Vold og overgrep
Kvinne som holder hardt i armen til en liten jente
Illustrasjonsbilde

VOLD MOT BARN

1 av 5 barn har opplevd vold

1 av 5 barn har opplevd fysisk vold fra en voksen i hjemmet. Barn kan oppleve vold fra både mor og far, fra steforeldre og fra andre i nær familie. Fysisk vold utøves oftere av menn, mens psykisk vold utøves like ofte av kvinner og menn.

Mange barn som opplever vold hjemme sier ikke ifra og får ikke hjelp. Det kan være fordi de ikke vet at det er ulovlig, fordi de ikke vet hvordan de kan få hjelp, eller fordi de ikke tør.

Ikke alle barn er trygge hjemme

Alle barn har rett til å være trygge og beskyttet mot vold. Det er ikke lov for voksne å slå, sparke, lugge, true eller skremme barn. 

Har du eller noen du kjenner opplevd vold?

Her finner oversikt over samtaletilbud der du kan chatte, snakke og få hjelp.

Likevel er det mange barn som opplever vold fra voksne, ofte nære omsorgspersoner. Barn kan også bli utsatt for vold fra andre barn og ungdommer.

Barn som utsettes for vold, opplever ofte ulike typer vold samtidig. Et barn som blir slått eller utsatt for seksuelle overgrep hjemme, blir også ofte skremt, truet og ydmyket.

Barn som opplever vold hjemme, lever i større risiko for å bli utsatt for vold eller overgrep utenfor hjemmet. 

Voksne som slår eller utsetter barn for andre former for vold trenger hjelp til å slutte. Utøver du vold, eller kjenner voksne som gjør det? Det er flere steder man kan få god hjelp. Her er en oversikt over hjelpetilbud.

20%

av barn har opplevd fysisk vold fra en voksen minst én gang

5%

av barn har opplevd alvorlig fysisk vold som å bli sparket eller banket opp av en voksen i hjemmet

20%

av barn har opplevd psykisk vold fra sine foreldre

Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år (UEVO-undersøkelsen).

Dette gjør Redd Barna:

Redd Barna har undervisningsopplegg som hører til filmer laget i samarbeid med NRK Super. Opplegget gir barn kunnskap om hva vold er, at det aldri er deres skyld og hvordan de kan få hjelp.

Redd Barna gir voksne kunnskap om hva vold mot barn er og hva de skal gjøre dersom de er bekymret for et barn. Dette gjør vi gjennom å holde kurs og foredrag for skoler, barnehager, idrettslag og andre.

Redd Barna jobber for at vi skal ha et lovverk som beskytter barn, og at politikerne bevilger nok penger til tiltak for å beskytte barn mot vold.

Vi innhenter ny kunnskap om vold mot barn gjennom å snakke med barn, ungdom og med hjelpeapparatet.

Redd Barna har medlemmer og frivillige over hele landet som hver uke lager aktiviteter for barn som er utsatt for vold, og som gjennom informasjons- og kampanjearbeid bidrar til å bryte tausheten om vold mot barn.

Mange barn forteller ikke om vold

Omtrent halvparten av barn som har opplevd vold har aldri fortalt om det til noen. Kun 1 av 5 som har opplevd vold eller overgrep hadde vært i kontakt med en helsesykepleier, barnevernsarbeider eller annen profesjonell hjelper . Tallene er hentet fra  Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år fra 2019

Grunner til at barn ikke forteller om vold:

 • De tror det er vanlig å oppleve det
 • De vet ikke hva vold er, eller at det er ulovlig
 • De føler ansvar, skyld og skam
 • De utsettes for trusler og tvang
 • De vet ikke hvordan eller hvor de kan få hjelp
 • De stoler ikke på voksne
 • De tror ikke de vil få hjelp
 • De er redd for “systemet”, redd for barnevernet
 • De er glad i den som har begått overgrep mot dem
 • De prøver å fortelle, men blir ikke tatt på alvor eller lyttet til

Disse grunnene til at barn ikke forteller kommer fram i rapporter fra Barneombudet‌ og fra Forandringsfabrikken.

Vis mer
Lukk

Derfor må barn lære om vold

Halvparten av barn som har opplevd vold har aldri fortalt det til noen. For at flere barn skal tørre å fortelle, må de få kunnskap. Barn må få lære hva vold er, at det aldri er deres skyld, og hvordan de kan få hjelp. Barn som får informasjon om vold , har en bedre forståelse av at dette er feil, og har lettere for å fortelle om sine opplevelser enn barn som ikke har lært om dette.

Når barn og unge får lære om vold , bidrar det til at:

 • de føler seg tryggere på å snakke om det
 • de får bedre forståelse for egne og andres grenser
 • terskelen blir lavere for å fortelle, dersom de selv eller noen de kjenner opplever vold

NRK Super filmer om vold

«Voksne skal aldri slå» er en animasjonsfilm og «MOT» en dramaserie om vold fra voksne i familien som har blitt vist på NRK Super og er laget i samarbeid med Redd Barna.

Filmene er laget for barn og kan brukes som en anledning til å snakke med barn om vold. Se filmene her.

Redd Barna har gratis undervisningsopplegg til filmene for barnehager og skoler. 

Opplæring i skolen og barnehagen

Ansatte i skole og barnehage har en unik mulighet til å bidra fordi de ser barna hver dag, og kan nå alle barn med kunnskap og informasjon. Derfor er det så viktig at undervisning om vold settes på timeplanen i barnehager og skoler nå.

VI KREVER AT ALLE BARN OG UNGE FÅR LÆRE OM VOLD OG OVERGREP I BARNEHAGEN OG SKOLEN

9 av 10 mener at barn bør lære om vold i skolen, mens 64 prosent mener at barn bør lære om dette allerede i barnehagen. Likevel er det bare 38 prosent av foreldre som opplever at dette skjer i praksis. Dette er funn fra Redd Barnas nye holdningsundersøkelse.

Redd Barna krever at alle barn må få lære om vold og seksuelle overgrep i barnehagen og skolen. Er du enig?

BARN I NORGE - Seksuelle overgrep VERSJON 3 - ETTER NYTT FIGMA OPPSETT 1

Er du bekymret for et barn?

Hva kan være tegn på at barn opplever vold, overgrep eller krenkelser? Hvordan snakke med barn når du er bekymret? Hvem skal du kontakte for å få ta saken videre?

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.