Foreldretips
En illustrasjon av en stor gutt med knyttet neve som gruer en liten gutt.

5 tips for å snakke med barn om vold

Alle barn trenger å lære hva vold er, og at de har rett til å være trygge. Du kan være med og gi denne kunnskapen ved å snakke med barn om vold.

Forklar hva vold er, de ulike typene av vold, og fortell at det aldri er barns skyld om de opplever det. Fortell barn hvor de kan få hjelp, og hvordan de kan hjelpe en venn.

Barn som har kunnskap om hva vold er, er bedre rustet til å si ifra hvis de skulle oppleve dette.

Her er Redd Barnas fem råd

  1. Forklar hva vold er

Forklar barn hva vold er, at det er for eksempel å slå, klype, lugge og dytte. Det kan også være å skremme, true eller stenge noen ute eller inne.

Fortell at det aldri er lov til å gjøre dette, mot hverken voksne eller barn. Ikke alle barn har lært at vold ikke er lov, men alle voksne vet det. Forklar at det finnes lover som bestemmer hva som er lov og ikke lov å gjøre, og at det står i loven at alle voksne skal passe på at barn er trygge. De som bryter loven skal bli stoppet, og få hjelp til å slutte å gjøre det som er ulovlig.

Vær tydelig på at det aldri barns skyld hvis de opplever vold.

  1. Bruk anledninger i hverdagen 

Det er ofte situasjoner i barnas lek der voksne må gripe inn og snakke om hva som er lov, og hva som ikke er lov. Da kan man også snakke om hva voksne har lov til å gjøre, og ikke. Det kan også være fint å ta opp temaet etter å ha lest om det i bøker, sett filmer eller snakket med noen i eldre i familien som levde da vold var lov. Her kan du finne tips til filmer og verktøy.

  1. Vær tilstede i samtalen 

Vær oppmerksom og tilstede i samtalen, legg bort mobil/ipad og vis at du lytter ordentlig til barnet. Å lære at det finnes noen voksne som gjør vonde ting mot barn kan føles skremmende for barn, så følg godt med på hvordan de reagerer, og vis barnet at du er trygg og tilstede.

  1. Lytt, spør og bruk barnas språk 

Barn får med seg mer enn man tror. De kan ha overhørt voksne snakke sammen eller fått med seg noe fra media, som de går og tenker på og lurer på. Vær nysgjerrig og lyttende, og forsøk å finne ut hva barnet tenker, tror og lurer på. Det er et godt utgangspunkt for samtale.

  1. Snakk om hvordan man kan få hjelp 

Fortell barna at de har rett til å si ifra og få hjelp dersom noen gjør noe mot dem som ikke er greit. Snakk sammen med barnet om hvem de kan si ifra til, og at voksne har et ansvar for å hjelpe. Da vet barn hva de skal gjøre om de selv opplever noe, eller hvordan de kan hjelpe en venn.

Les flere foreldretips: