Ny rapport fra Redd Barna: «Er det innafor å selge nudes?»

Se opptak av live-stream fra lansering 12.juni 2024 av rapporten «Er det innafor å selge nudes?» Ungdoms perspektiver på salg og bytte av seksuelt innhold på nett, og last ned rapporten.

Rødt banner med illustrasjonsfoto av en person som blir tatt bilde av med mobil og løfter opp trøyen sin

Redd Barna inviterte 12.juni til seminar og lansering av rapporten «Er det innafor å selge nudes?» Ungdoms perspektiver på salg og bytte av seksuelt innhold på nett.

Rapporten tar opp spørsmålene:

 • Hvilken funksjon har salg og bytte av seksuelt innhold i unges liv?
 • Er det en løsningsstrategi for å få penger eller dekke et behov, eller handler det om å utforske seksualiteten sin?
 • I hvilken grad bidrar ungdomskulturen og nettets muligheter til at flere involverer seg i kjøp og salg, og hvordan vurderer ungdom risiko og konsekvenser?
 • Hvordan bør hjelpeapparat og politi forholde seg til slike saker?

Se opptak av live-stream fra lansering:

Trykk på den lille firkanten nederst i høyre hjørnet for å se i fullskjerm.

PROGRAM:

 • Redd Barna ønsker velkommen ved Thale Skybak, leder for seksjon for kunnskap og nasjonal politikk i Redd Barna
 • Presentasjon av hovedfunn fra Redd Barnas rapport Er det innafor å selge nudes? Ungdoms perspektiver på salg og bytte av seksuelt innhold på nett ved Silje Berggrav, forfatter av rapporten.
 • Drømmejobben som ingen vil ha – en kvalitativ studie av unge jenters perspektiver på salg av seksuelt innhold på nett. Digitaliseringen og markedslogikken – og unges forståelser av arbeid i lys av dette. Studien presenteres av Thea Brandt Willassen, forfatter av masteroppgaven.
 • Panelsamtale om hvordan forebygge uønsket salg og kjøp av seksualisert innhold på nett: Hvordan møte unge når de ikke ser på seg selv som ofre, men heller som “strong and independent”? Du hører fra:
  • RVTS Øst ved Ulla Bjørndahl, spesialrådgiver
  • Kripos ved Hanne Andreassen, politioverbetjent, KRIPOS Nasjonalt cyberkrimsenter
  • Flere paneldeltagere annonseres
 • Spørsmål, kommentarer, oppsummering – hvordan skal vi følge opp?

Har du spørsmål om rapporten eller tematikken? Ta gjerne kontakt! Send epost til Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barna, på [email protected]