Sammen hjalp vi
2,3 millioner
barn i 30 land


Åtte-år gamle Amina
fra Somalia er en av
2,3 millioner gutter og jenter
som fikk en bedre hverdag
i 2020 gjennom
Redd Barnas arbeid.

Amina går på en skole i byen Garowe i Puntland. Det er en av 1540 skoler i 16 land som Redd Barna støtter med norske midler.

Bilde av en mur med tekst og logoer på.

Av Philip Crabtree (tekst), Inge Lie og Redd Barna (foto)

I pandemiåret 2020 klarte Redd Barna å styrke innsatsen for å redde barn, takket være økte inntekter og støtte fra våre givere.

Gjennom langsiktig bistand og livreddende humanitær innsats nådde vi 2,3 millioner barn i 30 land i 2020. De mest marginaliserte barna får oppfylt sin rett til bedre skolegang, helse og beskyttelse.

Sammen er vi altså i stand til å hjelpe dobbelt så mange barn som det bor i Norge! (Visste du at det bor cirka 1,1 millioner personer under 18 år i Norge? Kilde: SSB)

I tillegg til støtten fra norske givere, er vi del av internasjonale Redd Barna, som arbeider for barns rettigheter i over 100 land. Til sammen nådde vår bevegelse nesten 45 millioner barn i 2020!

Til å drive vårt arbeid mottar Redd Barna midler fra det norske folk, fra næringslivet og fra norske og internasjonale institusjoner.

For millioner av barn utsatt for fattigdom, vold
eller diskriminering gir de røde vestene håp.

Bilde av seks kvinner som alle bære røde Redd Barna t-skjorter og vester.

RESULTATER FOR BARN

– Det er tragisk å se hvordan millioner av barn har havnet på bar bakke under pandemien. Derfor er det viktig at vi som organisasjon har fått til så mye i denne vanskelige tiden.

– Vi har klart å opprettholde støtten til utdanning, samtidig som at barn har krevd ekstra mye innenfor helse og beskyttelse. Dette er jeg svært stolt av.

Det sier Nora Ingdal, leder av den internasjonale progamavdelingen i Redd Barna.

Covid-19 har ført til enorm belastning på både skoler og familier. Derfor har pandemien krevd fleksible løsninger av Redd Barnas ansatte, våre partnere og myndighetene.

– Vi står ansvarlig overfor hver eneste giver. Derfor er rapportering og åpenhet om arbeidet vårt viktig. Vi skal alltid kunne fortelle hvordan pengene brukes, sier hun.

Å redde barns skolegang, informere om helsetilbud og beskytte sårbare barn mot vold og overgrep har kevd nye løsninger. Det har gitt prosjekter som informasjonskampanjer på radio, innovative samtaler i lokalsamfunnene og større delaktighet fra barn i beslutningsprosesser.

 • Flere enn 630.000 barn fikk skolegang på 1540 skoler i 16 land.
 • Av disse var det 9.300 barn med funksjonshemninger.
 • På grunn av pandemien fikk 145.000 barn utstyr og materiell slik at de kunne ha undervisning hjemme.
 • Nesten 10.000 lærere fikk trening, mange av dem i inkluderende undervisning, slik at barn med funksjonshemninger blir ivaretatt. I tillegg gir vi trening til myndighetspersoner som jobber med utdanning, skolepersonell og foreldre.
 • Redd Barna støttet 700 klubber for barn og ungdommer. Disse er ofte en arena der barna kan si fra om saker som er viktig i lokalsamfunnet. Det kan dreie seg om fordeling av lokale budsjetter, aktiviteter for barn og diskusjoner om skadelige tradisjoner.

I krig og konflikt

Mange barn får livet snudd opp ned i humanitære kriser. Halvparten av våre midler gikk til disse barna.

Noen mennesker står ved siden av en bygning som er sammenrast som følge av et militært angrep.

Ødeleggelser etter luftangrep i Gaza. Foto:Mohammad Libed/OCHA Photo Archive

Ødeleggelser etter luftangrep i Gaza. Foto:Mohammad Libed/OCHA Photo Archive

Redd Barna har jobbet humanitært i konfliktområder som Jemen, Nagorno-Karabakh, Gaza, Tigray i Etiopia og nord i Mosambik.

– Vi er på bakken her med norske midler. Vi gir beskyttelse og utdanning til barn på flukt. I Nord-Mosambik har vi jobbet i mange år og var tidlig ute med å gå inn og hjelpe barn i den grusomme situasjonen som har oppstått der. Blant annet har vi hjulpet barn med funksjonshemninger med familiegjenforening og hatt prosesser med å slippe til barns medvirkning, forteller Nora Ingdal.

