Snakk med oss!

Tips og råd om hvordan samtale med barn og unge om kroppspress, nakenbilder og pornografi på nettet

Til foreldre!

Sosiale medier og internett gir barn fantastiske muligheter til å få informasjon, bekreftelse og oppleve tilhørighet. Men nettet gjør også at barn i stadig yngre alder blir sårbare for inntrykk, press og henvendelser de ikke alltid har alder og modenhet til å håndtere på egenhånd. Det stiller nye krav til foreldrerollen. Barn trenger støtte, veiledning og grenser på nett, slik at de finner god informasjon, behandler hverandre med respekt, og vet hvordan de skal takle skremmende og ubehagelige opplevelser.

Barns budskap er tydelig: Snakk med oss! De ønsker voksne som tør å snakke med dem om kroppspress, grenser og seksualitet. Mange foreldre synes at dette kan være vanskelig. Vi håper spørsmålene og tipsene i denne nettressursen vil gjøre dette arbeidet litt enklere.

Lykke til med å ta praten!

Hvorfor er det viktig å ta praten?

Internett byr på grenseløse muligheter, og er en sentral sosial arena for barn og unge i dag. Her oppsøker de informasjon, deler erfaringer og kommuniserer med venner. De finner nye venner og knytter nye kontakter, de underholdes og utforsker. Barn og unge kan spille spill, sende hverandre morsomme meldinger og finne informasjon om alt de lurer på. På nettet kan de også flørte, sjekke og teste ut grenser, gjerne under full anonymitet. De kan få bekreftelse og komplimenter og oppleve å bli sett. For mange unge er nettet også en viktig arena for å få svar på spørsmål om kropp og seksualitet, utforske egen identitet, treffe likesinnede og føle seg som del av et større fellesskap.

Samtidig er nettet en arena der foreldre og andre voksne ikke har oversikt over hva barna gjør, og dermed ikke fanger opp krenkelser og overgrep. Grove og krenkende bilder og kommentarer kan lett bli spredt, i mange tilfeller uten at noen passer på eller fjerner ulovlig og skadelig innhold. Barn er stadig yngre når de introduseres for seksuelt innhold, og det er vanskelig å skjerme og skåne dem mot ubehagelige opplevelser og situasjoner.

Derfor er det viktig at foreldre og omsorgspersoner – og barna selv – kjenner til både risikoer og muligheter på nettet. Overgangen mellom positiv utprøving og ubehagelige opplevelser kan være kort. Det er hyggelig å få «likes» og fine kommentarer på et feriebilde, men det kan være ekkelt om de kommer fra noen som er mye eldre. Å dele intime bilder med en man er forelsket i, er spennende og kan skape nærhet, men kan oppleves som svært krenkende hvis noen misbruker tilliten og sprer bildene videre. Å bruke nettet for å lete etter informasjon om kropp og pubertet kan være til stor nytte, men kan også lede barn til nettsider med grov pornografi.

Det kan føles vanskelig å snakke med barn om seksualitet og seksuell utforsking på nettet. Likevel er det vi voksne som har ansvar for å forebygge at barna havner i vanskelige situasjoner, og det er vårt ansvar å beskytte dem mot krenkelser og overgrep. Det er også vårt ansvar at vi lærer barna ikke å krenke andre. Et godt råd er at det bør være like naturlig å stille spørsmål om hvem barna har kontakt med i sosiale medier og spill, og hvordan de har det der, som å stille spørsmål om hvordan skoledagen har vært. Barn og unge setter stor pris på voksne som er åpne og ærlige, og som engasjerer seg i nettbruken deres.

Trygge voksne – trygge barn

Denne nettressursen er i første rekke rettet mot foreldre og omsorgspersoner som trenger råd om hvordan de kan snakke med barn og unge om kroppspress, pornografi og seksuell trakassering på sosiale medier.

Det er en god idé å snakke med barn om temaene i denne nettressursen når de begynner å ta i bruk nettet og sosiale medier. Når barn kommer i puberteten, blir de gjerne mer utprøvende, og mange begynner selv å lete etter og dele seksuelt innhold på nett. De har fortsatt et stort behov for at voksne viser interesse for deres sosiale liv på nettet, og hjelper dem til å finne god informasjon om kropp, helse og grenser. Trygge voksenpersoner som åpner for samtale om språk og holdninger, om hvordan man fremstiller seg på nettet, og om forskjeller mellom det man ser på nettet, og det virkelige liv, bidrar til å skape trygge barn og unge.

Siden denne nettressursen først og fremst henvender seg til foreldre og omsorgspersoner, snakker vi mange steder om «barnet ditt» eller «tenåringen din». Men samtalerådene er også til nytte for alle yrkesgrupper som jobber med barn og unge. De kan brukes av lærere som del av seksualitetsundervisning eller undervisning i nettvett, i skolehelsetjenesten, på fritidsklubber og andre oppvekstarenaer. Materiellet passer både i én-til-én-samtaler og som utgangspunkt for gruppesamtaler.


Tekst: Silje Berggrav
Design: Benedikte Torgersen
Stiftelsen Dam har finansiert nettressursen.


Kilder:

Aftenposten #MeTooUng: Vi unge jenter må også begynne å si ifra! Kronikk av Agnes Nordvik 13.02.18

Bakken, Anders (2016): Ungdata 2016. Nasjonale resultater. NOVA Rapport 8/2016

Barneombudet (2018): «Alle kjenner noen som har opplevd det». Samtaler med ungdom om seksuelle krenkelser

Barnevakten.no: Tar du sex-praten med barna?

Bendixen, M. og Kennair, L.E.O. (2009): Bruk av nedsettende bemerkninger om og overfor gutter og jenter i videregående skole: En kvalitativ studie. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Bufdir.no/foreldrehverdag

Forskning.no: Slik lærer barn mobbeadferd av foreldrene sine. 30.12.2012

Manago, AM., Graham, M.B., Greenfield, P.M., Salimkhan, G. (2008): Self-presentation and gender on MySpace. Journal of Applied Developmental Psychology, 29(6), s. 446–458. Siibak, A. (2009). Constructing the self through the photo selection – visual impression management on social networking websites. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 3(1)

Medietilsynet (2018): Barn og medier 2018

Medietilsynet (2016): Foreldre om barn og medier 2016. Foreldres syn på barn og unges bruk og opplevelser av medier

NRK: Slukt av Snap. Publisert på nett 09.12.17

The Children’s Commissioner (2018): Life in Likes. Children’s Commissioner report into social media use among 8-12 year olds

Telenor.no: Den digitale foreldreskolen – Icebreaker-spørsmål

Red Barnet: Sikkerchat til foreldre. Gode råd og vejledning. www.redbarnet.dk

Amnestys «Nei er nei»-kampanje mot voldtekt og Norske Kvinners Sanitetsforenings kampanje «Jeg tar ansvar – ja betyr ja» er andre nyttige ressurser for foreldre og barn.