post: [email protected]