Organisasjon
Eglantyne Jebb

Vår historie

På begynnelsen av 1900-tallet hadde to søstre en visjon om å beskytte barn og deres rettigheter. I mai 1919 ble Save the Children Fund opprettet. Pengene finansierte utdeling av mat og utdanning for flyktningbarn i Tyskland, Østerrike, Frankrike, Belgia, Ungarn, Balkan og for armenske flyktninger i Tyrkia. Redd Barna Norge ble stiftet i 1946. 

I dag, 100 år senere kjemper vi fortsatt for barn – både her hjemme i Norge og ute i verden. Her kan du lese vår historie helt siden starten og frem til i dag.

Redd Barnas historie

Eglantyne Jebb og starten på arbeidet for barns rettigheter.

1919-1930

Eglantyne Jebb og starten på arbeidet for barns rettigheter.

Etter å ha sett konsekvensene av første verdenskrig for barn grunnla Eglantyne Jebb Save the Children Fund i 1919. I 1924 kom The Declaration of the Rights of the Child. Dette blir forløperen til FNs Barnekonvensjon. Deklarasjonen blir opprinnelig utarbeidet av Eglantyne Jebb og vedtatt av Folkeforbundet, forløperen til FN. Frem til andre verdenskrig i 1939 jobber Save the Children med foreldreløse barn, og for å hindre at barn går sultne og uten skole.

Vis mer
Lukk
Starten på det internasjonale arbeidet

1930-tallet

Starten på det internasjonale arbeidet

Eglantyne Jebb hadde hatt ambisjoner om at organisasjonen måtte utvide arbeidet til å omfatte mer enn bare Europa. På 30-tallet opprettet Save the Children «The Child Protection Commitee», som gjennom lobbyvirksomhet jobbet for å bedre barns rettigheter i Afrika og Asia.

Vis mer
Lukk
Andre verdenskrig

1940-tallet

Andre verdenskrig

Det bryter ut krig i Europa, Norge blir okkupert, og ringvirkningene skaper dårlige forhold for barn i Norge og i Europa. Mennesker drives på flukt fra hjemmene sine, og millioner av barn lever som flyktninger. Hitler invaderer Norge 9. april 1940, og okkuperer til frigjøringsdagen 8.mai 1945. Et år etter opprettes det som skal bli Redd Barna som en respons til barn uten foreldre, for å beskytte barn av tyske soldater, og norskættede barn i Europa.

Vis mer
Lukk
Redd Barna opprettes i Norge

1946-1948

Redd Barna opprettes i Norge

Etter krigens slutt, 16. april 1946, vedtar Norges Barnevernsråd å opprette Norges Barnevernsråds Arbeidsutvalg for Internasjonal Barnehjelp (Redd Barna), med Sigrid Helliesen Lund som formann. To år etter, i 1948, blir organisasjonen omorganisert og omdøpt til Redd Barna – en selvstendig organisasjon med egne statutter. Den frivillige innsatsen var det som preget Redd Barna aller mest den første tiden.

Vis mer
Lukk
FN vedtar Erklæringen om barns rettigheter

1950-tallet

FN vedtar Erklæringen om barns rettigheter

På 50-tallet er det fortsatt mange familier som er fordrevet fra sine hjem. Save the Children fortsetter arbeidet i Tyskland, Østerrike, Italia og Hellas. På grunn av en spent politisk situasjon mellom Vesten og Østen under den kalde krigen ble Save the Children tvunget til å treke seg ut av etterkrigstidens Øst-Europa, til tross for organisasjonens apolitiske grunnlag.

I 1959 vedater FNs Generalforsamling Erklæringen om barnets rettigheter 20. november. Den blir idégrunnlaget for Redd Barnas virksomhet, og former vårt grunnlag som Barnerettighetsorganisasjon den dag i dag.

Vis mer
Lukk
Redd Barnas første prosjekter

1960-tallet

Redd Barnas første prosjekter

60-tallet blir ofte kalt «utviklingstiåret» på grunn av de mange vestlige styresmaktene og offentlighetene som ønsket å bidra med penger og ressurser til utviklingsland og -prosjekter.

I 1961 går Redd Barna for første gang inn i et planlagt, flerårig prosjekt i et utviklingsland: kampen mot lepra (spedalskhet) i Tanzania, i samarbeid med vår svenske søsterorganisasjon.

I 1963 har Redd Barna Operasjon Dagsverk for første gang. 80.000 kroner blir brukt til å bygge skoler i Algerie, drevet av Kverkerhjelpen.

I dette tiåret hadde Save the Children full medisinsk- og velferdsbistand i 17 land, og arbeidet hadde blitt utvidet til å omfatte 26 land i Europa, Asia, Afrika og Vest-India.

Vis mer
Lukk
Opprettelsen av Redd Barna-alliansen, og den første TV-aksjonen

1970-tallet

Opprettelsen av Redd Barna-alliansen, og den første TV-aksjonen


70-tallet startet med valget av HKH Princess Royal, Princess Anne, som president for Savet the Children i 1970.

I 1975 gir kampanjen «Etiopia Sulter» fem millioner kroner, og blir den mest «vellykkede innsamlingsaksjonen i Redd Barnas historie». Året etter, i 1976, rammer et jordskjelv Guatemala, og tar mer enn 25.000 menneskeliv. Katastrofen fører til et banebrytende samarbeid mellom flere Redd Barna-organisasjoner. Samtidig er det bagrunnen for nye måter å jobbe på, og faktisk en ny internasjonal organisasjon: Redd Barna-alliansen.

