Nettvett
Et uskarpt bilde av en hånd som holder en mobiltelefon
Illustrasjonsbilde

Deling av nakenbilder på nett

Mer enn én av ti ungdommer har delt et nakenbilde. Vanligvis deler ungdom nakenbilder med en person de kjenner og stoler på. Noen ganger kan ungdom bli presset og manipulert til å dele nakenbilder, og bildene kan komme på avveie. 

42%

har fått tilsendt
nakenbilder av andre

46%

er blitt spurt om
å sende eller dele
nakenbilde av seg selv

12%

har delt et
nakenbilde av seg selv

Kilde: Medietilsynet

Råd fra ungdom til ungdom

  1. Greit å si nei

Det er helt greit å si nei, blokkere eller la være å svare når noen spør etter et nakenbilde. Å mase om nakenbilder fra noen under 18 år er faktisk ulovlig.

  1. Tenk deg om

Hvis du har tatt et nakenbilde og vil dele det, tenk deg om en stund før du sender det. Hvorfor vil du sende det? Hva kan du oppnå, og hva er det verste som kan skje? Hvor godt kan du stole på personen du sender til – om en måned eller et år? Hvis du fortsatt vil dele bildet – kan du sørge for at du ikke er gjenkjennelig?

  1. Vær klar over at det er ulovlig…

– å ha et nakenbilde på mobilen av noen under 18 år som er delt uten samtykke
– å sende noen et nakenbilde de ikke har bedt om
– å dele «hookebilder» og «creepshots» av andre uten at de har sagt ja til det
– å dele nakenbilder av andre i lukkede grupper

  1. Konsekvenser

Blir du tatt for å dele andres nakenbilder uten samtykke, kan du miste muligheten til en rekke jobber, blant annet innen helse, politi og arbeid med barn og unge. Er det verdt det?

  1. Tenk på hvordan det føles

Hvis noen du kjenner har fått delt et nakenbilde uten samtykke, prøv å sette deg inn i hvordan det oppleves. Hvordan ville du likt å bli møtt? Hvordan kan du være til støtte for noen som har opplevd det?

Trenger du hjelp?

Maser kjæresten din om at du skal dele nakenbilder? Har du opplevd at et bilde har kommet på avveie? Mottar du nakenbilder du ikke vil ha? Angrer du på et bilde du har delt? Eller har du andre behov?

Hva vet vi om deling av nakenbilder?

Ungdom kan oppleve at det er positivt å dele intime bilder, så lenge det deles én til én, at begge har gitt samtykke og det skjer i et likeverdig forhold. Samtidig er det en fare for at ungdom opplever press til å dele.

Hva er motivasjonen for å sende intime bilder av seg selv, hva tenker unge om risiko, og hvorfor videresender de nakenbilder av andre?

Redd Barna har intervjuet nær 70 ungdommer i alderen 14-19 år for å få ungdoms egne perspektiver på deling av nakenbilder. Les rapporten her:

32 prosent av barn mellom 9 og 17 år har opplevd å få seksuelle meldinger på nett og mobil

Foreldretips

Barn lærer mer av hva foreldre og voksne gjør enn hva de sier. Tenk på hvordan du selv deler bilder av barn.

Lær barn fra de er små at de skal ha et tydelig «ja» før de deler bilder eller film av andre. Gjør det selv, og vær konsekvent, og fortell barn at de må si fra, hvis noen deler et bilde av dem mot deres vilje.

Ungdom selv kan oppleve at det er positivt å dele intime bilder, så lenge det deles én til én, at begge har gitt samtykke og det skjer i et likeverdig forhold. Samtidig er det en fare for at ungdom opplever press til å dele og at nakenbilder kan komme på avveie.

Det vet ofte ungdom, men å snakke om deling av nakenbilder som ensidig negativt gjør samtaler om deling av nakenbilder vanskelig. Det kan bidra til at barn føler skam og skyld, dersom de opplever noe ubehagelig med deling av bilder. Det kan gjøre at barn og ungdom ikke tør å si fra hvis de har behov for hjelp og støtte.

1 av 10 mellom 13 og 16 år har delt et nakenbilde, og 4 av 10 har videresendt bilder og videoer av andre uten at disse har sagt ja til det. Mange utsetter jevnaldrende for press, mas og manipulering til å dele nakenbilder.

Foreldre har et ansvar for å lære barn at det ikke er greit å mase, eller å presse andre til å sende nakenbilder. Lær barn om hva samtykke er, og at det også gjelder for deling av nakenbilder.

Snakk om hva slags makt man kan ha over noen som er yngre enn en selv, mindre populær eller hvis noen føler noe ekstra overfor andre. Det er for eksempel ikke greit å spørre noen som er forelsket i deg og som du ikke er forelsket i om et nakenbilde.

Barn og ungdom trenger hjelp til å håndtere press, mas og manipulering til å dele nakenbilder. Dette kan være vanskelig hvis det er noen de liker og har et tillitsforhold til, eller hvis det er en som er populær på skolen.

Snakk om at den som spør om et bilde, ikke alltid har samme hensikter eller følelser som den som blir spurt. Det kan være lurt å vente litt og spørre seg selv: Hva oppnår jeg egentlig ved å sende et bilde?

Husk å påpeke at det er mange unge som har opplevd at andre videresender bilder uten samtykke, og snakk om hvilke konsekvenser det kan ha. 

Mange har lav terskel for å videresende bilder av andre. Barn og ungdom trenger å lære at det ikke er greit å spre intime bilder selv om det skjer i små, lukkede grupper på sosiale medier.

Lær barn – fra tidlig alder – at bilder spres raskt og at man kan miste kontroll over hvem som har bildet. Vær tydelig på at det kan være vanskelig å få bilder slettet i etterkant.

Snakk også om at det ikke er lov til å ha eller å spre seksuelle seksualiserte bilder av barn under 18 år.

Slik tar du praten med barna

Hvordan kan du advare barn og ungdom mot overgrep uten å skremme dem? Hvordan kan du gi barn og ungdom trygghet til å håndtere ubehagelige henvendelser på nettet? Er det vanskelig å ta praten?

Dette gjør Redd Barna:

Vi snakker med barn og unge for å innhente ny kunnskap, og for å utvikle råd til barn og ungdom

Vi tilbyr undervisningsmateriell til bruk i skolen og på foreldremøter

Vi arbeider for at studenter og voksne som arbeider med barn og ungdom får god opplæring om seksualitet, samtykke, nettrisikoer og seksuelle overgrep

Vi jobber for å styrke elevmedvirkning i skolen og at alle skal få innfridd sin rett til et trygt og godt læringsmiljø

Vi er pådrivere for at samfunnet styrker sitt arbeid for å forebygge seksuelle krenkelser og overgrep mellom barn og unge

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.