I 2020 inngikk Redd Barna et fireårig humanitært partnerskap med det norske Utenriksdepartementet. Fra før har vi en femårig avtale med Norad om bistand, med fokus på de mest marginaliserte barna.

Dermed er Redd Barna en strategisk partner for norske myndigheter innen barns rettigheter som utdanning, helse og beskyttelse. Vi skal både redde barns liv NÅ, og samtidig skape varige endringer til barns beste.

 • Med norske midler bygde eller satte Redd Barna i stand 100 klasserom og sørget for skolemateriell til 32.000 studenter. 8000 barn som var falt ut av skolen fikk komme tilbake med norsk støtte.
 • Redd Barna ga opplæring om beskyttelse av barn til nesten 1000 lærere og 440 foreldre i de lokale skolekomiteene. Det samme fikk nesten 500 førstelinje helsearbeidere.
 • I de åtte landene med humanitære kriser hjalp vi 70.000 barn, hvorav halvparten er jenter. Mer enn 1800 ganger ivaretok våre kolleger barn som var utsatt for overgrep eller utnytting.

Gjenstander forbundet med skolegang spredt utover gulvet, for eks skolesekk, bøker, matboks, gummistøvler etc.
En jente holder en katt.
En kvinne holder et barn, som strekker ut hånden.
Gjenstander forbundet med skolegang spredt utover gulvet, for eks skolesekk, bøker, matboks, gummistøvler etc.
En jente holder en katt.
En kvinne holder et barn, som strekker ut hånden.

2020 var et annerledes år, og ikke uventet under pandemien brukte vi 45% av våre midler innen helse. Normalt er det utdanning som er den største sektoren. I 2020 brukte vi 41% av midlene på barns skolegang.

Cirka halvparten av barna vi nådde bor i Øst- og Sørlig-Afrika. Litt under en tredjedel bor i Vest- og Sentral-Afrika, mens 16% bor i Midtøsten. Resten av barna i Latin-Amerika og Karibia, Russland og Balkan – og Norge!

Redd Barna kjemper hardt for å inkludere alle barn. Barn av minoritetsgrupper, barn fra fattige familier og barn med funksjonshemninger er blant gruppene som opplever diskriminering. I 2020 trente vi 3800 lærere i inkluderende undervisning.

9 AV 10 NORDMENN STØTTER BISTAND

Nora Ingdal kaller det en tillitserklæring at ni av ti nordmenn støtter bistandsarbeid, slik det kom fram i en undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) nylig.

– Det viser at folk ikke har «nok med seg selv», pandemien til tross. Men vi hviler ikke på våre laurbær og tar ikke tilliten for gitt. Vi jobber hver dag for å oppnå resultater for barn og dokumentere disse overfor våre mange givere. 

 • Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført undersøkelsen ca hvert fjerde år siden 1972 på oppdrag av Norad. Utvalget i årets undersøkelser er på 2000 personer i alderen 16-79 år. Telefonintervjuene ble gjennomført 4. januar – 13. februar 2021. Svarprosenten var på 59.
 • Undersøkelsen viser at oppslutningen rundt bistand til utviklingsland i Norge er høy. Ni av ti av utvalget sier de er for bistand til Asia, Afrika og Latin-Amerika.
 • Det er støtte til mer bistand til globale fellesgoder som biologisk mangfold, klima, fred og økonomisk bistand, særlig blant de yngste.
 • Etter Røde Kors (58 prosent) ble Redd Barna, Leger Uten Grenser, Kirkens Nødhjelp og Norad nevnt av flest. Sammenlignet med forrige måling har Redd Barna økt med 12 prosentpoeng og ble nevnt 35 prosent av respondentene
 • SV og KrFs velgere kniver om å være de mest bistandsvennlige i Norge. Ikke overraskende er Fremskrittspartivelgerne klart mest negativ til bistand.
 • Les SSBs pressemelding og rapporten her: https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/holdning-til-bistand-2021 (ekstern lenke)

– Det er svært viktig for oss å vise hvor norske penger går. Resultatene er et samarbeid mellom givere, partnere og myndigheter, og ikke minst befolkningen selv, avslutter Nora Ingdal.

– Når vi er mange kan vi nå langt!

Støtt vårt arbeid for en bedre verden for barn!