I 1978 har Redd Barna NRKs TV-aksjon for første gang. Resultatet blir hele 44,2 millioner kroner, 3.500 nye faddere, 800 nye medlemmer og 750 venner. Aksjonen førte til «et fellesløft av dimensjoner». H. K . H. Princess Anne var Redd Barnas Høye Beskytter og spilte en sentral rolle for organisasjonen under TV-aksjonen.

I 1979 begynte den internasjonale kampanjen «Stop Polio» i forsøket på å utrydde sykdommen polio over hele verden. I 2020, over 40 år senere, ble dette en realitet, og polio ble erklært utryddet.

Vis mer
Lukk
Katastrofenes tiår

1980-tallet

Katastrofenes tiår

80-tallet ble katastrofenes tiår, og den mest kjente var sultkatastrofen som kom i Etiopia 1984. Den selvsamme episoden som startet Bob Geldofs berømte innsamlingsaksjon og førte til Live Aid-konserten.

Tilgangen på TV-dekning gjorde at denne og andre katastrofer virkelig fikk offentlighetens øyne på seg, og man fikk en økning i donasjoner.

I 1985 gir Redd Barna omfattende humanitær hjelp til sultkatastrofen i Etiopia med finansiering fra blant annet Bob Geldofs initiativ «BandAid»og artistinitiativet i Norge, «Sammen for livet».

Vis mer
Lukk
FN vedtar Konvensjonen om barnets rettigheter

1989

FN vedtar Konvensjonen om barnets rettigheter

20. november 1989 er en sentral dato i Redd Barnas historie. Da vedtar FNs Generalforsamling Konvensjonen om barnets rettigheter, noe som sikrer barns rettigheter over hele verden. Idégrunnlaget og hovedtyngden gjør at Redd Barna nå definerer seg som en barnerettighetsorganisasjon.

Vis mer
Lukk
Økning i internasjonale konflikter og Press - Redd Barna Ungdom opprettes

1990-tallet

Økning i internasjonale konflikter og Press – Redd Barna Ungdom opprettes

På 90-tallet fortsetter arbeidet for barn påvirket av krigen i Irak, Sudan, Somalia, Mozambique, Nicaragua, Colombia, Sri Lanka, Sierra Leone, Angola og på Balkan, og barnesoldaters rettigheter settes på agendaen.

Redd Barna får igjen TV-aksjonen i 1990. Resultatet blir 139 millioner og 12.000 nye faddere. Samme år blir også verdens første toppmøte for barn gjennomført i New York.

I 1995 starter Press – Redd Barna Ungdom sin første gruppe. Press tilførte organisasjonen ny energi og driv. De jobber aktivt, konkret og handlingsrettet for barns rettigheter.

Vis mer
Lukk
Nye ambisjoner og globalt felleskap

2000-tallet

Nye ambisjoner og globalt felleskap

Ved årtusenskiftet ble organisasjonens ambisjoner å ta tak i de globale problemene. FNs «The Millennium Development Goals» erklærte at innen 2015 så skulle man få ned barnedødelighet, ekstrem fattigdom og hungersnød, og at alle barn skulle kunne gå på skole.

Internasjonale Redd Barna ble en viktig del av arbeidet for å skape globale endringer for barn. Fra 1990 til 2011 sank antallet barn som døde før fylte fem år fra 12 millioner til under syv millioner.

I 2003 fikk Redd Barna igjen NRKs TV-askjon, og resultatet ble 158 millioner kroner. Tre år etter fyller Redd Barna 60 år og det blir feiring over hele landet.

I 2009 arrangerer Redd Barna den første Rødnesedagen i Norge. Samme år bestemmer 29 Redd Barna-organisasjoner seg for å slå sammen den internasjonale virksomheten for barns rettigheter i mer enn 120 land. På medlemsmøtet i internasjonale Redd Barna besluttes det en 5-årsstrategi (2010 – 2015) for organisasjonen: SCI – Save the Children International.

Samme år deles Redd Barnas Barnerettighetspris ut for første gang. Prisen ble tildelt Hans Majestet Kong Harald fordi han har vært en forkjemper for barns rettigheter gjennom mange år.

Vis mer
Lukk
Arbeid i og utenfor Norge

2010-2020

Arbeid i og utenfor Norge

Det siste tiåret har Redd Barna jobbet med barns rettigheter både i Norge og i verden. Fra 2011 til 2013 ble all internasjonal virksomhet slått sammen. Arbeidet blir samordnet og ledet av internasjonale Redd Barnas (SCI) kontor i London.

I 2011 oppretter Press kåringen «Gullbarbie» som deles ut til den reklame- og medieaktøren som får barn og unge til å føle seg verst.

I 2017 starter Redd Barna «Barnas Valg» sammen med Nordic Screens. Prosjektet har som mål å lære barn og unge om demokratiet og vise politikerne hvordan Norge ville sett ut dersom barna fikk bestemme.

Vis mer
Lukk
La barn leve i fred

2023

La barn leve i fred

I 2023 fikk Redd Barna igjen årets NRK TV-aksjon. Over 311 millioner kroner ble samlet inn til Redd Barnas arbeid for barn rammet av krig og konflikt i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

Etter at krigen brøt ut mellom Israel og Hamas fikk Redd Barna godkjennelse fra innsamlingsrådet i NRK om å legge til Gaza, samt Vestbredden og Israel ved behov, blant landene som fikk penger fra årets TV-aksjon. 

Vis mer
Lukk

2024->

Fremtidens historie skrives nå, og du kan bidra. Bli fastgiver i Redd Barna og vær med på å forme fremtiden til barn i hele verden.

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.