Bedriftssamarbeid
To barns sitter på en sykkel. Begge snur seg bakover og smiler til kamera. Jenta som sitter bakpå har en fin rød skolesekk fra Redd Barna.

Bli med å hjelpe barna tilbake til skolen etter pandemien

Safe back to School prosjektet

Pandemien har skapt en av de største utdanningskrisene i historien. Under den verste tiden i pandemien fikk 1.6 milliarder barn forstyrret utdanningen sin. Millioner av barn står i dag utenfor skolen. Desto lenger barn er utenfor skolen, jo mindre sannsynlig er det for at de kommer tilbake.

Dette kan påvirke barna for resten av deres liv. Uten skolen står barn i fare for å bli giftet bort, tvunget til barnearbeid og miste fremtiden sin.

Safe back to School prosjektet jobber med innovative løsninger for å få barn trygt tilbake på skolen. Når skolene åpner igjen er hovedfokuset å ta igjen for tapt læring. Redd Barna organiserer ekstra undervisning både på skolen og i hjemmene for å gi barna den utdanningen de har krav på.

Redd Barna antar at det er ca 244 millioner barn i aldersgruppen 6-18 år, som står utenfor skolen. Dette inkluderer 67 millioner barn i barneskolealder (6-11 år), 57 millioner tenåringer i ungdomsskole alder (12-14 år) og 121 millioner ungdommer i videregående alder (15-17 år).

Dette gjør Redd Barna i «Trygt tilbake til skolen» prosjektet:

Ikon for å lese

Opprettholde undervisning og hjelp til å ta igjen for tapt læring:

 • Fortsette utvikling av digital- og  fjernundervisning
 • Kurse lærere i å gjennomføre fjernundervisning
 • Intensivkurs for å tette hull i undervisning
 • Læremateriell for hjemmeundervisning
 • Kartlegge barneekteskap og barnearbeid
 • Trening og videreutdanning av lærere
 • Ekstra undervisning for tapt læring under Covid-19
 • Skape engasjement hos foreldre slik at de kan bidra med leksehjelp
 • Organiserer lokale frivillige som fasiliterer studiegrupper i landsbyene

Ikon for beskyttelse av barn

Sørge for at elevene returnerer trygt tilbake til skolene:

 • Tilrettelegge for vann og muligheter for håndvask og hygiene på skolene
 • Informere om hygienerutiner
 • Vaksinering av lærer og risikogrupper
 • Fokusere på å få jenter tilbake til skolen
 • Bistå myndighetene i deres planer for å gjenåpne skolene
Ikon for megafon

Påvirke og
kommunisere:

 • Oppmuntre barn til å kreve sin rett til skolegang
 • Utarbeide skole- og informasjonsmateriell til bruk i lokalmiljø
 • Bistå med  globalt engasjement til nasjonalt påvirkningsarbeid
5.000 kr gir 100 barn tilgang til radio

5.000 kr gir 100 barn tilgang til radio

Mange skoler er fortsatt stengt på grunn av pandemien og barn må derfor holde seg hjemme. Ved å gi barna en radio, gir dere dem muligheten til å delta på fjernundervisning.

10.000 kr gir skolemateriell til 45 barn

10.000 kr gir skolemateriell til 45 barn

Redd Barna sørger for at barna får det de trenger av skoleutstyr for at de skal få en best mulig start på utdanningen sin igjen.

12.000 kr gir 300 skolebøker til barn

12.000 kr gir 300 skolebøker til barn

Redd Barna produserer og distribuerer skolebøker til barn som trenger det til utdanningen sin.

Dette har vi fått til så langt

3,7

millioner barn har fått bistand i utdanningen sin

85

tusen lærere har fått trening og videreutdanning

8 289

Skoler fikk hygiene pakker som skal forhindre smitte hos elever og lærere

Safe Back to School 5

Fakta:

 • Utdannelsen til 1,6 milliarder barn har stoppet opp på grunn av Covid-19
 • 1 av 5 barn i utsatte områder kommer ikke tilbake til skolen
 • 15 millioner sårbare barn står i fare for å droppe ut av skolen for godt
 • Millioner av barn opplever nå barneekteskap, barnearbeid, graviditet eller en nedgang i deres fysiske eller mentale helse grunnet pandemien.

Ekstra undervisning for tapt læring under Covid-19