Foreldretips
5 tips for å snakke med barn om kropp, grenser og seksuelle overgrep 1
Illustrasjonsbilde

5 tips for å snakke med barn om kropp, grenser og seksuelle overgrep

Barn som har kunnskap er bedre beskyttet mot seksuelle overgrep. Du kan være med å gi denne kunnskapen ved å snakke med barn om kropp, grenser og overgrep. Forklar hva overgrep er og hvor de kan få hjelp, og fortell at det aldri er barns skyld om de opplever det. Det vil gjøre barn bedre i stand til å beskytte seg selv, si ifra, og respektere andres grenser. 

Her er Redd Barnas fem råd

  1. Bruk anledninger i hverdagen

Slike anledninger kan være ting barn sier, spørsmål de stiller eller situasjoner i barnas lek der de utforsker egen eller andres kropp. Mange voksne kan oppleve dette som ubehagelig eller bli usikre. Bruk disse situasjonene som en inngang til felles refleksjon og samtale om det å sette grenser og hva som er lov og ikke lov. Du kan også skape anledninger ved å se filmer som «Kroppen min eier jeg» sammen, eller å lese bøker som handler om kropp og grenser med barna.

  1. Lytt, spør og bruk barnas språk

Vær konkret og bruk ord og uttrykk barna selv bruker. Sjekk hva barna har fått med seg. Det gir deg innsikt i hva de tenker, tror og lurer på. Vær lyttende og ta barnets følelser og nysgjerrighet på alvor. Ikke press barnet – la barnet styre samtalen og bestemme når den skal ta slutt.

  1. Vær ærlig 

Barn har et ønske om å forstå verden og deres spørsmål må tas på alvor. Ikke si ting som ikke er sant, fordi du vil skjerme barnet. Men barn trenger ikke å vite alt. Tenk på samme måte som når du snakker om brannsikkerhet. Vi forklarer barn hvorfor brann er farlig og hva de skal gjøre hvis brannalarmen går. Men vi forteller også at de fleste aldri opplever brann, og vi styrer unna de mest groteske detaljene.

  1. Snakk om hvordan man kan få hjelp 

Fortell barna at de har rett til å si ifra og få hjelp dersom noen går over deres grenser. Snakk sammen med barnet om hvem de kan si ifra til, og at det er voksnes ansvar å hjelpe. Da vet barn hva de skal gjøre om de selv blir utsatt, og også hva de skal gjøre dersom en venn betror seg til dem.

  1. Gjør barna trygge 

Fortell barna at du er der for å passe på at de har det bra. Forklar at det finnes lover som bestemmer hva som er lov og ikke lov, og at det står i loven at alle voksne skal passe på at barn er trygge. De som bryter loven skal bli stoppet, og få hjelp til å slutte å gjøre det som er ulovlig.

Les flere foreldretips: