Mobbing
En gutt og en jente som sitter foran en datamaskin
Illustrasjonsbilde

Mobbing på nett og mobil

Mobbing og plaging i sosiale medier og på nettet er like alvorlig som når det skjer andre steder. At mange kan se det som publiseres, kan gjøre det ekstra tøft. Digital mobbing er ofte godt skjult for foreldre, men veldig synlig for jevnaldrende.

28%

i alderen 9-18 år har
opplevd at noen har vært slemme
eller mobbet dem på internett,
spill eller mobil

38%

av barn og unge i
alderen 9-18 år har
vært utsatt for en eller
annen form for utestengning på nett

Kilde: Medietilsynet

Digital mobbing treffer hardt

Mobbing på sosiale medier er et økende problem blant barn. Et barn som blir mobbet på nettet har aldri fri. Mobbingen er ikke bare begrenset til skolegården, men foregår døgnet rundt. Det er lettere å mobbe når du ikke er ansikt til ansikt og avsenderen kan være anonym. Kommunikasjon kan virke mye vanskeligere når kroppsspråk mangler og det er lett å misforstå hverandre. Meldinger og bilder kan deles og ses av mange, og konflikter eskalerer raskere på nettet. Derfor trenger barn ofte hjelp til å løse dem.

Hva kan du gjøre om du blir mobbet på nett?

Husk at mobbing aldri er den som blir mobbet sin skyld, og at det er voksnes ansvar å hjelpe og å hindre mobbing.

Her er råd til deg som er barn og ungdom:

  • Mobbing er ulovlig, også på nett.
  • Si fra til en voksen.
  • Ta vare på meldinger, bilder og andre ting som blir skrevet om deg, for å ha bevis.
  • slettmeg.no finner du hjelp til hvordan du kan få slettet ting på nettet.
  • Politiet kan etterforske saker, også om det er barn under 15 år.
  • Ikke svar på mobbemeldinger – det kan føre til mer mobbing.
  • Få hjelp til hvordan du kan blokkere meldingene eller den som mobber.
To hender til ungdommer som strekker seg mot hverandre ses nedenfra med blå himmel over.

Er du barn eller ungdom, og trenger noen å snakke med?

Det er flere steder du kan snakke eller chatte anonymt med en voksen for å få hjelp og veiledning. Det er trygt og gratis. Se mulighetene her.

Dette gjør Redd Barna

Vi hjelper barn og unge slik at de blir bevisste på hvordan de kan forebygge og bekjempe digital mobbing.

Vi tilbyr undervisningsmateriell til bruk i skolen og på foreldremøter om mobbing på nett og mobil, nettvett, inkludering og positivt skolemiljø.

Vi driver opplæring til lærere og andre voksne som jobber med barn, og gir råd og veiledning for å forebygge og stoppe mobbing på nettet.

Vi snakker med barn og ungdom, og innhenter ny kunnskap om hvordan vi best mulig kan forebygge og bekjempe mobbing på nettet.

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.