Seksualitetsundervisning i skolen – live-stream opptak og nytt notat

Se opptak av live-stream fra barnerettighetsfrokost 28.mars 2023 om seksualitetsundervisning i skolen, og last ned Redd Barnas notat med lærerstudenters perspektiver.

Se opptak av live-stream:

En undersøkelse fra Sex og samfunn viser at 7 av 10 elever ønsker seg mer og bedre seksualitetsundervisning i skolen. Redd Barnas rapporter viser at ungdom etterlyser mer kunnskap og forståelse om positiv seksualitet, om samtykke, grensesetting og hva som er lov og ikke lov.

Til tross for at både den nye og tidligere læreplaner har klare kompetansemål om å gi elever seksualitetsundervisning, og det har vært en uttalt politikk i regjeringens strategi for seksuell helse i en årrekke, er det i praksis tilfeldigheter som avgjør om barn får god undervisning.

Derfor ønsker Redd Barna å løfte spørsmål om det er behov for et nasjonalt løft for å sikre at alle elever får god seksualitetsundervisning, og hvilke tiltak som trengs for å sikre at alle elever får den undervisningen de har krav på. Vi vil særlig legge vekt på lærerutdanningens rolle, slik at framtidige lærere har den kompetansen som trengs for å kunne gjennomføre undervisning i praksis. For Redd Barna er helhetlig seksualitetsundervisning i skolen viktig som et universelt tiltak for å forebygge seksuelle krenkelser og overgrep blant unge. I overkant av en av fem har vært utsatt for seksuelle krenkelser fra jevnaldrende, og utøver er ofte en i ungdommens bekjentskapskrets, og i to av tre tilfeller er det en gutt som utøver krenkelsene, viser tall fra NKVTS.

PROGRAM

DEL 1: HVA ER STATUS FOR SEKSUALITETSUNDERVISNING I SKOLEN?

  • Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna. Innleder om barns rett til beskyttelse mot seksuelle krenkelser, og hvordan dette krever økt satsing på god og helhetlig seksualitetsundervisning i skolen.
  • Louise Gabrielsen, Sex og samfunn. Presenterer rapporten Seksualitetsundervisning i skolen. En kartlegging av elevers og læreres erfaringer og ønsker (2022).
  • Petter Andreas Lona, Elevorganisasjonen. Innlegg om hvorfor Elevorganisasjonen at det nødvendig å styrke både omfang og kvalitet i seksualitetsundervisningen i skolen.
  • Guro Hovde, Utdanningsforbundet. Det grenseløse samfunnsoppdraget.
  • Marianne Støle-Nilsen, prosjektleder Redd Barna, presenterer Redd Barna notatet, Hvordan forventer de at man skal ta dette på strak arm, uten opplæring? Lærerstudenters perspektiver på seksualitetsundervisning.

DEL 2: HVORFOR FÅR IKKE ALLE ELEVER GOD SEKSUALITETSUNDERVISNING I SKOLEN? – POLITISK DEBATT

Hva kan gjøres for å sikre at alle elever får god seksualitetsundervisning i skolen? Og hva kan gjøres for sikre at alle framtidige studenter får tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre undervisning?

Politikere:

  • Kristoffer Robin Haug, Miljøpartiet De Grønne
  • Kari-Anne Jønnes, Høyre
  • Grunde Almeland, Venstre
  • Lise Selnes, Arbeiderpartiet

Politikersamtalen ledes av Amund Røhr Heggelund, politisk rådgiver i Redd Barna.

Sonja Tan Nguyen fra Pedagogstudentene og Elevorganisasjonen vil kommenterer den politiske debatten. Det åpnes for spørsmål fra salen.

Konferansier: Maja Enerhaug Egge fra Press – Redd Barna Ungdom

//

//

Har du spørsmål om seminaret eller Redd Barnas notat? Ta gjerne kontakt! Send epost til Kaja Hegg, [email protected]