Skole
klasserom med lærer som underviser om seksuelle overgrep

Undervisning om vold og overgrep

Her finner du undervisningsmateriell for barnehage og 1.-7. trinn om vold og seksuelle overgrep. Du finner også filmer som gir voksne kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og råd om hva skolen og barnehagen kan gjøre for å forebygge og avdekke.

Om materiellet:

For: barnehage og 1.-7. trinn

Hva: Veiledningshefter, undervisningsopplegg, filmer og plakater

Fag: Samfunnsfag, naturfag

Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring

Alt materiell er gratis

Barn som har fått undervisning om vold og overgrep har en bedre forståelse av at dette er ulovlig og har lettere for å si ifra om sine opplevelser enn barn som ikke har fått denne kunnskapen. Undervisning om vold og overgrep bidrar derfor til bekjempelse av vold og overgrep.

Vet du allerede hva du leter etter, kan du gå rett til bestillingsskjemaet her.

Gå til:

Undervisningsmateriell om seksuelle overgrep

Kroppen min eier jeg

forsiden til undervisningsmateriellet kroppen min eier jeg til 1.-4. trinn

For barnehage og 1.-4. trinn
Veiledningshefte og samtaleopplegg tilknyttet animasjonsserien med samme navn laget i samarbeid med NRK Super og Bivrost film. Opplegget består av 4 animasjonsfilmer, forslag til diskusjonsspørsmål og forklaringer, samt råd om hvordan møte og følge opp barn som forteller om overgrep.

Undervisningopplegg om seksulle overgrep

For 5.-7. trinn
Undervisningsopplegget er tilknyttet fire kortfilmer om seksuelle overgrep. Filmene tar utgangspunkt i virkelige hendelser, og presenteres av skuespillere. Til hver film finner du refleksjonsspørsmål, og du kan selv velge hvilke og hvor mange filmer du vil vise, og i hvilken rekkefølge du vil vise dem. To av filmene er også fortalt på tegnspråk.
Tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

Se filmen om Levi
Se filmen om Noah
Se film om Emily
Se film om Emily fortalt på tegnspråk
Se film om Eilif
Se film om Eilif fortalt på tegnspråk

Filmer om samtykke

Illustrasjon fra filmen Samtykke - to personer i en seng, en av dem tvinger en kopp med te inn i munnen på den andre

For 5.-7. trinn
Tegnefilm som forklarer barn på mellomtrinnet om hva samtykke er, og at du har rett til å bestemme over din kropp. Se filmen for mellomtrinnet her

For 8.-10. trinn
Hør komiker Jonis Josef forklare samtykke – så lett som en kopp te. Se filmen for ungdomstrinnet her

10 ønsker til voksne fra barn og unge for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn

Plakater tilknyttet undervisningsmateriell om vold og overgrep

Plakat

A3-plakat med 10 ønsker
Tilgjengelig på bokmål, nynorsk, engelsk og nordsamisk

Snakkebobler

Sett med 10 «snakkebobler» med ett ønske på hver plakat.
Tilgjengelig på bokmål, nynorsk og nordsamisk

Flyers

A5-flyers med 10 ønsker
Tilgjengelig på bokmål

Flyer med 5 foreldretips

bilde av heftet 5 foreldretips om kropp og grenser

For foreldre.
Liten flyer med 5 tips om hvordan foreldre kan snakke med barn om kropp, grenser og seksuelle overgrep.
Tilgjengelig på bokmål og nordsamisk

Undervisningsmateriell om vold

Voksne skal aldri slå

For 1.-4. trinn
Veiledningshefte med forslag til undervisningsopplegg tilknyttet Voksne skal aldri slå, en animasjonsfilm om å bli utsatt for fysisk vold fra en voksen laget i samarbeid med NRK Super og Bivrost film.
Tilgjengelig på bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Se Voksne skal aldri slå
Se Voksne skal aldri slå på nordsamisk
Se Voksne skal aldri slå på sørsamisk
Se Voksne skal aldri slå på lulesamisk

Screenshot av NRK videospiller som viser hvordan man skrur på tegnspråktolking.

Se filmer med tegnspråktolking. Denne informasjonen er for Voksne skal aldri slå og MOT:

Trykk på ikonet med en snakkeboble i NRKs videospiller og huk av for tegnspråk under kategorien tilgjengelighet.

MOT

For 5.-7. trinn
Veiledningshefte med forslag til undervisningsopplegg knyttet til MOT, en dramaserie om å bli utsatt for fysisk vold laget av NRK Super.
Tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

Se Introfilm om MOT
Se episode 1 av MOT
Se episode 2 av MOT
Se episode 3 av MOT

Bestill og last ned undervisningsmateriell

Ta i bruk undervisningsmateriell som gir barn kunnskap om hva vold og overgrep er, at det er ulovlig, og hvordan man kan få hjelp om man opplever det. Alt materiell kan lastes ned og/eller bestilles gratis.

Beredskapsplaner for skole og barnehage

Det er viktig at skolen og barnehagen har en beredskapsplan eller andre planer og rutiner for å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn. En klar plan med tydelige rutiner gir ansatte, foreldre og barn trygghet.  En god beredskapsplan gjør det klart:

  • Hvilke plikter skolen og de ansatte har knyttet til avdekking av vold og seksuelle overgrep, og ansvars- og rollefordeling
  • Hvem som skal kontaktes for å søke råd eller melde bekymring
  • Hvordan møte og følge opp barn der man er bekymret eller som forteller om vold eller overgrep

Øk kunnskapen hos ansatte om vold og overgrep

Voksne som jobber i skole og barnehage har en unik mulighet til å forebygge og avdekke vold og overgrep fordi de ser barna hver dag, og kan nå alle barn med viktig kunnskap og informasjon.

Når man blir bekymret for at et barn opplever vold, overgrep eller omsorgssvikt, eller krenkelser på internett, kan man føle seg usikker og i tvil om hva man skal gjøre. Man kan være redd for å ta feil, og lar være å gjøre noe. Men barn trenger modige voksne som tør å bry seg, og som klarer å lytte. Voksne som tåler å stå i ubehaget og usikkerheten, og gjør det de kan for å hjelpe. Råd til hvordan snakke med barn og hva du skal gjøre om du er bekymret for et barn finner du her:

Opplæringsfilmer

Undervisning om vold og overgrep 1
Redd Barna har laget nye opplæringsfilmer for voksne om vold og seksuelle overgrep.

For å heve kompetansen blant ansatte kan det være lurt å ha vold og seksuelle overgrep som tema på planleggingsdager og personalmøter på skolen. Redd Barna har laget opplæringsfilmer til voksne som jobber i barnehage og skole om vold og overgrep og hva man skal gjøre om man er bekymret.

Filmene kan brukes på planleggingsdager, teammøter og foreldremøter. Dere kan også invitere inn representanter for lokalt politi, barnevern, Nok-senter eller Krisesenter.

Temasider om vold og overgrep

Lær mer om vold, overgrep og krenkelser som barn kan oppleve, også på nett.

Flere undervisningsmateriell fra Redd Barna

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]