Bli frivillig
En voksen og et barn går på en tur langs en skogssti. i bakgrunnen er det flere barn. En voksen og et barn går sammen på en skogsvei. Den voksne holder armen vennlig på skulderen til barnet.
Illustrasjonsbilde

Fritids­aktiviteter og
arrangementer for barn

Vil du være med på å skape gode minner og opplevelser for barn? Har du lyst til å bidra til at barn og unge har morsomme fritidsaktiviteter å delta på? Dette kan du gjøre gjennom å bli frivillig hos oss i Redd Barna.

Du er velkommen til å være med når det skjer noe der du bor, eller kanskje har du et eget initiativ til aktiviteter?

Hvorfor skal du delta?

Alle barn har rett til lek og fritid, men ikke alle har de samme mulighetene til å delta. Redd Barna arrangerer derfor aktiviteter og arrangementer for barn som legger til rette for at alle kan delta på lik linje. Dette er en viktig del av Redd Barnas arbeid for å sikre at barns rett til lek og fritid blir innfridd.

Vi vet at det er mange barn som møter barrierer som hindrer dem i å delta på fritidsaktiviteter. Dette kan være økonomiske barrierer, språklige barrierer eller mangel på tilgjengelig transport.

Som frivillig kan du være med på å skape et fellesskap og et inkluderende miljø gjennom å arrangere aktiviteter der barn og unge kan møtes uten at disse barrierene hindrer deltakelse. Du legger til rette for lek, mestring og positive opplevelser som barna tar med seg videre. 

Hva gjør du for å lage arrangementer for barn?

Sammen med andre frivillige i Redd Barna arrangerer du ulike fritidsaktiviteter og enkeltstående arrangement for barn og deres familier i deres nærmiljø. Dette arrangeres ut fra behov og barnas egne ønsker, og felles for alle er at de er inkluderende og gratis å delta på. Eksempler på dette er barnedisko, aketurer, kinovisning, teaterforestillinger, matkurs, med mer.

Frivillige kan være med på å planlegge, organisere og gjennomføre aktivitetene / arrangementene med god støtte fra ansatte i Redd Barna. Vi samarbeider ofte med andre organisasjoner eller aktører for å skape en god opplevelse for barna. Som frivillig kan du bidra litt eller du kan delta på hele prosessen fra planlegging til gjennomføring.  

Hvor mye tid tar det?

Hvor mye tid man bruker på dette vil variere. Aktivitetenes og arrangementenes hyppighet varierer og bestemmes ut fra behov i ditt lokalmiljø. Det er mulig å bidra om du har mye tid eller om du har mindre tid. 

Hva kreves av deg som frivillig?

  • Du må delta på opplæring.
  • Du må levere politiattest og signere våre etiske retningslinjer
  • Du må være fylt 18 år
  • Du må være/bli medlem i Redd Barna eller Press – Redd Barna Ungdom

Hvor kan du være frivillig?

Det vil variere fra region til region på hva behovet er. Meld deg som frivillig så vil ditt nærmeste regionkontor kontakte deg og fortelle deg om mer om mulighetene for å være frivillig i området der du bor.

Bli med og arranger fritidsaktiviteter og arrangementer for barn

Vi kontakter deg så snart som mulig etter at du har sendt inn skjemaet.

  • Påkrevde felt er merket med *

  • Hidden
  • Hidden
  • Frivilligavtale

  • For å bli frivillig i Redd Barna må du godta frivillighetsavtalen vår. Detaljene i avtalen vil også bli gått gjennom i ditt første møte med Redd Barna.

  • Klikk her for å lese Frivilligavtalen

Flere muligheter for å være frivillig

Redd Barna jobber for å sikre barns rett til lek og fritid, gjennom å skape inkluderende møteplasser for barn. Vi jobber også politisk for å sikre at barn som lever i vedvarende lavinntekt får de samme mulighetene som alle andre. Her er en oversikt over arbeidet vårt for barn