BARN I NORGE - Fakta om seksuelle overgrep 1
Illustrasjonsbilde

OPPLÆRINGSFILMER OM MOBBING, VOLD OG OVERGREP

Redd Barna har laget opplæringsfilmer til voksne som jobber i barnehage og skole, og andre interesserte. Filmene gjør deg bedre i stand til å forebygge, avdekke, og hjelpe barn som er utsatt.

Filmene er for voksne som møter barn i sitt arbeid, på fritidsaktiviteter eller som ønsker å lære mer om temaene. Filmene kan brukes på planleggingsdager, personalmøter, team-møter og foreldremøter.

Vold og overgrep mot barn

1 av 5 barn har opplevd vold i hjemmet, og 1 av 20 barn har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen. Vold og seksuelle overgrep mot barn skjer oftere og nærmere enn vi tror. 

Fakta om vold og overgrep mot barn

Hva er vold og seksuelle overgrep? Hvor mange barn i Norge opplever dette, og hvilke konsekvenser får det? Hva trenger barn fra voksne for å tørre å si i fra? Du får også vite mer om Redd Barnas undervisningsmateriell for barn om vold og seksuelle overgrep.

Se filmen med tegnspråktolk her.

Hva gjør du hvis du er bekymret for et barn?

Helsesykepleier Elin og barnevernspedagog Usman deler erfaringer. Hva er viktig å være bevisst på i møte med et barn som ikke har det bra? Hvordan håndtere egne følelser og usikkerhet slik at det ikke står i veien for å hjelpe barnet? Hvem kan man spørre om råd?

Se filmen med tegnspråktolk her.

Overgrep på nett

Barn og ungdom flest spiller spill og bruker sosiale medier på en trygg måte. Likevel kan både gutter og jenter kan utsettes for seksuelle krenkelser, overgrep og misbruk på nettet.

Hva er overgrep på nett, og hva gjør man ved bekymring?

Her forklarer politiet. Hvordan blir internett en risikoarena? Hva de vet om omfanget av overgrep mot barn på nett? Hva er politiets råd til foreldre og voksne som jobber med barn?

Se filmen med tegnspråktolk.

Hvordan voksne kan bruke internett til å begå overgrep mot barn

Hva er grooming? Hvordan blir barn bearbeidet og manipulert inn i en overgrepsrelasjon. Hva kan gjøre barn ekstra sårbare for utnytting på nett, og hva kan voksne gjøre?

Se filmen med tegnspråktolk.

Barn med funksjonsnedsettelser

Det er nesten tre ganger større risiko for at barn med nedsatt funksjonsevne opplever vold og seksuelle overgrep enn andre barn. Samtidig får de ofte lite informasjon om vold og overgrep, og kan derfor ha vanskelig for å si ifra og få hjelp.

Vold og overgrep mot barn med funksjonsnedsettelser

Hør Ingrid Thunem fortelle om de forskjellige årsakene til at barn og unge med funksjonsnedsettelser er mer utsatt. Hvorfor blir slike overgrep sjeldnere blir avdekket, og hva bør voksne bør være ekstra bevisst på for å forebygge og avdekke?  

Se filmen med tegnspråktolk.

Undervisning for barn med særskilt behov for tilrettelegging

Spesialpedagog Hege Mathisen Haug fra Skåningsrud skole- og ressurssenter og to elever deler sine erfaringer med å bruke Redd Barnas undervisningsopplegg «Kroppen min eier jeg» for barn og unge med særskilt behov for tilrettelegging.

Se filmen med tegnspråktolk.

Mobbing

Opplæringsfilm med tips til hvordan skoler kan skape et trygt og godt klassemiljø. Filmen baserer seg på hva elever opplever fører til et positivt og trygt skolemiljø, og hva som påvirker klassemiljøet negativt. Filmen avsluttes med fire nøkler på hva som er viktig i det systematiske arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø, og forebygge mobbing.

Forside til undervisningsmateriellet Kroppen min eier jeg til barnehagen

Undervisningsmateriell til barnehage og skole

Ta i bruk Redd Barnas materiell for å lære barn om kropp, grenser, vold og seksuelle overgrep. Vi har gratis undervisningsmateriell laget i samarbeid med NRK Super for barnehage, 1.-4.trinn og 5.-7.trinn.

BARN I NORGE - Seksuelle overgrep VERSJON 3 - ETTER NYTT FIGMA OPPSETT 1

Er du bekymret for et barn?

Hva kan være tegn på at barn opplever vold, overgrep eller krenkelser? Hvordan snakke med barn når du er bekymret? Hvem skal du kontakte for å få ta saken videre?

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,6%
7,4%

Av innsamlede midler går 92,6% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,4% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.